Yakida avslöjade

Begreppet "Vallentunaligan" myntades av Monica Antonsson i hennes blogg den 15 juni 2011 och till både Justitiekanslern år 2016 i samband med brottmålet B 7264-15 och Attunda tingsrätt i mål FT 1947-21 aktbilaga 37, bekräftar Monica att det är hon som är ledaren för det hon kallar för "mitt gäng". Enligt Monica Antonssons inlaga till en domstol var det ca 15 personer i hennes gäng
Yakida kan bekräfta att uppgiften stämmer.


Monica Antonsson skriver på Wikipedia och i sina bloggar på olika platser på Internet och till olika myndigheter, att allt på Yakida är lögn och att ingenting på Yakida är sant. I samband med det har hon offentligt efterfrågat mig om bevisning och sagt att jag inte kan bevisa mina uppgifter.
Detta tvingar mig att bevisa allt.

Denna sammanställning av de offentligt ledande frontfigurerna i "Vallentunaligan" gör det lättare att ta del av bevisningen. Uppgifterna är sanna och bevisningen har också presenterats för både polisen och Justitiekanslern år 2016. Flera andra medlemmar är kända, bland annat från Västerås, Norrtälje, Örebro och Kvicksund.
Nästan alla av medlemmarna i Vallentunaligan har dömts för olika brott i domstolar. En medlem som dömts i olika domstolar ett flertal gånger har bytt namn och frivilligt lämnat Sverige. Flera kvinnor som drabbats berättar också om en annan medlem brukade slänga sig både på och framför bilar efter att han ska ha kletat bajs på och förstört deras bilar.

Från starten av YakiDa år 2003 till och med 2012 har tidningen lyckats med en del sensationella avslöjanden om "Vallentunaligan".

Bland annat dessa:.

"Vallentunaligan"
Ledaren Monica Antonsson skrev år 2011 i sin blogg om alla polisanmälningar hon gjort mot olika personer. Istället avslöjades Monica Antonsson ljuga för polisen i Täby + Attunda tingsrätt + Norrtälje tingsrätt + Justitieminstern Beatrice Ask + Justitiekanslern .
Läs mer här och här och här och här och här och här.
Foto: Yakida

Monica Antonsson förtalade år 2011 pof. Gardner och PAS-teorin i sin blogg. Istället lyckades man visa att Monica Antonsson själv tillämpade PAS-teorin om umgängessabotage på sin egen familj.
Läs mer här och här .
Foto: Yakida

Avslöjade journalisten Annika Sundbaum-Melin från Sundbyberg med som delaktig i organiserade och falska anklagelser om barnpornografi och falska utpekanden av människor som pedofiler, enligt Monica Antonsson . Kunde avslöjas med beställning av mord på Twitter.
Läs mer här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här
Foto: Anonym

Lennart Gagerman är innehavare av ett stort antal bloggar vilket flera varit föremål för rättegångar. Lennart Gagerman avslöjades med en anonym blogg där foton på minderåriga barn och mammor hängs ut på nätet. Han kallar sig anonymt för "Ozzymandias", "Verutschkow", "Verutschkowxy", "Verutschkowxy", "yaki-da", "thunk" och "Fastbuckfreddie" på Flashback. Lennart är känd för att utföra identitesstölder av människor. Flera företag har drabbats av Lennarts trakasserier.
Läs mer här och här och här och här och här.
Foto: Anonym

Journalisten Monica Antonsson skriver i sin blogg år 2012 om att hon begärt kontaktförbud. Istället avslöjades att Monica Antonsson ljög för polisen om påstådd brottslighet.
Läs mer här .

Avslöjade att journalisten Monica Antonsson i sin blogg år 2011 anklagade en oskyldig person för att hon blev polisanmäld för sexuellt ofredande mot barn.
Läs mer här .

Avslöjade "maffiaverksamhet" och världens första "Förlikningsavtal" som en företagare tvingades skriva under för att slippa bli trakasserad av "Monicas gäng" på internet.
Skriftligt bevis på att en svensk kvinnlig maffiagrupp existerar
Läs mera: här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här
Foto: Anonym + yakida

Avslöjade skadlig programvara i Monica Antonssons bloggar.
Läs mer här och här och här och här

Avslöjade att journalisten Monica Antonsson brutit mot och även förfalskat sitt skriftliga löfte om källskydd.
Se löfte 1, här .

Avslöjade Monica Antonssons advokat med att i brev daterat den 21 november 2011 "ljuga" för Justitiekanslern.
Advokaten företräder ju redan sin klient i ett liknande fall i Attunda tingsrätt, mål nr T 6333-11 där klienten Monica själv har blivit anmäld för vad hon skrivit i sin egen blogg.
Läs mer här och här och här och här och här och här och här och här och här och här

Avslöjade Vallentunabloggen.
Bloggen innehöll Monica Antonssons första pedofillista där hon uttnyttjade närpolisen i Vallentuna till att stödja bloggen. Polisen hjälpte ovetandes till att stödja uthängningen av invånare i hemorten som sexualförbrytare.
Monica använde sig nämligen av sin väninna som arbetade på polisstationen som gav henne information som Monica åublicerade i bloggen.
Läs mera här: >>>

Avslöjade Vallentunaligans falska polisanmälningar.
Monica Antonsson skriver i sin blogg år 2011 att hon inlämnat polisanmälningar till polisen i Täby. Istället kunde hon avslöjas med att ljuga för polisen där hon bland annat angav en oskyldig man som pedofil.
Läs mera här:
Foto: Anonym + yakida

Avslöjade "Vallentunaligan" - Sveriges första "kvinnliga pedofilliga" som pekade ut över 75 personer som möjliga pedofiler.
Anföll företag, barn och oskyldiga privatpersoner. Försökte med utpressningar och hot via internet. Från Vallentuna.
Läs mera här:
>>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>>
Även den kända "Vallentunalistan" kommer från Monica Antonssons bloggar.
Foto: Anonym + yakida

Avslöjade sannolikt världens första falska pedofillista.
Journalisten Monica Antonsson avslöjades med falska pedofiluthängningar på internet. Från Vallentuna.
Läs mera här: >>>
Foto: yakida

Monica berättar i sin blogg att hon i smyg spelar in sina bekanta och uppdragsgivare på band när de talade i telefon.
Yakida sammanställde och visade Monica Antonssons egna kommentarer om de "hemliga" bandinspelningar.
Läs mera här: >>>

Avslöjade Monica Antonsson bluffaktura.
Läs mera här: >>>

Avslöjade Monica Antonsson och hennes "hemliga" hemsida och konkursen av "Old Cars"*. Den första kända "Kluckida-bloggen".
Läs mera här: >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>>

Avslöjade att Monica Antonsson bad om hjälp med att trakassera journalisten Liza Marklund på Internet. Se mail 2..
Läs mera här: >>>

Avslöjade Monica Antonsson bluffa om anonymitetsskyddet för "Mia" i boken "Sanningen om Gömda".
Monica avslöjade dessutom identiteten på både Mias barn och barnbarn.
Läs mera här: >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>> och >>>

Avslöjade en pedofilsida utförd av en kvinna anställd på Tele2 som arbetade med etikfrågor.
Annica Tiger
Läs mera här: >>>

Avslöjade sveriges första uthängningssida utförd av en kvinnlig journalist anställd på Tele2 som arbetade med etikfrågor.
Annika Tiger
Läs mera här: >>>

Avslöjade sveriges första "kvinnliga datavirus" som spreds på Internet av en anställd på Tele2 som arbetade med etikfrågor.
Annika Tiger
Läs mera här: >>> och >>>

Avslöjade hur Datainspektionen, Justitiekanslern, Länsrätten, Telia och polisen blev lurade.
Annika Tiger
Läs mera här: >>>

Avslöjade hur en känd advokat försökte lura Justitiekanslern på uppdrag av Annika Tiger.
Annika Tiger
Läs mera här: >>>

Avslöjade sveriges första "falska" grupp-polisanmälan där oskyldiga personer anklagades för brott de båda anmälarna själva hade utfört.
Annica Tiger och Katinka Löfquist
Läs mera här: här och här och här


Note *: med hänsyn till utsatta personer har namnen ändrats.

Syftet med denna artikel är att visa vilka personer som ingår i Vallentunaligan och vad de gjort offentligt på Internet. Ligan som Monica Antonsson kallar för "sitt gäng". Syftet är också att visa att Monica Antonsson ljuger i sina bloggar när hon påstår att uppgifterna inte är sanna.


Uppdaterad 2023-01-29


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se