Källskydd


Yakida avslöjar att journalisten Monica Antonsson har brutit sitt utlovade "källskydd"

Monica Antonsson
Foto Yakida 2012


FYRA gånger - Så många gånger har Yakida kunnat visa att journalisten Monica Antonsson har brutit sitt utlovade löfte om anonymitetsskydd. Monica Antonsson förnekar detta, och därför publiceras bevisen.

Frilansjournalisten Monica Antonsson arbetade åt Hemmets Veckotidning, Allas och Året Runt och driver samtidigt att stort antal bloggar. Flera av hennes bloggar handlar om hennes författarskap och hennes bok "Sanningen om Gömda".

I samband med utgivningen av hennes bok "Sanningen om Gömda" vilken hon påstod skulle vara sanningen om vad som verkligen hände i Liza Marklunds bok "Gömda" såg hon till att huvudpersonens identitet röjdes. För detta anmäldes hon till Jutitiekanslern eftersom huvudpersonen var utlovad ett källskydd, läs mera HÄR. Justitiekanslern lade ner undersökningen i brist på bevis påstår Monica Antonsson. Men Yakida har lyckats bevisa att Monica verkligen var skydlig därför att det var hon som såg till att identiteten röjdes till bloggaren Daddy.

Journalisten Monica Antonsson skickade sedan ut ett mail till ett antal personer med frågor om sin bok och bloggen som handlade om just boken. I mailet kan man läsa att hon lovar att inget publiceras utan medgivande. "Du är så klart även fortsättningsvis anonym" - skriver hon. Detta är en skriftlig utfästelse om källskydd enligt grundlagen. I skärmdumparna nedan kan man se att Monica istället publicerar både mailet och svaren och att man därmed kan konstatera att Monica Antonsson har brutit mot sitt skriftliga löfte - "källskyddet".

Hon ändrade i efterhand texten hennes eget mail och suddade bort hennes skriftliga löfte om anonymitetsskydd. Det mail hon visade upp i sin blogg var alltså en förfalskning.

Men man ser också att Monica Antonsson i båda fallen (bild 2 och bild 3) har tagit bort texten om sitt löfte. Hon har alltså varit medveten om att hon har brutit sitt "källskydd", vilket rimligen borde innebära att Monica Antonsson därmed borde kunna straffas enligt svensk lag.

Monica är också känd för att i smyg banda alla sina samtal med vänner och uppdragsgivare för att senare hota med att publicera samtalen på internet. Läs mer om Monicas hemliga bandinspelningar, HÄR.

I Sveriges grundlag anges, att den som anonymt vill lämna information som är avsett för publicering av massmedia har sin anonymitet skyddad enligt svensk lag, om han eller hon begär det. Det innebär för journalister att de inte får avslöja vem som lämnat uppgifterna. Det finns olika benämningar på detta och dessa är tystnadsplikt eller anonymitetsskydd. Men samlingsnamnet är källskydd.
Om en journalist röjer sin källa kan journalisten dömas till fängelse. Källan ska kunna lämna information utan att behöva oroa sig för repressalier.

Trovärdigheten är det viktigaste egenskapen som en journalist har och den journalist som brister i trovärdighet har förbrukat sina möjligheter att kunna arbeta professionellt. Ingen tidning eller redaktion vill ha med en journalist som man inte kan lita på.

Monicas egen inställning till källskydd framkommer i hennes bloggartikel: "
Det är Sara som fått betala Marklunds succéer...", där en anonym person frågar följande i hennes blogg - "om man driver en privat blogg så är man INTE skyldig att skydda sina källor. Men om man driver en journalistisk blogg så borde det kanske räknas som journalistiskt yrkesutövande (om än amatörmässigt sådant) och man borde omfattas av samma skyldigheter som riktiga journalister."

och Monica Antonsson svarar...... - "Det är ingen skillnad på journalister och vanligt folk. Den som publicerar sig har samma ansvar. Men för meddelarskydd gäller, så vitt jag vet, att avtal måste träffas. Medlemmar av journalistförbundet omfattas av en del regler som inte gäller andra. Bland annat därför har jag gått ur., 19 november 2011 11:11"....slut citat.
Detta bevisar Monicas medvetenhet om ansvarsfrågan i ett brutit källskydd.

Yakida lyckades också visa att det är Monica Antonsson som ligger bakom huvuddelen av alla svenska hemsidor där både män och kvinnor pekades ut som pedofiler, enligt en mediaundersökning jag utförde år 2011. Som hämnd för att Yakida publicerat uppgiften lägger Monica Antonsson därför ut alla de mail vilka hon har utlovat källskydd. Läs mer om när Monica Antonssons falska pedofillista avslöjades, HÄR

Detta gäller alltså:
Journalisten får inte röja sin källa och kan straffas om hon gör det.
Källan har rätt att sprida information till journalister utan att bli straffad.
Källan har rätt att vara anonym.
Myndigheter får inte försöka ta reda på vem som lämnat information.

Monica Antonsson är den enda journalist i Sverige som jag vet som nu har blivit avslöjad med att ha brutit sitt utlovade "anonymitetslöfte" FYRA gånger och där det har gått att bevisa skriftligen. Se nedan bilder.

Bild 1. Löfte 1. Här i originalmailet utlovas löftet skriftligenBild 2, Här har Monica publicerat namn på källan och tagit bort texten om löftetBild 3, Även på denna andra hemsidan har Monica publicerat namn på källan och tagit bort texten om löftet
Monica Antonsson


Bild 4. Löfte 2. På denna hemsidan erkänner Monica att hon lämnat sin källa löftet, och Monica skriver med egna ord i sin blogg följande: - Jag har inte vid något tillfälle givit Mia något som helst särskilt löfte utöver det vanliga om källskydd och anonymitet.
Monica Antonsson


Bild 5, På denna hemsidan erkänner Monica att hon var införstådd om löftet och hon skriver själv följande.

Monica Antonsson 23 november 2008 21:29 Susse och Petra Det beror på att jag har träffat henne i min yrkesroll och att det då var underförstått, sa advokaten, att hon ville vara anonym. Så det har vi bara att rätta oss efter, fotografen och jag. Det gäller emellertid bara oss i och med att vi gjort den här boken.
Monica Antonsson blogg


Bild 6. I Aftonbladet erkänner Monica att hon hade publicerat bilder på "Mias" familj..
MEN Monica påstår också att hon aldrig lovat "Mia" anonymet och citeras,
- Hon har aldrig begärt att jag skall hålla henne hemlig,
MEN det var precis det som Monica själv flera gånger bekräftade i hennes egen blogg att hon lovat "Mia", se bild 4-5 ovan.

Monica Antonsson erkänner


Bild 7. Löfte 3. Monica Antonsson avslöjade även källan till "Pedofillistan". Enligt Monica hade hon lovat Annika Sundbaum-Melin källskydd, men Monica avslöjade Annika för polisen och senare även för olika domstolar.
Monica Antonsson avslöjar Annika


Bild 8. Löfte 4. Monica Antonsson lovade även anonymitet åt flera andra men publicerade ändå deras mailväxlingar senare..
Monica Antonsson blogg anonymt

Kommentarer:
Anmälan av Monica Antonsson brutna löfte om källskydd hanterades av Justitiekanslern i ärende 2015-12-32, som konstaterade att hemsidor, bloggar och innehållet i andra databaser som saknar utgivningsbevis hamnar utanför tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde. Där gäller bestämmelser enligt vanlig lag vilket innebär att man inte kan åberopa ett källskydd.

Men enligt Lagen.nu så anges det om Anonymitet följande citat:
"Anonymiteten skyddas genom att de personer som hanterar tryckta skrifter har tystnadsplikt. Personer som har tystnadsplikt angående meddelares, författares och utgivares identitet är, utöver dem själva som måste respektera varandras vilja att vara anonym, journalister, tidningsredaktioner, massmediaföretag, nyhetsbyråer, förlag, frilansjournalister och personer verksamma inom tryckerier.
Bokhandlare omfattas inte av tystnadsplikten.
Tystnadsplikten omfattar inte enbart namnet på den vars identitet inte får röjas, utan alla slags uppgifter som kan leda till ett identifierande av personen (SOU 1990:12 s. 247 och 273)".
Slut citat från kommentaren på lagen.nu

Justitiekanslerns beslut innebär att en frilansjournalist utan uppdrag för någon tidning med utgivningsbevis, glatt kunna avslöja alla sina källor, trots att denne har gett ett skriftligt löfte. Och även om journalisten hade ett uppdrag, eller påstod sig ha ett uppdrag eller att det var framställt så, att källans uppgifter skulle publiceras i ett medium med utgivningsbevis, och att det senare kom sig att uppgiften inte blev publicerad, så skulle journalisten kunna publicera källan och uppgifterna. Det blir i så fall upp till källan att bevisa att journalisten haft ett sådant uppdrag. Konsekvensen är att varje källa måste kunna ges möjligheten att få ett skriftligt intyg från varje journalist att journalisten har ett uppdrag med avsikt att publicera uppgifterna i ett medium med utgivningsbevis.
Och det är just på denna punkt som kvaliten på den svenska journalistens yrkesheder brister.

Det spelar alltså egentligen ingen roll journalisten har i sammanhanget om journalisten har lovat ett källskydd. Löftet om källskydd kan vara både muntligen och skriftligen, men det är klokt att kunna ha löftet skriftligt som i Monica Antonssons mail ovan, där löftet är klart och tydligt utskrivet.

Det spelar heller ingen roll vilken svensk tryckt tidning journalisten arbetar på, utan källskyddet gäller även en fristående frilansjournalist. Det kan vara en journalist som arbetar och skriver om inredning på Sköna Hem eller Allt om Möbler eller för tekniska Magasinet där tekniska data för nya Volvon gås igenom. Alla är de bundna till sitt löfte.
I tidningar där olika tips om fiske och jakt, som i Fiskejournalen eller Jaktjournalen vill istället de intervjuvade bli omtalade.
Stora tidningskoncerner som Aller media och Bonniers har däremot utarbetade riktlinjer för hur deras medarbetare ska förhålla sig till källskyddet. Aller media är en feministisk koncern som har som affärside att ge kvinnor avkoppling med bland annat spännande personporträtt med många intervjuver av olika människor, vilket medför stora krav på företagets journalister.

Dagens Nyheter eller Aftonbladet återger mer allmänna nyheter som har en större horisont och bredare kundkrets vilket medför att många invandrare kanske söker sig till Svenska nyhetstidningar. Men eftersom nyheterna återges på svenska tvingas många invandrare till att använda internet, eftersom det finns så få svenska tryckta tidningar på till exempel somaliska eller arabiska, kanske finns det inte någon.

Facktidningar som Allas Veckotidning, Året runt, Dagens Industri och Motormagasinet eller Min hund har ofta repotage där olika personer intervjuvas och lämnar kritik, och då gäller naturligtvis källskydd om journalisten lovat ett sådant. När det däremot gäller serietidningar som Bamse, Stålmannen, Fantomen eller Kalle Anka är det annorlunda eftersom där återges ingen namngiven person som är den så kallade "Källan". Rent juridiskt skulle situationen ändå kunna uppstå, men skulle sannolikt skapa problem eftersom serietidningar återger fantiserade berättelser.

Källskyddets vara eller icke vara har diskuterats flitigt inom EU och meningarna går isär. Många hävdar att källskydd är ett bevis på en utvecklad demokrati med yttrandefrihet. Källskyddet är ett av flera verktyg som banar vägen för demokrati sägs det. I Sverige är yttrandefriheten stadgad i grundlagen, till skillnad från gamla Sovjet där KGB avgjorde vad som fick sägas och beskrivas. Det ser vi genom de otaliga mord som skett på journalister i Sovjet som vågat kritisera regimen. Samma sak hände nyligen i arablandet Quatar där oppostionella medborgare och journalister avrättades. De läkare som tog hand om liken och de misshandlade kropparna vågade inte berätta för omvärlden. Källskyddet kan alltså vara ett mycket effektivt verktyg för att bevara en demokrati, men det kan bara användas när väl demokratin infunnit sig. Diktatorer som Adolf Hitler och Saddam Hussein tillät aldrig källskydd utan jagade och dödade istället dem som vågat säga något, vilket säger något om skillnaden melan demokrati och diktatur.

Justitiekanslerns beslut kan diskuteras eftersom beslutet sätter den svenska journalistens yrkesheder på sin spets, men framför allt har alla som fått ett löfte från journalisten Monica Antonsson nu fått veta skriftligen att Monicas yrkesheder och löften inte är värt någonting.

Om däremot "Mia" från boken "Sanningen om Gömda", hade gjort en anmälan med stöd av underlaget från Yakida, så hade Monica Antonsson blivit fälld
.Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se