Sveriges främsta näthatare ? - Monica Antonsson och Lennart Gagerman

FRA-mannen
Monica Antonsson
Monica Antonsson
Lennart Gagerman


Denna artikel utgår från underlag som kommer från Monica Antonssons olika bloggar. Syftet är att kritisera hur en välkänd journalist bedriver omfattande näthat.

Journalisten Monica Antonsson och hennes partner Lennart Gagerman har under lång tid trakasserat en ung vacker kvinna i olika bloggar på internet som nu till slut håller på att dö pga trakasserierna, berättar hon. Det första svenska dödsfallet pga av näthat håller nu på att ske tisdagen den 15 juli 2013.

Kvinna försökte sen begå självmord två gånger. Dels i januari 2013 och sen i januari 2014.

Redan år 2012 insåg den unga kvinnan att Monica Antonsson skulle försöka döda henne, skriver hon i ett mail och i Monicas blogg bad hon för sitt liv.

Monica Antonsson ensam bär HELA ansvaret och ska ställas till svars om det sker.

Låt oss bedja att den unga kvinnan överlever

1.
Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

2.
Gode Fader, tag du vård
om oss här i denna gård,
så att far och mor får vara
friska glada, utan fara.
Gud som håller barnen kär,
hjälp du den som liten är.

3.
Alla barn som lider nöd,
hem, där far, där mor är död,
seglare på stormigt vatten,
vandrare i mörka natten,
käre gode Fader vår,
trösta den som sorgsen går.

4.
Alla gamla tag i hand,
led dem till ditt ljusa land
genom livets nöd och vimmel.
Blinda som ej ser din himmel
eller jordens sommarskrud,
låt dem se dig själv, o Gud.

5.
Tack att ingen ensam går
som din fadersarm ej når.
Tack att dina milda händer
famnar alla folk och länder.
Tack för att du hjälper visst.
Tack, vår Gud, för Jesus Krist.Svensk bön 1780 (vers 1)
Siri Dahlquist 1911 (vers 2-5)
Bearb.
Uppdaterad 2023-01-23Note: Kvinnan överlevde självmordsförsöket

Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se