Här erkänner journalisten Monica Antonsson att det var hon som såg till att kontakterna etablerades så att Mias identitet kunde röjas


Uppdaterad 2012-06-07


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se