Skärmdumpsbild


Exempel på hur Monica Antonsson ljugit i historien om "Sanningen om Gömda":

Exempel 1:
Här skriver Monica Antonsson följande i sin blogg den 14 februari 2009:

Citat: "Mia påstår också att jag inte kontaktade henne i samband med boken. Det är inte sant. Se mail från den 21 september när hon erbjöds yttra sig direkt i boken. Tillsammans med det fick hon också samma 12 frågor som Liza Marklund fick och som återges i min bok. Att jag sedan inte kunde skicka de specifika frågorna jag flaggat för berodde på att hon raderade sin epost-adress.", slut citat.

På sista raden medger och erkänner alltså Monica att Mia verkligen inte fick frågorna, och att Monica ljuger om Mia, eftersom det är sant att Monica inte kontaktade Mia. Monica har ju själv skrivit ut att hon "inte kunde skicka de specefika frågorna"

Därmed skriftligen bevisat att Mia talade sanning och att Monica Antonsson ljög !!!
Exempel 2:
Här skriver Monica Antonsson följande i sin blogg den 20 december 2008:

Citat "I ursprungs-Gömda står varken dokumentär, dokumentär roman eller roman.
Uttrycket dokumentär roman kom till i senare utgåvor. Roman har Liza Marklund bara kallat den en dryg vecka nu. Jag är oerhört förvånad över att media inte noterat det. Vill de inte?
Gömda ska alltså vara SANN. Då kan den inte samtidigt vara lite ljug. Därför skrev jag min bok. Alla kan göra misstag men de stora händelserna måste vara med."
, slut citat

På andra raden medger och erkänner alltså Monica att bokförlaget i senare utgåvor HADE skrivit till uttrycket "roman".

Därmed skriftligen bevisat att Liza Marklund talade sanning och att Monica Antonsson ljög, som påstod att den inte hade kallats för roman !!!
Exempel 3:
Här skriver Monica Antonsson följande i sin blogg den 7 november 2008:

Citat "Någon undrar varför Sara inte har tagit kontakt med sin pappa. Svaret är enkelt. Hon tror att han är en krigsskadad mördare. Det har Liza Marklund och mamma Mia sett till", slut citat

På sista raden anklagar Monica att Liza alltså utfört en handling som medfört att Sara tror någonting. Det är omöjligt för Monica att veta vad Sara trodde vid det tillfället, i synnerhet som Monica inte träffat Sara.

Därmed skriftligen bevisat att Monica Antonsson ljög !!!

Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se