Mail från Monica Antonsson

Dessa mail bevisar att Monica var den som låg bakom att identiteten på Mia i boken "Sanningen om Gömda" röjdes.

Och här är även det muntliga erkännandet inspelat på band, >>>

Monica Antonsson till och med röjde identiteten på Mias barn och barnbarn, >>>


Mail nr 1:

Mail nr 2:

Mail nr 3:

Mail nr 4:

Mail nr 5:


Uppdaterad 2019-09-15


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se