YakiDa


"Pedofilligans" hämnd

Del1:

Efter att YakiDa avslöjat hur journalisten Monica Antonsson och hennes väninna Lena bedrivit ett av världens mest hatiska drev på Internet mot en person, familj och företag som interntvärlden aldrig någonsin tidigare skådat, startade frontfiguren Monica Antonsson en häxjakt mot Yakida och min familj och arbetsplats. En häxjakt som går till historien.

Är modern organiserad brottslighet lika dåtidens häxjakt?

Dåtidens häxjakt - nutidens pedofiljakt

Häxjakten på Yakida och andra privatpersoner kan jämföras med den häxjakt som utspelade sig på 1400-1600-talet i Europa. Häxförföljelser var ett effektivt sätt för att komma åt personer man inte gillade och för att lösa alla möjliga typer av konflikter. Då brändes, hängdes och dränktes mer än 50 000 kvinnor och män. Framför allt har kyrkan från början haft en stor påverkan på häxjakten genom att framställa sig som moralens väktare och predika det ogudaktiga med hedniska seder som till exempel fruktbarhetsritualer eller användandet av beskyddande amuletter.

Dagens motsvande häxjakt innebär istället att oskyldiga pekas ut som pedofiler. Den som är ledande i dessa pedofiljakter idag är utan tvekan journalisten Monica Antonsson från Vallentuna, norr om Stockholm.

Häxjakten bedrevs i huvudsak för att skydda det kristna samfundet. Man talade till och med om en sekt "Nova secta" som genomförde angrepp på samhället. Något bevis på att nova secta existerade fanns givetvis inte och motsvarande sektförklaringar finner man i nutidens anklagelser mot män. Kyrkans roll som förkunnare av vad som var rätt eller fel har ersatts av den mer aggressiva falangerna av feministrörelsen som istället hänvisar till "Patriarkatet" .


Bild av häxbränning

Häxförföljelser har alltid fungerat som propaganda för ideologiska tolkningar, bland annat av nazister och feminister. Sedan 1968 har häxan används som symbol för kvinnorörelsen som numera mera har fokuserat på pedofiljakt. Det är alltså inte konstigt att pedofilanklagelserna har sitt ursprung från den aggressiva delen av feministrörelsen.

Det var under en rättegång i Luzern i Schweiz år 1419 som ordet "häxeri" användes för första gången. Några år senare brann de första häxbålen vid Genevesjön och ytterligare några år senare år 1486 publicerade en dominikanermunk vid namn Heinrich Krämer, sin vägledning i häxförföljelse (en handbok i att avslöja häxor) som han skrev tillsammans med sin vän Jakob Sprenger. Detaljerat beskrev de hur häxorna kunde döda barn, orsaka oväder och sprida sjukdomar.I sista delen av boken ges en instruktion i konsten att få kvinnor fällda för häxeri.
Heinrich växte upp i Sclettstadt och drevs av en fanatisk gudstro och kvinnohat men led samtidigt av föreföljesmani. Boken Malleus maleficarum (Häxhammaren) finns att studera i Herzog-August-biblioteket i Wolfenbuttel i Tyskland där häxorna beskrevs som Djävulens hantlangare. "Kvinnor är av naturen Satans redskap", skrev han vidare. Nu tror man kanske att det bara var kvinnor som drabbades av dessa falska anklagelser, men på Island var det hela 90% av de anklagade som var män. I norden avrättades cirka 2000 personer som häxor och i Sverige ansågs häxorna resa till Blåkulla för att ha orgier med djävulen.
Det som skilde Sveriges från andra länders häxjakt var att i Sverige deltog barn i häxprocesserna, både som anklagare och offer. Det är fortfarande likadant år 2011.
"
Allt häxeri kommer ur köttslig lust, som är omättlig hos kvinnor", skrev Heinrich Krämer,. Ursprunget kom egentligen från Andra Moseboken 22:18 där det står "En trollkvinna skall du inte låta leva".
I svulstiga ordalag beskrev han också slutstriden mellan de goda kristna och satans styrkor på andra sidan vallgraven och piskade fram rädsla hos människor och manade till angiveri. Det sägs att han sände över 200 häxor för bränning på bål..
Häxjakten fungerade då tack vare att människor angav varandra och att boktryckarkonsten utvecklades, och precis som idag fungerar motsvarande pedofilanklagelser då internet istället används.

Genom att kejsar Karl V år 1532 införde en ny strafflag "Constitutio Criminalis Carolina" och ny procedur "ex officio" kunde vem som helst ange någon annan utan att behöva vara orolig för konsekvenserna och det blev också tillåtet att med tortyr få fram sanningen. Rättegångarna leddes i början av kyrkan och det var först på 1500-talet som det blev civila domstolar. Det är ingen tvekan om att det svenska rättsväsendet ligger kvar på samma nivå i vissa brottmål där parterna är av båda könen.

Enligt den nya lagen så kunde häxorna betraktades som skadedjur som bara skulle utrotas och tanken var att deras själar skulle räddas från evig förbannelse och därför var tortyren tillåten för att få dem att uttala sina egna bekännelser och därmed "bli renade". På samma sätt tvingas oskyldigt intagna i svenska fängelser att genomgå olika behandlingskurser, om de ska bli frisläppta.

De misstänkta och utpekade kunde under häxjakten få skulden för vad som helst, alltifrån illaluktande fötter till plötsliga dödsfall. Det var skrämmande hur lätt en oskyldig person kunde anklagas. En rättegång kunde börja med att en bonde hade blivit impotent och misstänkte att grannfrun låg bakom det. Även i dagens Sverige ligger kraven på bevisföring på samma låga nivå där man med lätthet kan skvallra in människor till långa fängelsestraff.

Men alla häxor ställdes inte inför domstolar utan rena mobblynchningar genomfördes där byborna tog lagen i egna händer. På samma sätt som Monica Antonsson och Lena gjorde.


Den europeiska häxförföljelsen slutade på samma plats som den startade på, i Schweiz, i samband med de kyrkofientliga stämningar som rådde under upplysningens tid. Där den sista häxavrättningen genomfördes år 1782. Det tog alltså nästan 400 år innan man insåg vansinnet.

Heinrich Krämer motsvarighet idag är enligt min åsikt journalisten Monica Antonsson som genom sin blogg anses som världshistoriens mest mansfientliga blogg och som anses vara den bloggare inom kvinnorörelsen som utfärdat de flesta pedofilanklagelser mot både män och kvinnor i modern tid.

Läs mer här :

* >>> Pedofillistan avslöjas.
* >>> Barnporr, kvinnors övergrepp på barn och "Lam Peddos".
* >>> Vallentunaligan.
* >>> "Pedofilliga".
* >>> Yakidas spännande avslöjanden.
* >>> Vittnen berättar om Monica Antonssons hot och trakasserier.

Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se