YakiDa


Gruppen "Lam Peddos".


Uppgifter visar att det kan finnas upp emot 1 000 män i svenska fängelser som är oskyldigt dömda. Många av dessa har blivit falsk anklagade för olika slags våld mot kvinnor eller barn. Relationsvåld är ett av de svårare rättsfallen att ta ställning till eftersom domstolen många gånger hamnar i en situation där man bara har att ta ställning till vad parterna berättar. Ord står många gånger mot den andras ord och där domstolen letar efter fragment i en berättelse som domstolen sedan kan "hänga upp" sitt beslut på. En domstol måste ta ett beslut i samband med en rättegång och man använder uttryck som "Målsägarens berä
ttelse framstår som trovärdig" för att kunna leta sig fram till beslutet.

När det gäller relationsvåld ligger nivån på beviskraven på en annan nivå än i övriga brottmål. I dagens Sverige kan man nu "skvallra" in människor i fängelse utan något som helst annat bevis än en hörsägen. Detta har blivit möjligt tack vare den tekniska utvecklingen.

Vad många inte känner till är att det under 2000-talet har utvecklats olika grupperingar som arbetar med att misstänkliggöra människor för brott, pedofili, incest eller liknande och även göra det lättare för att få en man i fängelse. Dessa grupper samverkar på olika sätt och en del har olika anknytningar till kvinnojourer. Oftast är det kvinnor i övre medelåldern med ordnade liv som bor i välartade villaområden, som intar ledande positioner. Samlingsnamnet för dessa grupper har blivit "Rats", se nedan, och en av dessa grupper har fått namnet "Lam Peddos", och består i huvudsak av journalisten Monica Antonsson, Lena Dahlström Johansson och Annica Tiger. Huvuddelen av gruppen har begått dokumenterade brott och samtliga är involverade i falska anklagelser om barnporr på internet.

Myndigheterna måste få veta, att idag finns det organiserade ligor som samarbetar med att konstruera falska anklagelser om barnporr eller pedofili eller på annat sätt misstänkligöra oskyldiga människor. Det är också viktigt att vi få se ett ansikte på vilka d
et är som kommer med falska anklagelser eller smutskastning, annars kommer ni inte tro på denna historia. Det är nämligen en grupp människor som har ett antal gemensamma nämnare, och hade samhällets juridiska funktioner och system fungerat annorlunda hade detta aldrig inträffat.

Utomlands, t.ex i Schweiz, har det redan inträffat att debatörer som vågat kritisera feminismen utsatts för så allvarliga hot att de måste skyddas från hotfulla och farliga kvinnor, >>>.

Nu har vi kommit dit även här i Sverige där kvinnliga ligor nu hotar företag och människor!!

I Sverige är det nedanstående kvinnor som har kunnat identifieras som ligger bakom huvuddelen av alla pedofiluthängningar av människor på olika hemsidor, enligt en mediaundersökning år 2011.
De har
tillverkat olika pedofilsiter, kollat upp bostäder, tagit ansiktsfotografier, letat i olika arkiv, rekviderat domslut från domstolar, skrivit berättelser med brottsstycken och sedan spridit informationen vidare till andra hemsidor där människor pekats ut som pedofiler
Monica Antonsson själv har pekat ut över 50 namngivna personer som pedofiler på internet när hon spred en falsk "Pedofillista". Därutöver har "Vallentunalistan" visat att hon pekat ut anra människor som pedofiler..

Gruppen "LAM-peddos" har fått namnet efter initialerna i Lena + Annika + Monica och för att de använde uttrycket "Peddos" när de pekade ut människor som pedofiler på Internet.

Nr 1: Journalisten och författaren Monica Antonsson, Vallentuna, utpekas som talespersonen för gruppen som sysslar med trakasserier och utpressning på internet. Hon har varit aktiv med ett antal uthängningssidor och grovt trakasserat människor på nätet. Är "frontfiguren" för uthängningar av människor som pedofiler på internet.
Har medgett till myndigheter att hon är ledaren.

Är den enda kända journalist i Sverige som avslöjats med falska anklagelser och förfalskad dokumentation om barnporrnografi.

Är en extrem lögnare och använder sig ofta av bulvaner som hon styr över för att utföra hennes order. Monica blev avslöjad med att ligga bakom avslöjandet av Mias identitet.

Monica Antonsson är en tjuv och har erkänt hur hon knycker. I hemorten Vallentuna är människor rädda för henne. Är också frontfigur för den s.k. "Vallentunaligan".
Huset har blivit en "snackis" bland Vallentunaborna.
Foto: SVT


Nr 2: Lena, Vallentuna, som har varit aktiv med ett antal hat- och uthängningssidor på internet tillsammans med Monica Antonsson, varav den ena får ses som en "Utpressningshemsida".

Lena har flera olika bloggar och har bedrivit omfattande trakasserier mot människor på internet och dessutom hotfullt telefontrakasserat folk. Tillsammans med Monica hänger hon ut människor på internet som pedofiler.

Tillsammans med Monica Antonsson har Lena hotat på internet med att "komma hem" till människor.

Utanför huset genomfördes år 20212 ett mordförsök.


Nr 3: Annica Tiger, Sollentuna, har varit aktiv med ett antal uthängningssidor på internet.

Blev avslöjad med att ha en egen pedofilsida där pedofiler kunde titta på småbarn. Avslöjades med att lägga ut datavirus på internet och har dessutom kapat minst en hemsidedomän som hon gjorde om till en porrhemsida. Har också ägnat sig till att sprida porr på internet.

Bedrev långtgående trakasserier på internet mot privatpersoner. Trakasserade även företag på internet. Fick sparken från sitt arbete på Tele2 efter att ha spridit känslig information på internet om företagets kunder.

Blev även avslöjad med att ljuga för bland annat Datainspektionen, polisen, Unionens arbetslöshetskassa och Justitiekanslern.

Samarbetade med den s.k. "Vallentunaligan".


När Stenbecksägda Swipnet, i dag Tele2, år 1991 blev först i Sverige med att erbjuda internetuppkoppling till privatpersoner fann många privata entusiaster varandra på nätet.

I och med internet så har ligorna förändrat sig och har börjat uppträda på nya arenor och för första gången kan de uppträda anonymt i grupper under ytan. Brist på empati, utanförskap och social distansering är utmärkande för den nya kriminella individen. I de sociala nätverk som de kan delta i på nätet stärks deras förtroende där de kan agera anonymt. Tidigare när internet inte fanns, var kanske ett inträdesprov att den kriminelle skulle utföra ett rån för att bli upptagen i gänget. Idag kan det vara att utföra en anonym näthattattack eller anonymt bedriva en egen brottsutredning i någon blogg där det spekuleras med olika konspirationsteorier och där den personliga integriteten försvinner. I just bloggarnas kommenteradelar får de utlopp för sin sjuka och perversa sida, som de aldrig annars skulle våga publikt ute i verkligheten.
De flesta debattörer är därför noga med att aldrig lämna några spår som kopplar samman anonyma alias på nätet med namn i folkbokföringen. Många gånger låter man också flera olika personer använda samma alias så att personerna blir svårare att spåra.

I bloggarnas virtuella värld brukar de äldre personerna vara ledargestalterna och som de unga utför uppdrag åt. Till skillnad från tidigare generationers kriminella var pengar och status drivkrafterna. Dagens unga verkar drömma om att bli hedersamt omnämnda i ledarens blogg, så länge ledaren har nytta av sin unga rekryt. Istället blir drömmen om gemenskap och frihet endast ett internetberoende där den kriminelle tillbringar större delen av sin vakna tid. I bloggarna framkommer en form av besatthet, att debattörerna verkar hamna i ett "flow" framför datorn där själva möjligen att kunna få ge utlopp för sitt innersta "hat", mera blir en framträdande drivkraft.

Ett tydligt exempel där hatet utvecklades utan hänsyn till offren är fallet med de två små barnen som dödades i Arboga och där man anonymt på Flashback spekulerade fram vem som möjligen kunde vara mördaren. Fel person pekades ut, nämligen barnens egen pappa och bilder på honom spreds ut på internet.
Men diskussionerna på Flashback och olika bloggar när morden på de tre tonårstjejerna Theres Rojo, J, Malin K och Lottie N, medförde att man lyckades koppla ihop en användare på olika forum som djurplågaren i Lerum som plågade ihjäl katter. Tack vare alla spekulationer på nätet valde "Djurplågaren" att självmant överlämna sig till polisen.
Ett annat exempel där en oskyldig privatperson pekades ut är mordförsöket i Gamla Stan på en greve och hans sambo år 2009. Istället har aggressiva feminister pekat ut en av personerna som pedofil.

Gemensamt för de olika hat- och feministiska attackerna är hur angreppen är organiserade. I princip kan anfallet liknas ett angrepp med generaler, sergeanter och soldater i en hierarkisk ordning där ledaren oftast har en blogg som man samlas kring och där medlemmarna planerar hur man ska göra.

Sedan år 2000 är det främst feministiska nätverk på internet som "anfaller" just pappor i vårdnadstvister. Några av de mest aktiva kommer också från gruppen "Lam Peddos", där den kända journalisten Monica Antonsson kan pekas ut som mest aktiv och är ansedd som en av de främsta svenska nutida näthatarna på internet. Edward Jones anses dock som världens första "kändis-stalker". Han bröt sig in i Buckingham Palace år 1841 där drottning Victoria bodde och stal hennes underbyxor. Han avslöjades och dömdes till deportering till Australien.

Läs mer här :

* >>> Pedofillistan avslöjas.
* >>> Vallentunaligan.
* >>> Pedofilliga.
* >>> Yakidas spännande avslöjanden.
* >>> Vittnen berättar om Monica Antonssons hot och trakasserier.

Rats

Falska anklagelser har kunnat spårats långt bak i historien, ända till då de kristna förföljdes av det romerska riket i nära 300 år. Inom kyrkan hyllades de martyrer som hjältar när romarna släpade in dem på arenor där lejonen åt upp dem. Bland annat så blev Ignatios, biskop i den syriska staden Antiochia dödad av lejon i Colosseum. Andra kristna flåddes levande och andra brändes på bål. En anledning till detta barbari mot kristna berodde på falska anklagelser om att de kristna bland annat var kannibaler som bedrev sexorgier. Ryktet om kannibalismen berodde på att de i nattvarden de sa sig ta emot "Jesus kött och blod".
Förföljelserna startade efter det att Jesus dödats men tilldrog sig mest på enskilda platser vilket var en anledning till att myndigheterna inte ingrep. De kristna hävdade i sin tur, att det var judarna som var ansvariga för Jesus död.
Enda möjligheten för en anklagad kristen att klara sig från avrättning var att tillbe de romerska gudarna.

Även Sverigs statsskikt har drabbast av falska anklagelser och lögner. År 1845 påstod en kvinna vara kung Gustav IV Adolfs okända dotter och hon berättar så övertygande att hon blir trodd. I verkligheten hette hon Aurora Magnusson, men kallade sig Helga de la Brache och var född vid Hornstull i Stockholm år 1817.
Kungen var känd för att ha haft många älskarinnor under den tid han roade sig kungligt runt om i Europa efter han hade blivit avsatt från Sveriges tron.
Aurora hade en kamrat, Henrika och tillsammans skapade de ena historia om att Aurora skulle vara dotter till Gustavs fru Fredrika. Bluffen lyckades tack vare att de fick en kyrkoherde att ändra i folkbokföringen så att Helgas namn kom med. Tack vare att bland annat Justitiekanslern Nils von Koch trodde på historien kunde historien bli trovärdig.
Sveriges regering och kungahus såg nu till att Helga fick både ett ståndsmässigt underhåll och bostad. Helga var dock girig och tiggde mera pengar och det var Helgas tiggeri som gav upphov till misstänksamhet, men Helga skyllde på utpressning. Till slut avslöjades hon då hennes ihop fantiserade historia var omöjligen kunde vara sann.
Trots att hon överbevisades med bevis förnekade både Helga och Henrika bluffen och till slut dog Henrika. Helga levde sedan i fattigdom och bytte namn till Anna von Ehrnborg och dog 1885 i Stockholm.

Utvecklingen har gått framåt. Sedan 1900-talets början har man känt till elektronisk krigsföring, bland annat genom att försöka slå ut eller störa telegrafitrafiken. Många länder förbereder sig nu på att försvara sig mot cyberangrepp. USA, Kina, Ryssland, Frankrike och Israel är några länder som arbetar aktivt med cybervapen.
År 2007 drabbades Estland av världens första cyberkrig som varade i tre veckor. Det sägs att angreppet berodde på en hämnd eftersom esterna hade flyttat på en rysk minnesstaty över stupade soldater. År 2008 gick israeliska och palestinska hackers i krig med varandra. När Rysland år 2008 invaderade Georgien angrep de även internet genom att släcka ner den georgiska regeringens hemsidor. Irans regering attackerade år 2009 oppositionens hemsidor i samband med det uppmärksammade valet. Datorer från Nordkorea gick till attack mot sydkoreanska och amerikanska hemsidor år 2009. Och under år 2010 visade det sig att Google blivit utsatt för kinesiska hackers. År 2011 berättade den nordkoreanske avhopparen Kim Heung-Kwang, att landets underrättelsetjänst nu bygger upp en arme med hackers till en "cyberkrigsenhet" som ska kunna bryta sig in i viktiga instutioner i andra länder.

Kanadensiska säkerhetstjänsten upptäckte år 2009 att en kinesisk liga använt en trojansk häst för att komma in i omkring 1300 datorer i 103 länder för att få information om tibetanerna. Spionligan fick namnet Ghostnet och Ghost Rat som den trojanska hästen heter, som ligan använder, är en förkortning där RAT betyder "Remote Access Tool". Därav uppkomsten av namnet "Rats" för de feministiska nätverk och "Barnsex"-ligor som härjar just i Sverige, men där Rats står för "råttor".
Målet hos de feministiska ligorna är som i det vanliga cyberkriget länder emellan, nämligen blockering av hemsidor, styra informationsflödet, falska anklagelser och hålla folket i ett järngrepp.
Note *. Definition: Pedofilliga innebärt att det är en liga som använder pedofilbegreppet i olika sammanhang under vissa givna kriterier som medför att ligan kan kallas för just helt enkelt, en pedofilliga. Till exempel att man bygger olika hemsidor och försöker genomföra utpressning av oskyldiga och att man är flera aktiva personer som deltar gemensamt. D.v.s att ligan uppvisar alla förutsättningar som ligor ska uppfylla enligt definitionen av organiserad brottslighet.

Note: Begreppet "Vallentunaligan" myntades av Monica Antonsson den 15 juni, 2011 och till både Justitiekanslern år 2016 i samband med brottmålet B 7264-15 och Attunda tingsrätt i mål FT 1947-21 aktbilaga 37, bekräftar Monica att det är hon som är ledaren för det hon kallar för "mitt gäng".
Enligt Monica Antonssons inlaga till en domstol var det ca 15 personer i hennes gäng

Uppdaterad 2023-01-29

Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se