Bluffaktura


Detta är ett verkligt exempel på en så kallad "bluffaktura" som kommer från företag Repotagefirman Monica Antonsson i Vallentuna. Det utsatta offret hade under lång tid trakasserats av journalisten Monica Antonsson som till slut skickade en "bluffaktura". Tidigare hade Monica dessutom gjort olika hathemsidor om företagaren och på olika sätt hotat honom och hans familj. Monica till och med var med om att "sänka" familjens företag.
Monica Antonsson
Monica Antonsson

Bluffaktura
Exempel på en riktig bluffaktura


Detta är inte den enda bluffakturan som Monica Antonssons avslöjats med, utan hon har också blivit polisanmäld för bedrägeri i samband med hennes bluffakturor.

Idag skickas det ut olika typer av så kallade bluffakturor - fakturor eller orderbekräftelser på något som ett företag inte har beställt eller uppfattat som en beställning. Det kan till exempel vara något som uppfattats som ett kostnadsfritt erbjudande. Bluffakturor fortsätter att öka och polisen ser nu bedrägeriformen som ett allvarligt samhällsproblem Personerna bakom bedrägerierna använder allt oftare hot för att få människor att betala, enligt både Svensk Handel och polisen. Hos Citypolisen i Stockholm står bluffakturor för mer än en tredjedel av alla bedrägeribrottsärenden

Antalet polisanmälningar om bluffakturor har enligt Brottsförebyggande Rådet, Brå, ökat från 13.121 under helåret 2010 till 14.924 de elva första månaderna 2011 och man räknar med att svenska företag betalar ut cirka 1,2 miljarder kronor till olika blufföretag varje år, enligt Svensk Handels beräkningar. Och pengarna är svåra att få tillbaka. Mer än en miljard kronor - så mycket omsätter fakturaskojarna sammanlagt om året.
Svensk Handel får in 30-40 klagomål varje dag från drabbade företag runt om i landet. Och bluffmakarna passar oftast på när den ordinarie personalen är på semester.
Efter att tusentals småföretagare och privatpersoner drabbats av fakturaskojare skärper Skatteverket äntligen kontrollen. De ska nu avregistrera skojarnas företag och samla bevismaterial så att åtal kan väckas.

Bluffaktura är ett ofog eftersom det tycks heller aldrig ta slut med företag som försöker skinna andra på pengar.
Om du fått en faktura, ett beställningsunderlag eller annan handling gällande en tjänst eller vara som du inte har beställt från ett företag är det viktigt att du hanterar underlaget på rätt sätt. Får man en bluffaktura ska man inte betala. Har man inte beställt eller tagit emot något så är man inte heller betalningsskyldig. Det bästa man kan göra är att skriva "Fakturan bestrids, har inte beställt. Polisanmälan kommer att göras!" eller liknande på, ta en kopia av den och skicka tillbaka originalet till adressen som angetts. Skulle du få påminnelse så gör du samma sak med denna.
Det är viktigt att du har ett datum för bestridandet. Om du inte lyckas med detta måste du motsätta betalning. Om du inte får rättelse, skicka in underlaget till oss på Svensk Handel så att vi kan varna andra företagare!

Hotar de med inkasso och kronofogden är det allra bäst att sitta still i båten. Ett inkassoföretag får inte under några omständigheter överlämna ett ärende till kronofogdemyndigheten om du har bestridit kravet. Det vill säga svarat inkassoföretaget att fakturan är falsk, att du inte har beställt något.

Vallentuna har år 2011 drabbats ordentligt av falska fakturor. Citat lokaltidningen steget:
Den senaste veckan har närpolisen tagit emot sex anmälningar om att lokala småföretag fått falska fakturor, en företelse som blivit allt vanligare det senaste året, enligt inspektör Tuve Ogdal vid Vallentunapolisen. Han berättar att det oftast går till så att någon ringer upp med ett erbjudande och trots att företaget tackar nej dyker sedan en faktura upp på uppemot 10 000. Ibland påstår blufföretaget att den drabbade har tackat ja och att det finns inspelat på band.
– Vi får in anmälningar varje vecka. De som drabbas är främst egenföretagare, eftersom de till skillnad från privatpersoner inte har ångerrätt vid köp, säger Tuve Ogdal.
Ibland hinner fakturorna gå till Kronofogden, men oftast har det löst sig innan dess.
– Det brukar inte bli något i slutändan, men det blir en massa bök för den drabbade
Slut citat

Nu har polisen startat en hemsida få internet för att hjälpa till med att få bukt med alla bluktfakturor www.bestrid.nu/. På sidan skriver de - Denna skrift är en bilaga till Polisens nya Facebooksida om bedrägerier. Den vänder sig främst till
företagare som på olika sätt drabbats av s.k. bluffakturor, dvs fått fakturor för tjänster de inte beställt eller som de vilseletts att beställa. För privatpersoner gäller delvis andra regler. Många drabbade blir mycket oroliga, speciellt om de blir hotade med inkasso, betalningsanmärkningar, Kronofogden etc. Därför betalar de i stället för att bestrida kraven, vilket medför att bedragarna lyckats i sitt uppsåt.
Vi vill avdramatisera det hela, för i de flesta fall behöver man inte vara orolig om man agerar på rätt sätt och följer våra anvisningar.
Stockholmspolisen har tagit fram detta material i samverkan med ett antal myndigheter och företag. Faktagranskning och värdefulla synpunkter har t.ex. lämnats av rådmän i Södertäljes och Södertörns tingsrätt, från Kronofogdens rättelseteam i Visby samt av Anders Nyman på konsumentwebbplatsen Knyt.se.

På hemsidan visar polisen ett bra exempel på hur man ska göra ifall man utsatts för en bluffaktura.

Det är bra om du skickar en kopia av underlaget till oss på Svensk Handel! Underlaget kan med fördel scannas in och mailas till varningslistan@svenskhandel.se men kan även faxas till 010-47 18 677 eller skickas via post till adress:

Det finns olika typer av så kallade bluffakturor. Svensk handel beskriver dem så här på sin hemsida . citat:

1. Erbjudande som utformats som en faktura
Om du inte är intresserad av erbjudandet, riv och släng. Skriv aldrig under utan att läsa ALL text även finstilt och baksidor.

2. Faktura från företag som du har varit i kontakt med men anser att fakturan inte överensstämmer med överenskommelsen ni gjort
I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelning. Saknas avtal som styrker kravet eller är det omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande rakt över underlaget: ?Motsätter mig betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen, Svensk Handel informerade?. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejladresser. Om företaget därefter söker kontakt är det viktigt att reda ut förhållandet.

3. Faktura där du anser att säljaren vilselett dig på ett sätt som kan anses bedrägligt
I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelning. Saknas avtal som styrker kravet eller är det omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande rakt över underlaget: ? Motsätter mig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att anse som bedrägeri, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras.? Blankett för polisanmälan hittar du längre ned på den här sidan. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejladresser.

4. Faktura utan någon som helst tidigare kontakt med företaget
Skriv följande rakt över underlaget: ?Motsätter oss betalningsansvar beroende på att vi inte beställt dessa varor/tjänster, Svensk Handel informerad. Polisanmälan kommer att göras.? Blankett för polisanmälan hittar du längre ned på den här sidan. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejladresserUppdaterad 2013-04-16


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se