Genusvetenskapligt iniativ, Gi

Avdelningen för genusvetenskap inom Yakida bedriver genusforskning och analys inom filosofi, sociologi och liknande ämnen.


Forskningsområden och projekt:

>>> En återblick på internationell och feministisk kvinnosyn.

>>> Svensk äktenskapshistoria från vikingatiden till 1980-talet.

>>> Nutida svensk jämställdhetsutveckling under 2000-talet.

>>> Kvinnor som startat krig.

>>> Onda ondskefulla kvinnor.

>>> Kvinnliga "pedofilligor" och kvinnors övergrepp på barn.

>>> Umgängessabotage mot barn.

>>> Övergripande framtidsanalys

>>> Genusteori

>>> Könsmaktsordningen - den verkliga och sanna.

>>> Samhällskostnader för kvinnors våld mot män

>>> Moralisk livsstil.

>>> Myter

>>> Tidningsartiklar

>>> Falska polisanmälningar

>>> Seminarium och föredrag om "Falska polisanmälningar"

>>> Mål och visioner

>>> Förslag på förbättringar

>>> Den 8:e härskartekniken, nämligen Lögnen har utvecklats av Yakida

>>> Jämställdhetsindex och jämställdhetsgrad.

>>> Bratts trattmodell.

>>> Anka - Analysverktyg av kvinnors våld.

>>> Psykopater - Verktyg och studie om gärningsman/kvinna och sjukdom.

>>> Polisforskning.

>>> Anmälningsformulär för att beskriva sin egen oro, t.ex om man är hotad.

>>> Kvinnliga kriminella ligor.

>>> Lögnen - Orsak och verkan.

>>> Dokumentation av "Beslutsamhetsfaktorn vid seperation".

>>> Modeller för beräkning av könsindex per grupp och land och beräkning av makt och jämnställdhet i en grupp.

>>> Test av fördomar mot män, kvinnor, homosexuella och invandrare

>>> Statistik och kostnadsberäkning av falska anklagelser om sexualbrott.

>>> Diskriminering av den svenska mannen s.k. "Gubbslem".

>>> En glädjeflickas syn på sitt arbete i Sverige.

>>> Uppsala kvinnojour tvivelaktiga verksamhet.


Uppdaterad 2011-10-01


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se