Statistik och kostnadsberäkning av falska anklagelser om sexualbrott i Sverige

Fakta:
Brå.
- Under 2009 anmäldes 15 500 sexualbrott
- I 22 procent av sexualbrottsfallen kan en person bindas till brottet
- Under 2009 lagfördes nära 1 100 personer för sexualbrott som huvudbrott
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=8&module_instance=2

Polisen:
- "De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd är uppdiktade"
http://gt.expressen.se/nyheter/1.722367

Beräkning:
1) Andel skyldiga av alla anmälningar:
1100/15500 = 7,0%
100-7,0% = 93 % ...(Skyldiga som oskydliga som ej lagfördes)..(A)

2) Andel skydliga som kom undan:
22-7 % = 15 %...(Observera 15% och 85/15 regeln)

3) Andel som ej kan bindas till brottet:
100 – 22% = 78%...OBS. Polisens uttalande; ".gärningsmannen är okänd är uppdiktade"

4) Antal påstått skyldiga där en person kan bindas:
15500 * 22% = 3410 st

5) Andel fällda av de påstått skydliga:
1100 / 3410 = 32,3 %
100 – 32,3 = 67,7 %....(Andel påstått skyldig som frikändes)....(B)

6) Det som skulle kunna gå att betrakta som falskt anmälda blir då:
(A + B) / 2 = (93 + 67,7) / 2 = 80%


Det går alltså att anta att 80% av alla de 15.500 anmälningarna är falska, närmare sagt 15.500 * 80% = 12.400 stycken

Om man nu antar att varje falsk anmälan kostar 10 000 kr så blir det en årlig kostnad på 124.000.000 kr. (124 miljoner kronor)


Läs mera om falska polisanmälningar, >>>
Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se