Bratts Trattmodell

Nyheter:
Beta-versionen presenteras 2009-07-13. Modellen är inte fullständig och innehåller några kända buggar som kommer att rättas till nästa publicering. Kommentarer och synpunkter på förbättringsförslag emottages tacksamt:


-
Orginalversionen i excell: >>>
-
Datorsimulering i excell över trovärdigheten hos Percy Bratt och Annica Tiger: >>>

Projektnamn: Bratts trattmodell.

Ledmotiv: Sanningen är en underskattad strategi.

Bakgrund och syfte: Justitiekanslern har två (2) gånger utsatts för medvetna lögner i anmälan mot www.yakida.se. Nu senast i anmälan av advokat Percy Bratt. Det finns därför ett behov av att snabbt och effektivt kunna analysera indata för att kunna göra lämpliga trovärdighetsbedömningar i olika typer av anmälningar. Se bakgrundsinformation, >>>

Projektmål: Att på Yakida publicera och gratis tillhandahålla ett för användaren gratis verktyg för analys och simulering i trovärdighetsbedömningar. Verktyget ska vara utformat i Excell. Verktyget ska kunna vara möjligt att använda för såväl svenska som utländska användare och ha mycket hög användarvänlighet. Verktyget ska kunna användas av såväl privatpersoner, företag och myndigheter.

Styr och referensgrupp: Enligt projektplanen.

Projektkostnad och resurser: Enligt projektplanen.

Tidplan: Enligt projektplanen.

Modelldesign: Modellen ska helst ha ett grafiskt gränssnitt som tydligt beskriver trovärdigheten hos minst två personer. Det grafiska gränssnittet ska var skiljt från analys- och beräkningsdelen
Enligt förslaget av Beta-versionen bör slutprodukten ha följande grafiska gränssnitt där olika förhållanden på värdet på Y-axeln och X-axeln tillsammans bildar bedömningsunderlaget.

- Höga Y-värden = personen ljuger.
- Låga Y-värden = personen talar sanning.
- Y och X i förhållanden = personen kanske talar sanning.


Grafiskt gränssnitt på betaversionen av Bratts trattmodell.

Indata: Indata ska utgå från en given och färdig struktur där varje händelse eller objekt tillskrivs dess variabler. Varje händelse ska kunna styras av flera variabler.


Struktur gränssnitt på betaversionen av Bratts trattmodell.


Övriga indata i beräkningsmodellen:

- Loggfiler visar att Percy Bratts företag har besökt Yakida vid nedanstående tillfällen innan han ingav anmälan till JK. Det går därför att utgår ifrån att Percy Bratt sett och tagit del av den skriftliga bevisningen som styrker att Annica Tiger har ljugit för myndigheterna. Ändå väljer han att inge en falsk anmälan.
- Anmälan till JK innehåller ett stort antal medvetna lögner.
- Annika Tiger ljög för media vilkas lögner publicerades samma dag som JK tog sitt beslut.
- Annika Tiger visste bevisligen att uppgifterna i anmälan var falska.
- Percy Bratt försökte göra om och förändra ett påstående till ett annat påstående med annan innebörd. Gäller frågan om dataviruset som blir till ett dataintrång.
- Percy Bratt had full möjlighet att kontrollera sanningshalten i sina egna falska anklagelser genom att enkelt kontrollera med sökningsfunktionen som finns yakida's första sida, index-sidan.

Fakta om Advokat Percy Bratts besök på Yakida:

Antal besök per sida:
* index1 har besökts 12 gånger
* falskt har besökts 7 gånger
* unionen har besökts 3 gånger
* sparken har besökts 3 gånger
* abuse har besökts 2 gånger
* xoom har besökts 2 gånger
* flashmob har besökts 1 gånger
Datum för besök:
* Fredag 1 augusti 2008
* Tisdag 9 dec 2008
* Torsdag 11 dec 2008
* Tisdag 17 februari 2009
* Onsdag 18 februari 2009
* Fredag 6 mars 2009
* Fredag 3 april 2009Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se