Utveckling av de ursprungliga fem härskarteknikerna

Yakida's avdelning Genusvetenskapligt iniativ (Gi) har utvecklat beskrivningen av härskartekniker med den 8:e, 9:e och 10:e tekniken, nämligen lögnen, flykten och skriket.

Härskarteknik myntades av den norska socialpsykologen Berit Ås år 1976 och syftar på olika sociala och retoriska manipulationer som en dominant grupp använder förr att behålla sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. Begreppet härskarteknik används främst inom feminismen där det räknas som en viktig faktor i upprätthållandet av könsmaktsordningen. Genom att lära sig härskarteknikerna kunde kvinnor, enligt Ås, stötta varandra offentligt på ett diskret sätt, genom att hålla upp aktuellt antal fingrar för att signalera vilken av härskarteknikerna som var i användning för tillfället.1. Osynliggörande
Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Exempel: Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när du får ordet.


2. Förlöjligande
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt. Exempel: En kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga).


3. Undanhållande av information
Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.


4. Dubbelbestraffning
Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer. Exempel: Du är noggrann med dina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om du snabbar på får du höra att du slarvar. En man beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så beskrivs han som omanlig. En kvinna som väljer att vara hemma med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma.


5. Påförande av skuld och skam
Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempel: Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt. En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke på det sätt som hon/han klär sig.


6. Objektifiering av kvinnors/mäns kroppar
Att kommentera eller diskutera kvinnors/mäns utseende i irrelevanta sammanhang.


7. Våld eller hot om våld
Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att visa att den möjligheten finns.


8. Lögnen,.......Utvecklad av Yakida
Att använda lögnen som ett maktstyrmedel för att utöva kontroll eller påverka sin egen eller andra individers situation. Används oftast för att förstärka en felaktig bild eller situation. Denna härskarteknik används till exempel alltid vid falska polisanmälningar.

9. Flykten,......
.Utvecklad av Yakida
Att fly undan ett ansvar och påföra samma ansvar på annan person. Används oftast som ett maktstyrmedel för att bibehålla den egna kontrollen och för utsätta annan person för oriktiga krav och/eller åligganden.
Denna härskarteknik används till exempel vid mobbing för att rättfärdiga det egna agerandet. Används ofta av chefer som låter andra företrädare gå till obehagliga möten.

10. Skriket,.......Utvecklad av Yakida
Att höja rösten för att få det sista ordet och beslutet. Används oftast som ett maktstyrmedel för att undertrycka andra personers meningar och uppfattningar.
Denna härskarteknik används till exempel när personen inte längre har rationella argument kvar för ett ställningstagande som också påverkar andra personer.
Läs mer om lögnen :
Verkligt exempel >>>.
Lögnernas förklaring >>>.
Historisk utveckling >>>.
Hur idag möjligt >>>.
Analysmetoder och verktyg >>>.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknikUppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se