Seminarium om "Falska anklagelser"


I nästan alla kulturer finns det vissa samhällsgrupper som har gett sig själva rätten att falskt anklaga andra. Det kan vara accepterat för vuxna kvinnor att röva bort barn från pappor, för en grupp kvinnor att slå en man, för en samhällsklass att slå en annan eller för ett kön att slå ett annat. Överallt i dessa delprocesser ingår falska anklagelser och lögner.

I den svenska hederskulturen är det tabu för män att anmäla kvinnor som är våldsamma. Många män tiger av skam. Om du är man som upplevt våld mot dig eller dina barn eller är intresserad av frågan är du välkommen till ett samtal.
Under många år har samhället i allmänhet, och media i synnerhet, producerat en generell bild av män som förövare och kvinnor som offer när det kommer till familjerelaterat våld.

Den bilden ter sig dock – vid en närmare granskning – vara delvis onyanserad och kanske också felaktig. När det kommer till våld mot små barn, så talar – tvärtemot gängse uppfattning- statistiken för att kvinnor är förövare väl så ofta som män.

På 50-talet i Sverige kunde man visa nakna barn på en allmän badstrand i en helt vanlig veckotidning utan att upprörda röster höjdes. I dag räknas en sådan bild som barnporr. Vad har hänt?

Ämnet "Falska anklagelser" är tämligen outforskat, men Yakida kan som första föredragshållare ge verkliga exempel och förklaringar på hur detta problem uppkommer. Nu har t.ex. "Barnpornografihärvan i Vallentuna" avslöjats.

Svenska journalister har i åratal vilselett allmänheten genom att inte sakligt rapportera i frågor om falska polisanmälningar. Och när de rapporterar något, så har det oftast varit med falsk statistik och medvetet missvisande uppgifter. Svenska journalister vågar tydligen inte skriva om ämnet då de känt rädsla för att bli utmålade och utpekade av "Kvinnorörelsen". Detta kan kallas för självcensur och ett förakt mot folket att inte låta oss få veta sanningen.

Det är skrämmande att samhället drabbas av ett fenomen som kostar medborgarna cirka 100 miljoner per år, och ingen vågar prata om ämnet. Yakida kan nu utifrån så objektiva grunder som möjligt och som första föredragshållare försöka ge den mångsidiga bild som ämnet ändå innehåller.


Föredragningen hålls lämpligen under en heldag med cirka 10-20 stycken deltagare.


Seminariet är i inledningsskedet tänkt att utformas enligt nedanstående schema:

Försäljning av böcker kommer att ske i anslutning till föredraget.


SCHEMA:

9:00 Start med presentation.

9:15 Vad är en "Falsk anklagelse" ?

10:00 Statistik: Hur många Falska polisanmälningar utförs per år.

10:30 Fika och bensträckare.

10:45 Hur drabbas samhället, polisen, kvinnojourer och försäkringsbolag, samhällskostnader?.

11:45 De utsatta barnen och PAS.

12:00 Lunch.

13:00 Hatet på internet. Vem och vilka ligger bakom?

13:15 Verkliga exempel: "Pedofilligorn" och falska anklagelser om barnpornografi:

- Vallentunaligan - "Pedofilligan".
- Fågel fenix.
- Hur pedofillistan avslöjades m.h.a. fyra metoder.
- Journalisterna Monica Antonsson, Annika Sundbaum Melin och Annika Tiger
- Monicas "Kluckida-blogg" och hennes "Domino-bloggar"
- Mediaundersökningen

14:30 Fika och bensträckare.

15:00 Forskning och utveckling, (>>>).
- Bratts Tratt - en trovärdighetsmodell (>>>).
- Anka - en modell för riskbedömning av framtida partnervåld (>>>).
- Psykopaten - En vetenskaplig och matematisk tolkning och utveckling utifrån PCL-R metoden (>>>).

15:30 Diskussion, vad kan vi göra?.

16:00 Slut.
Kursen hålls gratis på lämpliga helger och platser i samråd med uppdragsgivaren.

Kursen kan också genomföras kvällstid med en nedbantad version. Kursen hålls då inom Mälardalsregionen.

Uppdragsgivaren står för sedvanliga resekostnader.

Bokning sker genom yakida@telia.comUppdaterad 2024-01-07

Uppdaterad 2024-01-07
Copyright ©
ISSN 1652-9960
Utgivningsbevis 2003-083
Redaktör och ansvarig utgivare:
Civilingenjör John Johansson
yakida@telia.com
www.yakida.se