YakiDa

Häktningen av Göran Lambertz visar kompasskursen.

Journalisten Monica Antonsson kallade tidigare Justitekanslern Göran Lambertz för "Pedofilkramare" i hennes blogg 14 april 2011. Senare den 5 december 2012 blev han kallad för - "utsatta barns fiende nummer ett" i samma blogg.


Monicas publiceringar visar att vi är på väg till ett samhälle där kvinnorna tar över världen och makten. Uppfattningen delas av professor Arne Jernelöv från "Institutet för framtidsstudier" vilket framkommer i hans skrift "Amazonia - den framtida värld där kvinnor styr" som redogörs i tidningen Expressen 30 dec. 2010 .

Vägen dit, och vi har redan kommit långt fram, är en parallell av den utveckling som Tyskland genomlevde under Hitlers och nazismens tillkomst. Och det är inte otänkbart att det kan vara precis samma typ av personliga karaktärer som förespråkar den så kallade "statsfeminismen" som idag verkar inom olika genusfalanger i Sverige som lika gärna kunde ha varit aktiva nazister ifall de levt i 30-talets Tyskland. Precis som nazisterna anklagade judarna för att vara djur och roten till allt ont, på samma sätt utmålas svenska män. Likheten i de aggressiva utfallen är nämligen slående.

När, och det är bara en tidsfråga, kvinnorna har hela makten så kommer inte arbetsfördelningarna att ändras. Männen kommer fortsätta att göra de tunga, smutsiga och farliga arbetena och fortsätta att dö i förtid, medans kvinnorna kommer att fortsätta att utgöra makteliten och diktera villkoren. Ett slags förverkligande av en variant av nazismen kan man kanske säga, fast det blir kvinnorna som blir det nya herrefolket. En skillnad är, att grunden i dagens "statsfeminism" går att härleda till kommunismen, vilket också förklarar varför så många av de kvinnliga feministerna ansluter sig till vänsterblocket. Men det är samma normer, samma strukturer som förtycker och roffar åt sig.

Det är därför inte orimligt att tänka sig att våldtäktsbegreppet även i framtiden kommer innefatta mäns tankar. D.v.s. att det kan komma att räknas som våldtäkt ifall en man tänker och fantiserar om sex med en specifik kvinna. Det kommer troligen att räcka med att en man tittar för länge på en kvinna för att en sådan misstanke skulle kunna vara motiverad.

För några år sedan i Uppsala blev en man polisanmäld för att ha tittat för länge på en solbadande kvinna. I arabvärlden reagerar man till exempel på likvärdiga företeelser och löser problemet med att klä in kvinnan i slöja.

Domstolarna är redan idag överrepresenterade av kvinnor som domare och nämndemän vilket kan komma att medföra att beviskraven helt kommer att utgå eftersom det blir en kränkt kvinnas upplevelse av en tänkt våldtäkt som blir avgörande.

År 2011 presenterades på Yakida en beräkning av den sannolika andelen felaktiga polisanmälningar av våldtäkter. Trots att polisen de senaste 10 åren investerat omfattande medel för att öka andelen fällande domar, så ligger andelen kvar på samma nivå år 2021. Man kan därför fortfarande utgå från att 5% av polisanmälningarna är sanna och 95 % felaktiga. Av dessa 5% blir våldtäktsmannen fälld i 50% av fallen, alltså 2-3%.

De 95% polisanmälningar som lades ner kostar enorma resurser och lidande. Trots det har man inte infört någon åtgärd för att mildra skadorna utan man har endast ansträngt sig i att öka andelen fällande domar, utan resultat på 10 år och enorma investeringar.

En av de mest tongivande i debatten är journalisten och författaren Monica Antonsson som i sin blogg år 2012 deklarerat att kvinnor är mer värda än män och att män borde betala dubbel skatt jämfört med kvinnor.
Monica Antonsson som är en av Sveriges mesta bloggare med över 80 kända bloggar skapade också den kända "Vallentunarevyn" men hon blev nog mest känd i media i samband med att hennes källas "Mia" källskydd röjdes i samband med lanseringen av Monicas bok "
Sanningen om Gömda".
I samband med lanseringen av hennes bok år 2009 bad hon också om hjälp så att flera olika personer skulle hjälpa till att anonymt skandalisera författaren Liza Marklund på Internet. Senare år 2011 kom Monica att samarbeta med den person som förföljer och stalkar Liza Marklund som skrev boken "
Gömda", som Monica Antonsson anser är en bluff.

Monica Antonsson som också skapade näthats-trenden med "Kluckida-bloggar" där hela familjer med barn och oskyldiga människor hängdes ut som mördare och kriminella försökte också få en person falskt åtalad för "
Anstiftan till mord", kritiserar nu Göran Lambertz för att han polisanmälde den kvinna som falsk anmälde honom för våldtäkt.

Monica Antonsson har tidigare avslöjats med att år 2011 "tillverka en falsk pedofillista" och hänga ut oskyldiga person som pedofiler på Internet. Syftet med pedofillistan var att med utpressning få människor att förhandla med henne.
I maj 2011 blev också hennes egna barns pappa osant utpekad och misstänkliggjord som barnporrsbeställare i hennes blogg.
I februari år 2012 berättade hon i sin blogg att hon själv blivit polisanmäld för
"för sexuella trakasserier av barn", men Yakida kunde berätta hur det verkligen låg till, här.

År 2011 försökte Monica Antonsson också peka ut oskyldig personal på Arlanda flygplats för terroristverksamhet, men Monica avslöjades. I augusti 2013 berättade Monica Antonsson också i sin blogg om hur hon som till "
förberedelse till mord" försökt att få en person dödad genom att använda snubbeltråd. Den 16 november 2013 uppmanande Monica sina bloggläsare att få en person att begå självmord efter att några dagar tidigare den 13 november annonserat ett erbjudande i sin blogg att mot betalning få en person misshandlad.

År 2014 skrev Monica i sin blogg till ett barn och förklarade varför barnets pappa måste dödas och år 2015 blev hon avslöjad med att ljuga för UN-Women i ett teve-program.

Det visar att en del kvinnor inte ens är intresserade av ett jämställt samhälle.

monica antonsson
Monica Antonsson kallar sig "Tomtefis" och "Lotta33pota" på nätet, Copyright Yakida

Detta är inga nyheter utan denna utveckling var tydlig redan år 2011 när Yakida formulerade sin framtidanalys. Och flera av prognospunkterna har redan uppfyllts.

Därför är det viktigt att både män och kvinnor så fort som möjligt sätter sig ner och tittar på de parametrar som bör uppnås och finner vägar fram till de olika delmålen. Annars kommer man att passera det jämviktsläge som båda könen påstår sig sträva efter och ett nytt läge med obalans kommer att infinna sig. I ett sånt obalansläge är det möjligt att män blir tvungna att titta ner i marken för att inte bli anklagade för våldtäkt. Och då kommer det att bli många män som blir fällda i domstolarna på svagare indicier än vad Billy Butt blev.

Det verkar som Göran Lambertz insett det. Och sensmoralen är att Monica Antonsson i oktober 2011 gjorde en anmälan till Justitiekanslern i ärende nr 5175-11-31 och lämnade falska uppgifter om Yakida för att lura JK att stänga Yakida så att hon inte avslöjades.
Den 7 juni 2015 försökte hon igen lura JK genom att lämna in förfalskat bevismaterial till polisen och anklaga Yakida med falska uppgifter.

Göran Lambertz tvivlar i sin söndagsbetraktelse nr 307 på om det är möjligt att förbättra rättssäkerheten eftersom det skulle vara svårt att veta vem som talar sanning. Jag som f.d nämndeman lärde mig bl.a. att åklagare aldrig ljuger, men advokater ljuger friskt inne i en rättssal. Men Göran behöver inte känna uppgivenhet. Jag anser nämligen att det går att öka rättssäkerheten genom att rättssväsendet mera fokuserar och utvecklar metoder för att avslöja "Lögnen" och börja se lögnen som en härskarteknik, istället för att koncentrera sig på fällande domar.

Yakida bidrar i framtidsutvecklingen med matematiska modeller för att avslöja en lögnare och beräkna "Jämställdhetsgraden" och "Könsindes", här.

Det går nämligen att utveckla metoder för att avslöja lögnare, se detta exempel

Uppdaterad 2023-01-26.


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se