Magister Mattes undersökning.

Av 100 våldtäkter så blir det bara åtal i 5 fall. Resten av ärendena läggs ned.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=242316&previousRenderType=1

Av 67 anmälda våldtäkter i centrala Stockholm år 2001 gick bara 3 till åtal.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7105374.asp

Av 54 våldtäkter i Skaraborg ledde 2 till fällande dom
http://tv4.se/visa/?innehall=/lokalt/visa.asp!region=skaraborg$id=320400

Sannolikt är alltså att 5 % av alla anmälningar om våldtäkt är sanna*. 95% är nog en falsk polisanmälning och 3% fall där gärningsmannen kommer undan. Sannolikheten styrks av rimligheten i förhållandet 50/50, där 50% fälls jämfört med 50% klarar sig.

Således:
95% av alla anmälningar om våldtäkt är troligen falska.
5 % är sanna. Av dessa 5% blir våldtäktsmannen fälld i 50% av fallen, alltså 2-3%.


Notes to tables:
False accusations is measured by comparing data published in magazines in Sweden. Reference points are when the accusations leads to or not leads to the perpetrator to be punished by law.
For the purposes of this report, accusations has to be done to Police.
Figures are only shown for Sweden.

Beräkning: (5+3+2)/(100+67+54)= 4,52%

Källa. Magister MatteUppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se