Modeller

* Ankan:
Den tidigare SARA-modellen är otillräcklig och saknar de viktigaste frågor som bör ingå i en riskanalys. De saknade frågorna handlar om lögner, vårdnadsfrågor och otrohet som nu finns med i Ankan. Se exempel, >>>


* Bratts tratt:
Verktyg för att kunna göra lämpliga trovärdighetsbedömningar. Se exempel, >>>

* Psykopaten:
Verktyget beskriver skillnaden och sambanden mellan en gärningsmannaprofil och med beskrivning av psykopati.
Se exempel, >>>* "Riskfaktorn för oro":
Verktyget ger användaren möjlighet att dokumentera sin oro. Se exempel, >>>
Här är ett ifyllt exempel i excell på hur det kan användas, >>>* "Beslutsamhetsfaktorn vid seperation":
Verktyget ger användaren möjlighet att dokumentera sin innersta vilja. Se exempel, >>>
Här är ett ifyllt exempel i excell på hur det kan användas, >>>


* "Personlighetstest":
Verktyget ger användaren möjlighet att dokumentera personligheten hos en individ.
Här är ett ifyllt exempel i excell på hur det kan användas, >>>* "Fördomar, finns dom och hur fördomsfull är du ?"
Verktyget ska ge användaren möjlighet att mäta och analysera sina personliga attityder avseende män, kvinnor, homosexuella och invandrare, >>>.

* "Könsindex"
Verktyget ska ge användaren möjlighet att beräkna och analysera jämställdheten och maktbalansen mellan män och kvinnor, >>>.

* "Jämställdhetsgrad"
Verktyget ska ge användaren möjlighet att mäta och analysera graden av jämställdhet i ett företag eller organisation, >>>.

* "Umgängessabotage - PAS"
Verktyget ska ge användaren möjlighet att mäta och analysera om ett barn är drabbat av PAS = Parential Alienation Syndrome, >>>.

* "Umgängessabotage - MAS"
Verktyget ska ge användaren möjlighet att mäta och analysera om en mamma är drabba av MAS = Mother Alienation Syndrome, >>>.
Uppdaterad 2024-01-07


Copyright ©
ISSN 1652-9960
Utgivningsbevis 2003-083
Redaktör och ansvarig utgivare:
Civilingenjör John Johansson
yakida@telia.com
www.yakida.se