YakiDa

Djävulen i Vallentuna
Den Onda Satan
Genus i teori och praktik
Genus i teori och praktik
Genusteorier kan ge ett antal verkliga exempel på hur genussystemets principer presenteras, exempel hämtade från det omgivande samhälle där människor formar sina medvetna och omedvetna föreställningar och attityder till kön

Förbättrad jämnställdhet genom kunskap om genus är en väg framåt. På goda grunder kan man anta att om ingen uppmärksammar, efterforskar och följer upp bristande jämställdhet inom samhället kommer inte heller förbättringar att ske.

I och med att vi sedan barnsben förväntar oss skillnader mellan könen och värdera könen på olika sätt är jämställdhet ingenting som kommer "naturligt", av sig självt. Jämställdhet är en "färskvara" som kräver ett kontinuerligt aktivt och medvetet arbete

Inte sällan hävdas det att det är låg status att forska om ämnen som mest berör män och genusfrågor. Oavsett om det ger hög eller låg prestige att forska om mäns roller och möjligheter i samhället behöver ökad forskning på området komma till stånd för att man och kvinna ska bli jämställda

Denna bok ger många svar till några av de frågeställnigar som diskuteras mest.

Författare: John Johansson.

Volym 5 i serien:
Djävulen i Vallentuna - den onda satan

ISBN nr 978-91-980199-5-7Djävulen i Vallentuna
Den Onda Satan
Innehåll

>>> En återblick på internationell och feministisk kvinnosyn.

>>> Svensk äktenskapshistoria från vikingatiden till 1980-talet.

>>> Nutida svensk jämställdhetsutveckling under 2000-talet.

>>> Kvinnor som startat krig.

>>> Övergripande framtidsanalys

>>> Genusteori

>>> Könsmaktsordningen - den verkliga och sanna.

>>> Samhällskostnader för kvinnors våld mot män

>>> Myter

>>> Mål och visioner

>>> Förslag på förbättringar

>>> Den 8:e härskartekniken, nämligen Lögnen har utvecklats av Yakida

>>> Jämställdhetsindex och jämställdhetsgrad.

>>> Modeller för beräkning av könsindex per grupp och land och beräkning av makt och jämnställdhet i en grupp.

>>> Test av fördomar mot män, kvinnor, homosexuella och invandrare

>>> Statistik och kostnadsberäkning av falska anklagelser om sexualbrott.

>>> Diskriminering av den svenska mannen s.k. "Gubbslem".
Uppdaterad 2012-12-15
www.yakida.se