Uppmärksammade förslag

1) Övergripande:
Män har rätt att bli lika gamla som kvinnor. Män ska bli lika gamla som kvinnor.
- Tillsätt landsomfattande arbetsgrupper som ger för förslag på hur mäns livssituation kan förbättras. Arbetsgrupperna ska bestå av minst 50% män.

2) Arbete:
- 50% av ALLA tjänster inom offentliga sektor ska besättas av män. Inför omedelbart anställningsstopp av kvinnor tills dess förhållandet 50/50 inställs.
- 50% av de TUNGA arbetena ska utgöras av kvinnor.
- 50% av låginkomstyrkena ska bestå av kvinnliga arbetare.
- Mer än 50% av alla arbetslösa får inte vara män. I dag är 100 000 kvinnor arbetslösa mot 150 000 män.
- Längre semester för män eftersom de jobbar mer och lever kortare än kvinnor.
- Kortare arbetstid för män och lägre pensionsålder för män eftersom de jobbar mer och lever kortare än kvinnor.
- Lägre skatt för män eftersom de jobbar mer och lever kortare än kvinnor.

3) Offentlig sektor:
- 50% av cheferna inom offentlig sektor ska vara manliga. Inför omedelbart anställningsstopp av kvinnor på chefspositioner tills dess förhållandet 50/50 inställs.

4) Skola:
- 50% av alla studenter ska vara män. Inför omedelbara antagningsstopp av kvinnor tills dess 50% uppnås.
- Könsseparata skolklasser eller skolor.
- Skoluniform införs från klass 1.
- Betyg inför från klass 6.

5) Föräldraskap:

Den positiva manligheten måste förstärkas och den utmärkande positiva egenskapen är mannens roll som pappa åt sina barn.

- 50% av ALL föräldraledighet ska tilldelas män. Stoppa all kompensation omedelbart tills dess målet uppnåtts.
- Barn tillhör mannen till 50% och hans rättighet att få bilda familj med sitt barn.
- 50% gemensam vårdnad av barn delas mellan könen.
- Låt underhållet följa barnet.
- I de fall vårdnadshavaren önskar att den andra föräldern inte skall ha något umgänge med barnet, skall även underhållsskyldigheten bortfalla. Det vill säga, när vårdnadshavaren inte vill att barnet skall ha två fullvärdiga och nödvändiga föräldrar och vårdnadshavaren bestämmer sig för att ensam ansvara för barnet.
- Inför obligatorisk faderskapstest vid barnets födelse.
- I de fall vårdnadshavaren önskar att den andra föräldern inte skall ha något umgänge med barnet, skall även underhållsskyldigheten bortfalla. Det vill säga, när vårdnadshavaren inte vill att barnet skall ha två fullvärdiga och nödvändiga föräldrar och vårdnadshavaren bestämmer sig för att ensam ansvara för barnet.
- Inför "offentliga kontaktplatser/hus/mottagningar" vid risk om misshandel eller liknande av någon av föräldrarna. Dessa platser kan fungera som en "sluss" av barnet mellan föräldarna.
- Ge full "ATP-poäng" och / eller "full lönersättning" till den förälder som stannar hemma och vårdar barnet och till dem som gör värnplikt.
- Ge "domstolarna och sociala myndigheter checklistor/mallar" med aktiviteter och frågeställningar de skriftligen skall besvara i varje umgänges- och vårdnadsmål och insändas till övergripande Sociala myndigheter.
- Låt båda föräldrarna få "Kontaktperson" under den tid utredning sker av anklagelse från någon förälder mot den andre föräldern.

6) Övrigt:
Kunskapen om män och vad män utsätts för i samhället är undermålig. Vi behöver få underlag, kunskap och styrmedel för att kunna lotsa män framåt i samhället. Undersökningar visar att män inte polisanmäler de brott som de utsätts för. Kanske bara så lite som ett enda brott på 5.000 polisanmäls. I synnerhet gäller det de brott där gärningsmannen är en kvinna.
- Män behöver informeras och få utbildning i att göra polisanmälningar.
- Socialkontoren bedriver utbildningsverksamhet där män behöver informeras och få utbildning i att göra polisanmälningar.
- 50% av alla insatser och medel som nu tillsätts för kvinnomisshandel ska omedelbart tillsättas för motsvarande insatser mot "mansmisshandel". Redovisning ska ske offentligt av varenda krona.
- ALLA kommuner, kommunala organ och statliga verk ska omedelbart klassificera sina utgifter enligt ett kodsystem där utgifterna går att spåra.
- 50% av de värnpliktiga ska utgöras av kvinnor.
- Ändra lagen om "Kvinnofrid" till lagen om "Människofrid".
- Alla tidningsartiklar ska innehålla lika mycket bilder och text om och av män.
- En 'Mansdag' införs som firas en gång per år.
- Ingen förlöjligande reklam om män.
- Brottsbalken ändras så att män och kvinnor blir lika ansvariga för sina handlingar oavsett kön.
- Osynliggörandet av män måste stoppas.
- Utred hur det kommer sig att sjuktalen för kvinnor är så mycket högre trots att kvinnor lever längre och arbetar mindre än män.
- Flest själmord begås av män. Satsningar för att få ner självmordsfrekvensen måste till.
- Härskartekniken med falska anklagelser måste stoppas. Dubbla fängelsstraff för kvinnor som ljuger om påstådda våldtäkter eller andra falska polisanmälningar. Obilgatoriska skolscheman för kvinnor i konflikthantering. Kurser i att inte ljuga ingår i skolschemat.
- Gruppsex och alkohol förbjuds för kvinnor under en övergångsperiod, eftersom de inte klarar av att hantera det.
- Särskild poliskontroll av kvinnor. 95% av alla polisanmälningar från kvinnor är påhittade.
- Kvinnor ska bära Burqua under en övergångsperiod, så att kvinnor inte känner sig som sexobjekt.
- Förbud att klippa könshåren för att kvinnor inte ska känna sig som sexobjekt.
- Ett mansdepartement inrättas som bejakar mansfrågor och mäns rätt i samhället.
- Genomför en "Slagen Man" undersökning för att utreda hur mycket våld män utsätts för.
- Förbud mot hatiska uttalanden om män.
- 75% av alla hemlösa är män. Insatser måste riktas så att siffran åtminstone blir bara 50%.
- Importen av invandrarkvinnor måste öka för att få friskare blod och starkare arbetskraft än de klena och svaga svenska kvinnorna.
- 50% av alla rådmän i domstolar måste vara manliga
- 50% av all personal i domstolar måste vara manliga
- 50% av all personal i skyddsorganistaioner som uppbär ekonomiskt stöd måste vara manliga

-Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se