Fördomar

Projektnamn: Attitydstest.

Ledmotiv: Fördomar, finns dom och hur fördomsfull är du ?

Bakgrund och syfte: Människor har många gånger en okunskap om sina egna attityder.
Det finns därför ett behov av att bland annat tryggt, anonymt, snabbt och effektivt kunna dokumentera sina egna attityder utifrån hur man kan uppfattas av omgivningen.

Projektmål: Yakida ska publicera och gratis tillhandahålla ett verktyg för dokumentation av användarens egna personliga attityder avseende män, kvinnor, homosexuella och invandrare. Detta är en fri matematisk tolkning och vidareutveckling av en metod som från början har utvecklats av Uppsala universitet.

Verktyget ska helst vara utformat i Excell. Verktyget ska ha mycket hög användarvänlighet. Verktyget ska kunna användas fritt av såväl privatpersoner, företag och myndigheter.

Modellen skall vara genusanpassad.
Modellen skall ge användaren ett unikt "ticket-nr" som blir unikt för användaren så att dokumentet inte kan förfalskas.
Modellen skall vara utskriftbar och vid varje tillfälle då ge det sitt unika "ticket-nr".

Styr och referensgrupp: Enligt projektplanen.

Projektkostnad och resurser: Enligt projektplanen.

Tidplan: Enligt projektplanen.

Modelldesign: Modeller ska ha ett grafiskt gränssnitt som tydligt beskriver attityderna. Det grafiska gränssnittet ska var skiljt från analys- och beräkningsdelen

Se BETA-versionen i original i excell-format, version 1.0 (Beta), >>>

Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se