Annika Tiger
Ovan bild är en skärmdump/bild från www.icakuriren.se.
Klicka på bilden så förstoras den.

Vaktman på bevakningsföretag

I nätupplagan av tidningen www.icakuriren.se, så anger Annika Tiger att hon numera arbetar som väktare. En vaktman har tydliga regler att följa och det händer ofta att vaktmän inkallas som vittnen till domstolar. Där ska väktaren avlägga vittnesed vilket sker under straffansvar. Skulle då väktaren bli avslöjad med att ljuga kan påföljden bli fängelse. Därför anses det som viktigt att vaktmän har goda referenser och är pålitliga personer.

Det finns många olika slags bevakningsföretag och varje bolag måste inlämna ansökan om auktorisation. Läs gärna boken "Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag" som getts ut av Norstedts Juridik AB, ISBN10: 9139107949. Där tar författarna upp hur ordningsvakternas uppgifter kommit upp mer i samhällsdebatten.

En väktare anställs i huvudsak för att utföra åtgärder och förhindra brott och olyckor. Väktaren ska också genom sin närvaro skapa lugno och ro på platser. Men han ska också vara utbildad för att kunna skydda och hjälpa sig själv och andra.

Man skiljer mellan väktare, ordningsvakt eller vakt. Skillanden är att en ordningsvakt ska hålla ordning och har större befogenheter att ingripa i sin bevakningsuppgift. En väktare däremot har bara en bevakninsguppgift.

En väktare ska uppfylla krav på medborgerlig pålitlighet och övrig lämplighet och utbildas ibland på Väktarskolan, eller direkt i företagets regi. Utbildningen har olika utbildningsnuivåer och den första kallas för VU1.

Artikeln skapar förvirring då den ger information om Annica Tigers tidsinsatser på sin blogg, vilka inte stämmer med uppgifterna hon lämnat till a-kassan. Det finns därför anledning att misstänka att artikeln i icakuriren inte är sann eller ärlig i sin helhet.

>>> Annika ljög även för JK men avslöjades ...
>>> Annika ljög även för DI men avslöjades ...
>>> Annika ljög för polisen men avslöjades ...
>>> Annika ljög för Unionens a-kassa men avslöjades ...
>>> Annika ljög sannolikt för sitt ombud, se >>> ...Uppdaterad 2023-01-23


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se