Annica Tiger versus A-kassan

Frågan handlar om Annika Tiger har arbetat mer än 2,0 timmar i veckan som är godkänt av Sifs A-kassa senare unionens arbetslöshetskassa. Läs mer i domslutet >>> (-pdf).

Arbetstiden gäller antal timmar utfört arbete i det egna företaget:

Vad har då arbetet bestått utav ?
Annica Tiger angav till unionens a-kassa att arbetet handlar om att skapa hemsidor på internet och sälja CD-skivor med en Htmlkurs samt att fakturera kunder.

Påståendet om att Annica Tigers arbete handlar om försäljning av en CD-skiva med htmlkurs, så ligger faktiskt hela kursen ute gratis på internet på hennes egen hemsida under följande länk, >>> och >>>.

Att arbetet sedan även påstås handla om fakturering till de företag som påstås ha reklam (banners) på hennes hemsida, så är de få banners som överhuvudtaget finns eller har funnits under hennes domän av den sort, att pengarna skickas direkt till henne. Annica Tiger behöver förmodligen inte fakturera dessa företag då de själva har koll på vilka besökare som kommit till deras företagssidor, via Annica Tigers annonser. Det är allmänt känt att företagen betalar direkt till annonsören med sedvanlig redovisning utan fakturering. Själv så uppger hon till tidningen Laura, att hon har en Googleannons på sin blogg som ger en liten slant varje gång någon klickar på annonsen, >>>.

Vad det gäller Html-kursen så är den i princip oförändrad, utan arbetet avser i huvudsak det arbete Annica Tiger lägger ner på hemsidorna under domänen www.tiger.se vilken är hennes huvuddomän. Det går därför att anta att varken försäljning av CD-skivor eller heller någon reklamfakturering skett i någon nämnvärd omfattning.

I huvudsak handlade arbetsuppgifterna istället om att Annika Tiger skriver en dagbok/blogg på internet med anknytning till hennes egen domän www.tiger.se som också registrerades i företaget >>> och >>>.
Även bloggen är under företagets namn, och inte privat, och den kallas också därför för, "annica tigers blogg", se bevis >>>.

Vad handlar arbetstiden om:
I Annica Tigers första redovisning till A-kassan anger att hon arbetetat endast 795 minuter under hela år 2006 vilket ger en snitttid på drygt 2 minuter per dag eller 15 minuter per vecka.

Om man bara tittar på innehållet av utfört arbete som då ger "svart på vitt" vad som verkligen har presterats, så är totalt sett Annica Tigers skrivproduktion i bloggen för år 2006 på över 600.000 tecken, inkl blankstegen. Det är över 100.000 skrivna ord vilket ger att Annica Tiger skulle ha skrivit 100.000 ord/ 795 minuter vilket ger över 125 ord per minut.
Det innebär att Annica Tiger skulle kunna skriva 2 ord per sekund och till det skall tilläggas den tid det tar för att lägga dit kompletterande bilder på bloggen. År 2006 var också ett aktivt skrivår för Annica som skrev i sin dagbok i princip nästan varje dag.
Det är alltså helt uteslutet att arbetstiden endast skulle bli 795 minuter för skrivproduktionen år 2006. Som jämförelse kan nämnas att gällande världsrekord i maskinskrivning på dator är 795 nedslag per minut vilket ger 2,65 ord per sekund (795/5/60=2,65) , vilket är 0,65 ord snabbare än Annica Tiger, se >>>.

Därefter har Annica Tiger för år 2006 redovisat 2.69 timmar i veckan i genomsnitt. (=140 tim/år = 161 minuter/vecka = 8372 min/år). Det vill säga mer än vad som var godkänt av Sifs A-kassa. Annica Tiger har alltså arbetat och själv redovisat drygt 35 timmar/år mer än vad hon fick göra.
Då reagerade A-kassan.

Därefter när unionen a-kassa reagerade, anger Annica Tiger till A-kassan den 12 mars 2007, att hon endast arbetat (1) timma per vecka under år 2006. (En tim/vecka = 8,6 minuter/dag). Skrivproduktion för dessa 52 timmar (3120 minuter) gav cirka 100.000 skrivna ord vilket ger att Annica Tiger skulle ha skrivit 100.000 ord/ 3120 minuter. Det är cirka 32 ord per minut och dessutom skall tiden för kompletterande bilder läggas till och annat tillhörande surfande med länkredigeringar.
Det är alltså fullständigt orimligt att arbetstiden 3120 minuter räcker för skrivproduktionen för år 2006.

I Susanna Odraks artikel i tidningen www.icakuriren.se, daterad 5 mars 2009 och se bild nedan, berättar Annika Tiger också att hon har lagt ner mellan en till två timmar på att skriva ett blogginlägg. En enkel och lågt räknat överslagsberäkning ger att Annica Tiger lade ner väsentligen mer tid i sitt företags blogg, än vad hon redovisade till unionen a-kassa. Se exempelberäkning: 100 dagar * 1 timma arbetstid ger minst 100 timmar per år och det är minst 6.000 minuter.

Läkarintyget gäller följande mediciner:
Det går heller inte att fästa tilltro till läkarintyget som framstår som märkligt och högst tvivelaktigt eftersom den av distriktsläkaren Inger Steen beskrivna konsekvensen av de biverkningar som påstås i intyget inte alls finns återgivna i FASS. Se nedan:

Propavan används som sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar. >>>
Stilnoct är ett snabbverkande sömnmedel. >>>

Läkarintyget från läkaren Inger Steen får därför tolkas som att människor skulle isåfall inte kunna arbeta med denna medicinering vilket blir märkligt eftersom många människor använder sömntabletter och arbetar. Dessutom, så talar ju Annika Tigers stora skrivproduktion för år 2006 att hon var aktiv och verkligen kunde skriva. Detta konstaterande talar emot läkarintyget och det finns därför ingen anledning att tro, att Annica Tiger inte skulle kunna klara den enklaste uppgiften med att fylla i ett formulär korrekt pga användandet av sömntabletter, i synnerhet när hon visar att hon kan skriva utförligt i sitt företags blogg i princip varje dag.

Sammantaget:
Utifrån från den publicerade skrivproduktionen* får det anses genom matematisk bevisning som ställt utom allt tvivel, att Annica Tiger under år 2006 har arbetat väsentligen mer än vad hon uppgivit i något av de intyg hon tillställt A-kassan och även på blankett N1 i deklarationen. Det är inte sannolikt att Annica Tiger, i det tillstånd hon uppgav sig vara, skulle kunna prestera ett skrivresultat i nivå med världsrekordet.

Det får därför anses styrkt, att Annika Tiger lurade och medvetet bedrog både länsrätten och unionen a-kassa som då blev utsatt för ett bedrägeri.
Annika Tiger Annika Tiger
Tillbaka till bedragaren Annika Tiger >>>
Bevis på Annika Tigers arbetstid >>>
Klicka på bilden för större bild.


Andra artiklar om bedrägerier mot myndigheterna:

>>> Annica Tiger ljög även för Justitiekanslern (JK) men avslöjades ...
>>> Annica Tiger ljög för polisen men avslöjades ...
>>> Annica Tiger ljög också för datainspektionen men avslöjades ...
>>> Annica Tiger ljög sannolikt för sitt ombud Percy Bratt...

>>> Riskerar a-kassan efter blogg om a-kassan ...
>>> A-kassa tillåter inte bloggande ...

>>> Kvinnor i topp: Lurar staten på miljoner ...
>>> Tv-mamma dömd för bedrägeri ...
>>> Sjukfrånvaron kostar mer än 100 miljarder per år ....
>>> 20 miljarder i felaktiga bidrag per år ...
>>> Bedragerskan bluffade sig fri och försvann ...
>>> Kvinna bluffade till sig nära 700 000 kronor ...
>>> Sjukskriven men jobbade 75 procent i Norge ...
>>> Den 18-åriga kvinnan stal över 55 000 kronor ur butikskassan.
>>> Kvinnan inkasserade pengar från Försäkringskassan, nästan 215 000 kronor ...
>>> Åttabarnsmor krävs på 1,3 miljoner ...
>>> Kvinnan tog ut 600 000 kronor från Försäkringskassan för vård av sjukt barn ...
>>> En bidragshandläggare på socialförvaltningen gav över 400 000 kronor i bidrag - till sig själv ...
>>> Anställd på f-kassan betalade ut pengar till sig själv ...

Anmärkning *: Skrivproduktionen är ett verkligt och mätbart mått som direkt och bäst återspeglar insatserna av det egna arbetet i företaget.Uppdaterad 2011-06-14


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se