Ovan bild är en skärmdump/bild från www.atiger.pp.se.


Yakida blev den 27 februari 2009 igen anmäld till Justitiekanslern av bedragaren och tjuven Annika Tiger på medvetet falska uppgifter och lögner. Avsikten var synes, att med brottsligt uppsåt försöka lura JK ännu en gång >>>, och även att försöka lura läsare i media, >>>.
Men Annica Tiger är sedan länge välkänd av JK som tog beslut den 6 mars 2009, att inte inleda förundersökning mot Yakida i ärende Dnr 1637-09-31, >>>.

Annika hade nämligen redan år 2004 utsatt JK för ett bedrägeri då hon ljög för Justitiekanslern, och avslöjats som skärmdumpen ovanför från hennes egen hemsida bevisar !!!

Den enda kända person som avslöjats med att ljuga för Sveriges Justitiekansler är bloggaren Annica Tiger. I meddelande till kanslern från den 2 november år 2004 i ärende nr 3820-04-31, uppger Annika att hon inte har blivit sparkad från sitt arbete som butikskassörska och hon antyder att ett sådant påstående skulle vara lögn.

Dessbättre var det enkelt att kontrollera sanningshalten genom att läsa vad hon själv har skrivit i sin egen blogg den 7 december 2001 där hon själv bekräftar att hon sparkats från sitt arbete. Uppgiften har också publicerats i tidningen Internetworld nr 11 år 2001.

Annika Tiger har inte bett Justitiekanslern om ursäkt utan hon har istället fortsatt med att försöka lura myndigheten i ärende och 1637-09-31.

Även på företaget Tele2 ställde Annika Tiger till stora besvär som anställd och fick enligt en källa på företaget sparken. Det var också allmänt kännt hur Annika Tiger misskött sin kortvariga anställning på telekomföretaget och flera kunder bytte internetleverantör enbart på grund av Annica Tiger. De kände sig inte nöjda med kundtryggheten eftersom de förstod att Annika Tiger spred ut känslig information från sin arbetsgivare.

Annica Tiger har också blivit avslöjad med att ljuga för både polisen, länsrätten, a-kassan och datainspektionen men har, vad som är kännt, inte bett någon av myndigheterna om ursäkt.

>>> Annica Tiger ljög även för Datainspektionen men avslöjades ...
>>> Annica Tiger ljög för polisen men avslöjades ...
>>> Annica Tiger ljög för Länsrätten och Unionens a-kassa men avslöjades ...
>>> Annica Tiger ljög sannolikt för sin advokat Percy Bratt, se >>> ...

Annika Tiger
Bloggaren och bedragaren
Annica Tiger.

Övriga anmälningar till Justitiekanslern utförda av Annika Tiger:


Ärende nr 1637-09-31. 6 mars år 2009. Annika Tiger anmäler Yakida, och blir avslöjad med att ljuga, >>>.
Ärende nr 6582-06-31. 13 nov år 2006. Annika Tiger anmäler Yakida, men ljuger igen, >>>.
Ärende nr 3820-04-31. 8 nov år 2004. Annika Tiger anmäler Yakida, men blir avslöjad med att ljuga, >>>.
Ärende nr 2907-01-31. 30 nov år 2001. Annika anmäler Datainspektionen efter hon ljugit hos Länsrätten, >>>
Ärende nr 3249-00-31. 9 nov år 2000. Annika anmäler Aftonbladet för samma brott hon själv utförde >>>, >>>, >>>Källor:
www.atiger.pp.se
www.tiger.seUppdaterad 2012-06-07


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se