YakiDa
Monica Antonsson anklagar Yakida för brottslighet men avslöjas själv.

Monica har också varit delaktig i flera uthängningssidor om sitt eget juridiska ombud där han har pekats ut som bedragare.
Ett ombud som folk på internet uppmanades att mörda.

I sitt bråk med sitt bokförlag Blue har Monica sen hänvisat till just sitt juridiska ombud som hon utnyttjade, men efter att bokförlaget berättade om ombudet, har Monica raderat sin egen uthängningssida, se mailet från Monica. Bokförlaget hade förmodligen sett Monicas egen uthängningssida av sitt eget ombud.

Monica Antonsson avslöjades istället med att skicka ombudet minst en bluffaktura för arbeten som aldrig beställts och hotade med kronofogden. Torsdagen den 26 jaunari 2012, efter omfattande hot och trakasserier, tvingades företagaren/ombudet underteckna ett särskilt avtal med "maffian".
Klicka på bilderna

Bluffaktura
T.v. Bluffakturan: Flera personer har blivit utsattas för Monicas bluffar då hon försökt faktura dem för ej beställda arbeten.
Men när någon har begärt kostnadsspecifikation har Monica vägrat lämna det.

T.h. Världens första "maffiaavtal" för internet.

Förlikningsavtal

Yakida känner inte till någon person som drabbats så hårt av mobbing på internet som Monicas ombud, och den som låg bakom trakasserierna var hans egen vän, Monica Antonsson.

Det är heller inte bokförlaget som bråkat med Monica, som hon påstår. Det är istället Monica som begått ett allvarligt kontraktsbrott som medförde att lanseringen av Monicas bok blev allvarligt försenad, tack vare att Monica inte klarade av att hålla tidplanen. Monica gjorde istället en uthängningssida om bokförlaget på internet där personalen förtalades.

Författaren och journalisten Monica Antonsson kunde också avslöjas, som Sveriges första journalist, med att bryta sina skriftliga "löften" flera gånger, vilket är bland det viktigaste för trovärdigheten inom journalistiken, men hon har också kunnat bindas till flera stölder, både litterära och upphovsrättsliga. Stölderna har polisanmälts. Monica till och med förfalskade sina skriftliga löfteskontrakt i efterhand, men blev igen avslöjad. Ingen redaktion vill anställa en journalist som inte håller på sina löften.

Många gånger använde Monica också andra personers namn där hon försökte lura sina andra bloggläsare att tro att någon annan namngiven person skrivit i hennes blogg. Minst tre personers namn har blivit "Hi-jackade" i Monicas bloggar, och en namngiven person utpekades den 18 juli 2010 för att ha varit tvångsintagen i psykiatrin och för att ha skrivit "
Mitt uppdrag i detta liv är att vara elak och än så länge har jag lyckats ganska bra".Uppdaterad 2019-09-15


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se