Svar till JK i ärende 1637-09-31:

Jag har emottagit anmälan från Annika Tigers ombud Percy Bratt avseende min hemsida www.yakida.se, men ingen begäran från JK att yttra mig, vilket jag nu inledningsvis ändå väljer att göra.

Annica Tiger är inte alls offer för någon förhatlig förtalskampanj på www.yakida.se.

Det är istället så att Yakida bland annat tittar närmare bland annat på olika aktuella genusfrågor och publicerar dessa forsknings- och utvecklingsresultat fortlöpande. Detta sker under dess huvudsida http://www.yakida.se/genus.html.

Under denna Genus-huvudsida har till exempel publicerats, vad som är känt, det första "Jämnställdhetsindexet" som beaktar flera nya variabler i nya kombinationer och som dessutom skapar ett nytt begrepp i Jämnställdhetsfrågan, nämligen "Jämnställdhetsgraden".

Ett annat exempel är att det gjorts en studie över samhällsekonomisk analys av våldet mot män utifrån samma principer som våldet mot kvinnor genomförts, se http://www.yakida.se/kostnad.html.

Ett tredje exempel är en studie av den nutida jämställdhetsutvecklingen under 2000-talet som visas på http://www.yakida.se/artal.html.

Ett fjärde exempel är en utveckling av de kända härskarteknikerna http://www.yakida.se/tekniker.html och det är här som begreppet "Falska polisanmälningar" (http://www.yakida.se/falskt.html) kommer in som den 8:e härskartekninken.

Annica Tiger's polisanmälan mot ett antal personer används här som belysande exempel till styrkande att den 8:e härskartekniken verkligen finns och hur den används. Det är detta som myndigheter, forskare och samhället behöver bli upplysta om.

JK har själv tidigare begärt utredning för att få en bild över den verkliga situationen ute i samhället till exempel om "oskyldigt dömda", vilket i botten härrör sig just från begreppet "falska polisanmälningar". Används inte verkliga händelser blir man inte betrodd och därför används ett sant och verkligt exempel och det redovisas sakligt på Yakida. Nämligen Annika Tigers anmälan. Det som beskrivs på Yakida är sant och till styrkande för detta används bland annat skärmdumpar och länkningar till olika hemsidor. Något liknande bevis som styrker JK's egen utrednning har vad jag känner till aldrig publicerats.

Justitiekanslern utvärderade Annika Tigers sista klagan på Yakida i november 2006 i ärende 6582-06-31. Sedan dess är det inte mycket ny information som har tillkommit avseende just Annika Tiger. I huvudsak kan man dock säga att följande sidor tillkommit som specifikt avser något om Annika Tiger eller som tillför något nytt:

Sidan: http://www.yakida.se/falskt.html

Hemsidan "Falska polisanmälningar" har inte fokus på Annika Tiger utan beskriver och belyser ett viktigt och obelyst samhällsfenomen som snarare verkar tabubelagt att diskutera. Hemsidan använder dock till viss del och försöker finna förklaringar till Annika Tigers agerande och använder därför en del av vad hon själv har gjort och som hon själv har skrivit om. Och visst ljög Annika Tiger för polisen, det är bara att lyssna på hennes egen röst för att få det bevisat, se http://www.yakida.se/attal01.html. Och visst trakasserade Annica Tiger människor i deras bostäder och på deras arbetsplatser. Det har hon ju själv utförligt redovisat på internet, till och med på Aftonbladets hemsida, se exempel http://www.nodaddy.nu/anm2.html.

Första gången sidan "Falska Polisanmälningar" publicerades på Yakida var 2007-06-28 och sidan har sedan dess utvecklats utifrån dess grundtanke att belysa innebörden av falska polisanmälningar och dessutom ge förslag på motåtgärder. Annika Tiger skriver själv i sin dagbok om händelserna och orsakerna till just den polisanmälan hon och Katinka Löfquist utförde och som beskrivs i exemplet på "Falska polisanmälningar". Polisanmälan beskrivs också på hemsidan http://www.nodaddy.nu/start2.html.

Hemsidan publicerades på Yakida första gången: 2007-06-28 och har besökts av YYY läsare

Sidan: http://www.yakida.se/unionen.html

Annika Tiger har själv i sin blogg/dagbokshemsida den 12 juni 2008 skrivit om det mål som avhandlats i Länsrätten den 11 juni 2008 angående Unionens A-kassa och även beskrivit hur hon mår fysiskt och psykiskt, och jag ser därför inget konstigt i att detta förtydligas och att sanningen berättas om hur det verkligen förhåller sig, eftersom ärendet handlar om hennes företag och bloggande på internet. Av domstolsprotokollet kan man förstå, att visst ljög Annika Tiger Länsrätten och Unionen rakt i ansiktet vilket dessutom går att bevisa matematiskt. Detta ger stöd till argumenteringen vad gäller avsnittet om falska polisanmälningar, nämligen att myndigheter ständigt utsätts för lögner. I det fall den matematiska bevisningen ifrågasätts återstår resonemanget kring det så kallade läkarintyget med Annica Tiger "påstådda biverkningar". Jag anser att det är motiverat att detta hela synliggörs och därför ligger sidan som underrubrik till Falska Polisanmälningar.

Hemsidan publicerades på Yakida första gången: 200X-XX-XX och har besökts av YYY läsare

Sidan: http://www.yakida.se/sparken.html

I skrivelse från Annika Tiger den 2 november 2004 till JK på sidan , i ärende 3820-04-31, anger Annica Tiger att hon inte blev sparkad från B&W och hon efterfrågade samtidigt källkontroll till uppgiften. Hennes begäran har nu beaktas och publicerats med underlag av vad hon själv redovisat i sin blogg/internetdagbok, vilket också ger stöd till argumenteringen vad gäller avsnittet om falska polisanmälningar. Nämligen att myndigheter utsätts för lögner. I det här fallet var det ju Justitiekanslern själv som blev bedragen vilket gör det hela extra intressant. Jag anser att det är motiverat att detta synliggörs och därför ligger sidan som underrubrik.

Hemsidan publicerades på Yakida första gången: 200X-XX-XX och har besökts av YYY läsare

Sidan: http://www.yakida.se/xoom.html

Sidan har lagts till för att styrka att det är inte bara Justitiekanslern som myndighet som blivit utsatt för bedrägeri, utan även Datainspektionen och Telia. I förlängningen av den redovisade bevisningen framkommer, att det faktiskt också är vanliga människor som blev utsatta för Annica Tigers förtal och trakasserier. Nämligen de personer som blev falskt anmälda av henne till dessa myndigheter. Jag anser att det är motiverat att detta synliggörs och därför ligger sidan som underrubrik.

Hemsidan publicerades på Yakida första gången: 200X-XX-XX och har besökts av YYY läsare

Som tillägg ska berättas, att de flesta besök på hemsidorna har utförts av mig själv och mina bekanta varför det är rimligt att utgå att endast hälften av besökarna utgörs av externa läsare.

En kanske inte obetydlig detalj på yakida, är ändå påståendet om det virus Annika Tiger publicerade på internet är att betrakta som ett riktigt datavirus. Jag delar Annika Tigers uppfattning om att det är mycket allvarligt vad hon har gjort, i synnerhet då hon inte omedelbart tog bort viruset efter att hon upplyst vad hon sysslade med.

Normalt sett hade den som avslöjats omdelbart säkerställt situationen och plockat bort viruset, men inte Annika Tiger. Hon förnekar istället i sin skrivelse den 2 november 2004 till JK på sidan 3 i ärende 3820-04-31, att det handlar om ett virus. Men man kan inte bortse från att flera av de bästa viruprogrammen anger det som virus. Till och med Telias Antivirusprogram konstaterade nu så sent som 2008 att det är ett riktigt virus. Det går inte att blunda längre för fakta och JK får väl välja om JK ska tro på Annicka Tiger eller de tre främsta virusföretagen, se http://www.yakida.se/bevis/virustelia.jpg. Jag anser att det finns ett nyhetsvärde i att det faktiskt var kvinnlig personal på tele2, som utgör sig för att arbeta mot abuse, som avslöjas med att lägga ut datavirus på internet. I vanliga fall kan man kanske tro att det skulle vara unga pojkars busstreck.

För övrigt kan sägas bland annat, att Annika Tigers bostadsadress har hela tiden varit känd och tillgänglig för vem som helst på internet, likaså hennes personnr/företagsnummer. Hon har till och med själv publicerat bostadsort och foton på sin bostad, se ett exempel http://www.yakida.se/bildat/atfirma.jpg. Efter en analys och samlad bedömning togs beslutet att publicera dessa redan kända uppgifter på Yakida. Annika Tiger är själv flitig med att publicera och kommentera andra människors uppgifter och hon kallar också människor vid olika tillmälen och har själv i egen skrivelse den 15 mars 2001 meddelat till Datainspektionen (ärende 495-01), att det okej att hon till och med kan kallas för "psykopat". Ett talande exempel på Annika Tigers inställning i den saken och som styrker den uppgiften visas på http://www.yakida.se/antifem.html.

Därför finns det ingen anledning att tro att Annika Tiger skulle ha något emot att uppgifter om henne själv publiceras.


Förmodligen får man anta att Annica Tiger bluffat även sitt ombud Percy Bratt då han anger att Annica Tiger försökt föra en dialog utan resultat. För visst är det så, att en dialog har förts mellan mig och Annica Tiger, nämligen i emailform under november 2004 där hon ombetts att skaffa ombud eftersom hon undvek att svara vad som specifikt misshagade henne. Då klagade Annika Tiger på hemsidan www.nodaddy.nu till olika internetleverantörer utan att definiera vad som misshagade henne. Se bilaga 1 vilket då blev mitt senaste svar till henne. Någon dag efter anmälde Annika Tiger istället hemsidan www.yakida.se till justitiekanslern, ärende 3820-04-31. Någon klagan till mig avseende www.yakida.se har aldrig emottagits från en enda person och i synnerhet inte från Annika Tiger. Något annat som också ger känslan av att Annika Tiger inte varit helt ärlig mot sitt ombud Percy Bratt verkar vara att han lever i tron att jag äger och länkar till hemsidan nodaddy.se, (sidan 9 i hans egen anmälan av Yakida). Den sidan är ju istället Annika Tigers egen hemsida och som beskrivs på min andra hemsida http://www.nodaddy.nu/index.html som blev utsatt för en ful och hotful förtalskupp av just Annika Tiger och som hon stoltserar över på internet, och som visas här på yakida, http://www.yakida.se/antifem.html,

För övrigt har www.nodaddy.nu avhandlats fem (5) gånger av datainspektionen på begäran av Annica Tiger. När till och med datainspektionen i sin bedömingen av ärende 701-2001, gällande min hemsida www.nodaddy.nu, ordagrant väljer att formulera sig enligt, - "
Även kvinnor hänger ut män på internet i syfte att på olika sätt skada, hota, ofreda eller förtala dem. Ett av de grövsta fallen av abuse i Sverige utförs av Annica Tiger på hennes dagbokshemsida", så är det naturligtivs ingen slump att DI väljer en sådan tydlig och stark markering utan orsak.

Det hade varit mer korrekt och passande av Annika Tiger, att istället göra en "pudel" och erkänna vad hon gjort och be alla myndigheter och människor som hon trakasserat och ljugit för, om ursäkt. Dessutom borde hon betala ett rejält skadestånd till de drabbade för all skada hon ställt till med. Det är istället hennes nya anmälan till JK som är att betrakta som fortsatta trakasserier från hennes håll och som är en del i den strida ström av anmälningar som Annika Tiger öser ut mot olika individer.

Annika Tigers förehavanden på bland annat internet är en guldgruva att ösa ur om man vill beskriva olika missförhållanden, och det är inte i strid mot någon lag. Annika Tiger och jag kan dock göra en överenskommelse. Hon raderar för all framtid allt hon stulit från mina och andras hemsidor, raderar alla falska anklagelser och antydningar om människor och dessutom återlämnar domänen nodaddy.se, och ber om skriftlig ursäkt i privata mail/brev till de människor, polis, företag och myndigheter som hon ljugit för och lovar dessa att börja uppföra sig anständigt. I synnerhet gäller det Unionens A-kassa och Länsrätten. Då upphör ju per automatik underlaget för att i fortsättning skriva mera om just Annika Tiger.

Eftersom Annika Tiger EJ kontaktat mig och när hon dessutom fortfarande publicerar det stulna textmaterialet hon stulit från mig och andra, samt fortfarande använder sin hotfulla nodaddy.se -domän, och dessutom fortfarande försöker lura myndigheter och sina läsare, och till och med kanske sitt eget ombud, så känns det inte övertygande om att fästa tilltro till uppgifterna i hennes ombuds redogörelse över Annica Tigers situation och om hur hon mår. Hade det istället varit så, att Annika Tiger avsåg och visat tecken på att bättra sig och uppföra sig på ett anständigt sätt, då hade det möjligen funnits anledning att fästa tilltro till ombudets uppgifter.

Påståendena om Annika Tiger som anges på www.yakida.se är sanna och styrks med bland annat skärmdumpar och i en demokrati så är det rimligt att man får utnyttja sin yttrandefrihet och svara och beskriva vad som verkligen händer, se exempel på motsatsen, http://www.yakida.se/kolumn.html. Det kan knappast anses som att det är Annika Tiger har monopol på internet.

Därför bestrids samtliga Annika Tigers anklagelser och yrkanden i sin helhet.

I det fall JK väljer att gå vidare i ärendet och väcka åtal vill jag därför hänvisa till mitt kommande ombud för utförligare redovisning och komplettera med vittnesredogörelser/förhör. Bland annat har samtliga de personer som blev utsatta för Annika Tigers falska polisanmälan och hennes trakasserier mot dessa på bland annat internet, meddelat att de kommer vittna till styrkande att det som står skrivet på Yakida om Annika Tiger är sant. Dock kan JK redan nu kontakta var och en av dem, så sparar JK en rättegång och dess kostnader. Namn, adress och telenr fås på begäran av mig.

Samtliga publicerade sidor och underlag som publicerats på Yakida finns arkiverat och redovisat i datumordning och kan på begäran lämnas på DVD skiva till JK.


Stockholm 2009-03-06John Johansson

Ansvarig för hemsidan www.yakida.se............................................................................

Bilaga 1)

Tack för ditt mejl

Hemsidan Nodaddy är godkänd av polis och datainspektionen. Du vet detta
och du har själv skrivit om det på din egen hemsida.

Hemsidan nodaddy handlar inte alls om dig eller ditt webb företag utan
den handlar om ett umgängessabotage och om debatten på internet
angående vårdnadsfrågor.
Den anklagar ingen för något utan visar bara vad andra redan gjort,
skrivit och utfört. Precis på samma sätt som du själv gör. Om du
publicerar vad andra skriver så måste du rimligen hålla med om att det
också får visas på nodaddy.

Vad det gäller ditt påstående om förtal kan sägas att du och ditt webb
företag Annica Tiger är en offentlig person/företag som får tåla att
bli granskade. Åklagare har också en möjlighet och även skyldighet att
åtala om "det är påkallat ur allmän synpunkt" BrB 5:5 1 st. Detta har
prövats av rättsliga instanser. Du uppmanas därför att sluta med att
påstå att Nodaddy hemsidan utgör något förtal eftersom den inte gör det.

Hur Hemsidan Nodaddy har byggts upp angår inte dig och det ger dig inte
rätten att publicera något från Nodaddy-hemsidan. Det finns tydliga
regler på hemsidan som visar detta. Radera därför snarast allt du tagit
från de sidor där det finns något från nodaddy.

Du har även tagit nodaddy.se - domänen. Jag föreslår att du snarast
överlåter den.

När det gäller programmet som registrerades som ett datavirus av
företaget Trendmicro har man på Nodaddy-sidan varit "just och bussig"
mot dig och låtit din syn på saken komma till tals. Du skriver också
själv om detta program/virus på din egen hemsida. Under flera år
kontrollerades programmet hos Trendmicro och resultaten från dessa
undersökningar visas. Skärmdumparna visar resultat utförda under åren
2001 till 2003.

Så här står det på Nodaddy:
"På sin egen hemsida www.tiger.se påstår Annica Tiger att hon inte har
lagt ut virus på nätet. Virusföretaget http://housecall.trendmicro.com
konstaterade år 2001 att ett program som fanns på hennes domän innehöll
ett datavirus. Annica nekade till att detta var något datorvirus och
hänvisade till egna undersökningar som hon redogjorde för i sin
internetdagbok den 4 nov. 2001."

Ge ett förslag på vad det skall stå istället.

Allt på hemsidan Nodaddy är sant och som stöd för detta används så
kallade skärmdumpar så att det inte skall missuppfattas. Du har angett,
att du anser hela nodaddy-sidan felaktig och då går det naturligtvis
inte att behaga dig.

Ange istället specifikt och kom med förslag på vad du anser det skall
stå istället, för ingen vill tro att du verkligen vill att hela nodaddy
sidan skall läggas ner, när den betytt så mycket för så många?

Ingen kan gissa vad du menar, utan ange vad du anser är fel så skall
detta i möjligaste mån beaktas.

Eftersom du medvetet undviker att ange vad som misshagar dig ombeds och
rekommenderas du att skaffa dig ett ombud. Med ombud menas någon annan
person än du själv.

Mvh

..........................................................................................................................

Uppdaterad: 2011-12-22


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se