Svaret till Datainspektionen efter anmälan i ärende nr: 701-2001

Förelagd att svara senast 1 juni 2001 anförs följande. Hemsidan "Nodaddy" finns helt eller delvis på olika ställen på internet för olika slags utvärderingar. Avsikten är, att hemsidan till slut skall vara på en enda plats efter att pågående utredningar och försök färdigställts. Då skall förhoppningsvis även "debattsidan " vara färdig.

En av avsikterna med hemsidan/orna är att generera information till ett pågående bokprojekt där denna hemsida och Annica Tiger med vänners agerande på internet har en framträdande roll. Hemsidan och dess kringhistorier ligger som grund för ett eget kapitel vilket kommer att publiceras i bokform. Av den anledningen hänvisas till att hemsidan utgör en viktig del i ett författarskap.

Det har uppfattats, att från den första januari år 2000 blev personuppgiftslagen, uppmjukad och att det då blev tillåtet att sprida harmlösa personuppgifter på Internet, utan att först inhämta samtycke från berörda personer. Hemsidan innehåller därför inga känsliga eller på annat sätt kränkande uppgifter eller värdeomdömen om någon särskild person. Det är heller ingen kritik utan sakfakta som kommenteras till vilka det finns underlag vilka personerna själva skrivit, kommenterat eller agerat ute på nätet. Underlaget har sparats ner av flera personer för dokumentation och finns arkiverat.

Det hänvisas därför till följande citat från Datainspektionens generaldirektör Ulf Widebäck:
"Efter lagändringen i januari 2000 är det numera tillåtet att kritisera personer på nätet, förutsatt att debatten är saklig."

Det måste även uppfattas att hemsidan har ett "sakligt" och viktigt samhällsintressant innehåll där offentliga förgrundsgestalter agerat på nätet. Annica Tiger och Katinka Löfquist är båda offentliga språkrör för internetgruppen Fågel Fenix vilka båda agerar offentligt ute på internet. I ljuset av föregående debatter i massmedia om " lögnaktiga polisanmälningar, misshandel, dataintrång, kontakter med Aftonbladets reportrar etc " och där företrädarna för denna officiella internetgrupp medvetet agerat för att utsätta andra människor för obehag, måste debattsidan anses som synnerligen samhällsintressant.

Det uppfattas även, att Annica Tiger är en offentlig person/företag som "anser sig debattera" på sin hemsida. Till skillnad från henne fokuserar sig "Nodaddy" på ett aktuellt och mångdebatterat samhällsproblem, vilket inte kunde demonstreras och förtydligas bättre än av just på hur Annica med vänner agerar på internet och i övrigt. Tiger tycks istället fokusera sig på att på olika sätt smutskasta, trakassera och förtala de enskilda människor hon uttrycker avsky för. Både på de utsattas arbetsplatser och privat vilket hon redovisar öppet på internet.

Vad det gäller publicering av uppgifter om Annica, så har det varit svårt att avgöra om man skall se henne som enskild person eller som företag. Eftersom hon även använder sig av olika identiteter i olika sammanhang, till exempel Annika Tiger i polisanmälningarna, har det heller inte med säkerhet kunnat fastställas vem som är vem.

En uppgift som möjligtvis normalt skulle kunna uppfattas som känslig, är tillkännagivandet av att privatpersoner upplever sig hotade av Annica Tiger. Att människor känner sig hotade står skrivet på hennes egen hemsida, något som hon valt att lyfta fram för större offentlighet. Hon meddelar även själv offentligt till Aftonbladets reporter att personer känner sig rädda för henne. Trots det, väljer hon medvetet att agera på ett sådant sätt att de utsatta skall uppleva obehag. De personer som upplevt sig rädda och trakasserade av henne har lämnat sitt samtycke till att detta berättas på Nodaddys hemsida.

De personer som blev anmälda i Annica's och Katinka Löfquist polisanmälningar har lämnat sitt samtycke till publicering. Enligt kontakt med polis har det informerats att det är tillåtet att publicera dessa polisanmälningar. Dessa anmälningar kommenteras i sak på hemsidan.

Hemsidans innehåll har fortsatt avsikt att hålla sig innanför ramarna för PUL. Därför uttrycks tacksamhet om Datainspektionen kunde meddela i sak vad DI menar skulle falla utanför PUL, så rättas detta till.

Det vill framhållas önskan att "Nodaddy" verkligen blir ordentligt granskad av Datainspektionen och att yttrande avges. "Nodaddy" råkar ständigt ut för att den "plockas ner" av en eller annan anledning av utomstående. Då det är känt att Annica Tiger med vänner "tankar ner" hemsidor, hänvisas DI till dessa i det fall hemsidan på http://home.passagen.se/nodaddy/ släcks ännu en gång innan yttrande kan avges. Det utlovas att försöka hålla liv i hemsidan till dess yttrande kan lämnas.

I övrigt hänvisas till tidigare beslut Datainspektionen tagit i liknande ärenden.

Nodaddy@telia.com

Datainspektionen svarade och godkände hemsidan. Läs godkännandet.

Annika Tiger har därefter gjort en egen "hat-version" av hemsidan nodaddy.

Som framgår av ovan förklaring till datainspektionen vilket låg till grund för beslutet, så har denna hemsida således inget att göra med de syften som Annica Tiger anger då hon kopierar och själv och utan tillstånd publicerar Nodaddy hemsidan i sin egen internetdagbok enligt nedan.


YakiDa
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson,.....yakida@telia.com,... www.yakida.se