Bevis på hur företag utsattes för trakasserier och hot av "maffian" i Vallentuna

Så här som bild-1 nedan visar såg Monica Antonssons och Lena Dahlströms blogg ut om företagaren i Vallentuna innan den stängde ner den 29 januari 2012 enligt det avtal företagaren tvingades skriva under för att trakasserierna och hoten mot honom skulle upphöra.
Det framkommer när man granskar de båda bloggarna, att det är inget tvivel om att Monica eller Lena har varit med och tagit fram den nya hatbloggen om Olle, jämför bild 1 och 2. Då ser man att det är samma texter, fotografier, struktur på den nya bloggen.

Det framstår som helt klart att företagaren igen blev "lurad" igen av sina vänner, trots att han i sin förhoppning skulle få slippa fortsatta trakasserier på internet från Monica Antonsson.

Den första bloggen hette "
olleponke.blogspot.com" och sedan ändrade de namnet till "olleponken.blogspot.com". De lade bara till ett extra "n" i namnet, så att en ny hatblogg kunde skapas.

Dessutom hade Monica redan i förväg skapat en extra blogg om företagaren, som var tillverkad precis innan avtalet skulle träda ikraft den 29 januari. Bloggen kallades för "ArkivRolle" och som endast särskilt inbjudna läsare bjöds tillträde till.

Klicka på avtalen så ser du världens första "maffia-avtal", avtalen


Bild 1.Bild 2 nedan visar att den nya hatbloggen startades den 28 januari 2012, och i bilden ovan ser man att den nya bloggen fick reklam i Monicas blogg sista dagen innan den skulle läggas ner, enligt avtalet den 29 januari 2012. Dessutom innehöll den nya bloggen samma texter och bilder och kommentarer som i den första bloggen i bild 1.

Bild 2.Den anonyma administratören som är Monica och Lenas målvakt kallar sig för "rulleponken" och lämnar en anonym hotmail adress till dem som söker kontakt.

Läs mera om:
Barnsexförbrytare hängdes ut i blogg om Vallentuna, >>>.
Företagare trakasserades av maffian i Vallentuna, >>>.
"Maffia" utsätter företagare i Vallentuna för utpressning, >>>.


Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se