"Svensk
Maffia" - bevis


Detta är Sveriges första avslöjade Internetbaserade "maffia-avtal" som tecknades den 26 januari 2012 av en svensk liga som invånarna i Vallentuna är rädda för. Avtalen är det skriftliga bevis som behövdes för att bevisa att organiserade kvinnliga "maffa-ligor" på Internet existerar.
Ligan kom att kallas för "Vallentunaligan" där ligans frontfigur är journalisten Monica Antonsson från Vallentuna, norr om Stockholm.

Begreppet "Vallentunaligan" myntades av Monica Antonsson den 15 juni, 2011 och till både Justitiekanslern år 2016 i samband med brottmålet B 7264-15 och Attunda tingsrätt i mål FT 1947-21 aktbilaga 37, bekräftar Monica att det är hon som är ledaren för det hon kallar för "mitt gäng". Enligt Monica Antonssons inlaga till en domstol var det ca 15 personer i hennes gäng

Medlemarna i ligan var kända tidigare men tack vare att namnunderskrifterna fanns med i avtalen kunde några av medlemmarnas identiteter säkerställas. Avtalet ses också som ett bevis på att organiserad "maffiaverksamhet" också har utförts.

Så här såg avtalen ut som en företagare i Vallentuna tvingades skriva under med Monica och Lena för att inte utsättas för mer förföljelse av de båda kvinnorna på internet. Företagaren hade tidigare hotats på olika sätt, bland annat med en bluffaktura och i mail med att jugoslaver som "inte såg snälla ut", letade efter honom.

Företagaren var mycket hotad och hade utsatts för en svårartad förföljelse och stalking på internet av ledaren och journalisten Monica Antonsson och hennes kumpan Lena Dahlström. Man vet också att det planerades att mörda honom genom att slänga honom överbord från en färja ute till sjöss.

Dagen efter avtalets gällande hade ändå en ny blogg om företagaren startats som innehöll Monicas och Lenas material och som Monica och Lena gav reklam för. Företagaren blev helt enkelt "lurad" igen av sina vänner, som han dessutom skrivit ett nytt avtal med. Inte heller hade Monica raderat de övriga bloggar hon hade om företagaren.

Men avtalet visar också att avtalet heller inte är sant. Monica försöker i avtalet få det till att framstå som att trakasserierna mot företagaren egentligen handlade om att motbevisa ett förtal. Sanningen var istället något helt annat där Monica själv hade satt företagaren i en gisslansituation och hade sin blogg för att utöva utpressning mot honom där hon krävde av honom att utföra handlingar till hennes fördel, läs HÄR.

Företagaren anmälde Monica Antonsson till Attunda tingsrätt för utpressning men i samband med att processen i Attunda tingsrätt startat samsades parterna och företagaren återkallade stämningen om "Vallentunaligan" lovade att inte starta flera bloggar om honom.

Bild 1.
Bild 2.Läs mera om Vallentunabloggen där invånare i Vallentuna hängdes ut som pedofiler, >>>.
Läs mera om hatsidor mot invånare och företagaren i Vallentuna >>>.
Läs mera hur företagaren i Vallentuna trakasserades, >>>.
Läs mera hur företagaren utsattes för utpressning av maffian i Vallentuna, >>>.

Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se