Skärmdumpsbilder - Journalisten Monica Antonsson lägger till och drar ifrån.

Så här såg hatsidan om yakida ut på Wikipedia. Av de två IP-nr som angavs i historiken kunde det ena spåras till en proxy-server som hade hand om ett bibliotek i Vallentuna och Täby kommun och det andra IP.numret gick till företaget Stokab och IP-nr angavs finnas i Nacka kommun. I själva verket surfade den anonyme skribenten via en proxy server genom Stockholm kommuns Stadsledningskontors dator. Förmodligen från Södermalms stadsdelsnämnd.

Ytterligare efterforskningar gav att de båda skribenterna högst sannolikt var journalisten Monica Antonsson bundsförvant - Lennart Gagerman "FRA-mannen", (info), som är den person som utför efterforskningar om privatpersoner och återrapporterar till henne. Monica brukar berömma honom för hans "grävande". Lennart Gagerman alias "Verutschkow" eller "Ver", som han också kallar sig på internet, deltar sedan år 2011 med att aktivt hjälpa Monica Antonsson. Bland annat har han ´haft ett antal bloggar som de båda deltagit i.

I bild 1 ser vi att ett användarnamn knutet till Yakida olovligen har använts. Registreringen startades med IP nr 194.22.5.16 som är från Nacka kommun.
I bild 2 ser vi vilket IP nr som har använts. 217.21.232.237 som går till Stockholms biblioteken.
I bild 3 ser vi vilket vilken text som lagts till, den rödmarkerade. Gäller sidan om "Gömda" på Wikipedia.
I bild 4 ser vi att länkningen till Yakida.se tagits bort.
I bild 5 ser vi vilket vilken text som lagts till, den rödmarkerade. Monica tycks tro att polisanmälan mot henne den 19 januari 2012, redan är nedlagd den 30 januari.

Bild 1.Bild 2.Bild 3.Bild 4.Bild 5.


Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se