YakiDa

Monica Antonsson har en störd personlighet


Bloggen Daddys publicerade i december 2013 en artikel om straff för dem som rövar bort barn.

Texten löd:
H
äromdagen kablades det ut i nyheterna att det nu skulle bli straffbart att gömma barn från deras vårdnadshavare. Det är redan idag straffbart att olovligen skilja ett barn under 15 år från sin vårdnadshavare, men efter ett beslut från riksåklagaren så anses det inte ligga i allmänhetens intresse att lagföra barnrövarna. Själva undanhållandet anses inte ens utgöra ett brott.

Journalisten Monica Antonsson som länge förföljt och trakasserat bloggen Daddys ser genast något annat i texten. Hon kallar det för humor men troligen var det ingen som såg någon humor i det.

Monica Antonssons blogg avslöjar verkligen vad hon är för en person och hennes dolda intressen. Bloggen är samlingsplats för sexuellt avvikande och är en guldgruva för en psykologistudent eller för den som forskar inom kriminalitet.
Min uppfattning är att det intressanta i detta är att det är ingen slump att Monica Antonsson ser på småbarn på detta sätt. Det intressanta är att hennes syn på barn presenteras så här och att hennes syn på och förhållningssätt till minderåriga barn återupprepar sig kontinuerligt.
Normala människor tänker på barn på ett friskt sätt och normala människor har sunda tankar om barn. Men när en persons avvikelser återupprepar sig kan ofta ett mönster börja skönjas och bli intressant att studera. Och det gör det när det gäller i fallet med Monica Antonsson.

Det här enkla och tydliga exemplet anser jag visar hennes sjuka syn på barn och verkar som en klockren Asperger, en person som alltså inte uppfattar ord på samma sätt som exempelvis normala människor. Kanske för att hon har en viss sexuell läggning?
Den som har Asperger har ofta också ADHD vilket inte gör saken lättare.
Och ADHD och DAMP vet vi ju att Monicas väninna Annika Sundbaum har. Kanske är det därför de har funnit varandra? Kan detta vara den diagnos som löser det här problemet så att vi kan förstå kvinnlig kriminalitet eller kvinnlig avvikande sexualitet? Varken Monica eller Annika Sundbaum Melin ser helt enkelt inte vad normala människor ser. De talar inte ens samma språk.
Detta var för mig en aha-upplevelse. Det skulle mycket väl kunna vara en förklaring till Monika Antonsson trakasserier och hotelser och hat.

I samband med just polisförhör används tekniker som bygger på att man försöker få den förhörda personen att avslöja sig själv, genom att ställa snabba korta frågor så att den förhörda personen inte hinner tänka till innan hon svarar utan svarar vad hon innerst inne tänker på.
Det här är bara ett av många bevis där så kallade "Freudianska felsägningar" speglar vad hon tänker på innerst inne.

Det finns olika tester för att undersöka en persons personlighetegenskaper och emotionella funktion. Man använder dem ibland för att upptäcka underliggande tankestörningar. En test kallas för Rorschach-testet. Tanken med testet är att man i bläckplumpen projicerar material från sitt undermedvetna och omedvetna delar av personligheten.
Metoden används idag i olika sammanhang, exempelvis inom rättspsykiatri och allmän psykiatri, vid behandlingsplanering, som hjälpmedel vid psykoterapi-utvärdering.

Rorschachtestet utvecklades av den schweiziske psykiatern Hermann Rorschach i början av 1900-talet där testpersonen får i uppgift att berätta om vad bilderna föreställer. Han började med att som en medicinare visa bläckplumpar till skolbarn och analysera deras svar.
Testet går ut på att försökspersonen får beskriva vad den ser, och sen varför den ser just det. Det är själva förklaringen i beskrivningen i vad försökspersonens er som är det intressanta och till sin hjälp har psykologen avancerade algoritmer. Precis på samma sätt som i de modeller som Yakida har tagit fram, se HÄR.
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rorschach

En annan test kallas för "Pavlovs hundar" som är ett annat begrepp som uppkommit efter vetenskapsmannen Ivan Pavlov experiment som han utförde på sina hundar. Han kunde bevisa att människors reflexer kan betingas lika lätt som hundars.
Pavlov belönades med nobelpriset i medicin år 1904 för sin förklaring av hur nerverna styr bukspottkörteln. Människor med problem med bukspottskörteln kan drabbas av så kallade affektiva störningar som kan leda till förändrade medvetenadetillstånd vilket många gånger leder till just "Freudianska felsägningar" .
Läs mer här, >>>Uppdaterad 2019-09-15


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se