Gärningsmannaprofil

Projektnamn: Psykopaten.

Ledmotiv: Gärningskvinnan är en kvinna.

Bakgrund och syfte: Barnfamiljer och företag har utsatts för stalking på internet och i verkliga livet av kända kvinnliga stalkers verksamma på bland annat internet. Se bakgrundsinformation, >>>

Projektmål: Att på Yakida publicera och gratis tillhandahålla ett för användaren gratis verktyg för analys och simulering av gärningsmannaprofiler och psykopatbeskrivningar. Verktyget ska vara utformat i Excell. Verktyget ska kunna vara möjligt att använda för såväl svenska som utländska användare och ha mycket hög användarvänlighet. Verktyget ska kunna användas av såväl privatpersoner, företag och myndigheter.

Styr och referensgrupp: Enligt projektplanen.

Projektkostnad och resurser: Enligt projektplanen.

Tidplan: Enligt projektplanen.

Modelldesign: Modellen ska helst ha ett grafiskt gränssnitt som tydligt beskriver skillanden och sambanden mellan en gärningsmannaprofil och sannolikheten med beskrivning av psykopati. Det grafiska gränssnittet ska vara skiljt från analys- och beräkningsdelen

Resultat:
Gärningsmannamodellen presenteras i original excellformat här >>>
.
Modellen presenteras med ett verkligt exempel i excellformat. Se verkligt exempel här >>>
.Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se