Yakida erbjuder Kungliga Tekniska högskolan

Nämndeman

Yakida erbjuder boken "Genus i teori och praktik" till Kungliga Tekniska högskolan som ska satsa på genusfrågor och jämställdhet och dra ner på "manlig" ingenjörskonst enligt skolans avgående rektor Peter Gudmundson tillsammans med genusprofessorn Anna Wahl och vicerektorn för jämställdhet Gustav Amberg, i ett svar i Ny Teknik på kritik från två studenter

Det är först i årskurs fyra som en föreläsning kring genus kopplat till teknik och design finns med på vår utbildning för under tre års tid hade ämnet överhuvudtaget inte nämnts eller diskuterats menar de båda KTH-studenterna Adelina Eriksson och Hanna Thenór Årström som nu kräver kurser om genus på samtliga ingenjörsutbildningar på tekniska universitet i Sverige.

Vi vill rikta fokus mot ingenjörsutbildningarna i Sverige och öppna för en bredare debatt kring jämställdhetsfrågan, menar de.

Universiteten ska inte bara ska examinera tekniskt skickliga ingenjörer, utan även ingenjörer som är medvetna om genusfrågor och jämställdhet samt om hur vi kan jobba för att eliminera problemen i dagens samhälle, menar de.

Boken
http://www.yakida.se/maffiabokH.html

Källa
http://www.nyteknik.se/opinion/racker-inte-att-polera-ytan-for-okad-jamstalldhet-6544275

........................................................................................................

Till

Gustav Amberg, vicerektor för jämställdhet på KTH
Anna Wahl, professor i Genus, organisation och ledning på KTH
Peter Gudmundson, rektor på KTH


Det är med glädje jag läser att KTH avser att stärka kunskapen hos studenterna i ämnet Genus.

Jag som själv är civilingenjör brinner för en uppdaterad syn på Genusfrågor.

Jag vill därför sända Er varsitt exemplar av min bok ?Genus i teori och praktik? och erbjuder Er både att hålla föreläsningar i ämnet och mina böcker..

Om Ni vill ha fler böcker säljs dessa för 20 kr/styck inkl. frakt och moms.

I hopp om återhörande

Civilingenjör John Johansson, VoV Chalmers 1985


Uppdaterad 2016-05-15


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se