Från tidningen www.dn.se. Debattartikeln har plockats bort från nätet men återges därför på yakida

"Thomas Östros bör agera mot Sigbrit Franke"

Universitetskansler Sigbrit Franke anser att den kritik jag framfört mot hur hon redovisat forskningsresultat om i vilken grad doktorander utsätts för könsdiskriminering är ovederhäftig och beror på att jag inte velat förstå undersökningen (DN Debatt 23/1 och 19/1).

Jag skulle naturligtvis aldrig ha publicerat någon kritik av hennes undersökning om jag inte kontrollerat saken mycket noggrant. Franke tycks glömma att jag arbetar vid den samhällsvetenskapliga forskningsinstitution i landet som förmodligen har störst erfarenhet av att syssla med denna sorts undersökningar.

På eget initiativ har dessutom professorn i matematisk statistik vid Chalmers, Olle Häggström, granskat undersökningen. Hans kommentar (som jag citerar med hans tillstånd) är följande: "Efter att ha konsulterat källmaterialet (Doktorandspegeln) kan jag bara instämma i din kritik mot Sigbrit Franke i gårdagens DN. Om man vill kan man skärpa till ditt resonemang om de fyra sjugradiga skalorna ytterligare, genom att notera att det finns 7x7x7x7 = 2 401 möjliga svarskombinationer på de sju frågorna, och att hon räknar 2 400 av 2 401 av dessa som utsatta för särbehandling. (Men din modestare tolkning är helt okej.)." Häggströms kommentar är att min kritik mot undersökningen är "fullständigt förödande".

Jag inser att det kan vara svårt för dem som inte sysslar med forskning att värdera allvaret i denna sak. Låt mig därför göra en jämförelse. Vad Sigbrit Franke gjort kan närmast likställas med om vi kom på riksbankschefen med falskmynteri. Hon har, i syfte att gå regeringens politiska intentioner till mötes, systematiskt manipulerat en undersökning för att få fram de forskningsresultat som är politiskt önskvärda. I sitt svar gör hon saken än värre genom att försvara sitt agerande. Dessutom levererar hon en rejäl osanning, nämligen att min kritik skulle bero på att jag är motståndare till ökad jämställdhet, vilket hon vet är alldeles osant.

Till detta lägger hon att min kritik skulle bero på att det är något fel med mitt psykologiska tillstånd. Jag trodde inte det var sant när jag läste det. Franke bedriver här en argumentation som vore den hämtad från det forna Östtyskland. Så jag har en fråga till utbildningsministern. Nämligen om han anser det vara i sin ordning med en universitetskansler som dels medvetet manipulerar forskningsresultat, dels anser att forskare som framför kritik mot att så sker skall bemötas på detta sätt av chefen för Högskoleverket?

Bo Rothstein
Professor i statsvetenskap, samt innehavare av Vetenskapsrådets särskilda anslag för ledande forskare

Artikeln publicerades 27 januari 2004 på www.dn.se

Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1422&a=227087&previousRenderType=6Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se

Läs mer på
* >>> Yvonne Hirdman och Maud Eduards könstrakasserar manliga studenter
* >>> Yvonne Hirdman till attack mot Bo Rothstein
* >>> Sigbrit Franke avslöjas
* >>> Sigbrit Franke svarar uppkäftigt
* >>>
Bo Rothstein modig försvarare av forskningen