Från tidningen www.dn.se. Debattartikeln har plockats bort från nätet men återges därför på Yakida.

"Bo Rothstein modig försvarare av forskningen"

Det är ett egendomligt svar som universitetskansler Sigbrit Franke ger på DN Debatt 23/1 på professor Bo Rothsteins kritik av Högskoleverkets sätt att bedriva opinionsundersökningar (19/1). I stället för att lugnt bemöta kritiken i sak väljer hon att psykologisera sin motståndare och framföra spekulationer om hans bevekelsegrunder. Hennes egen trovärdighet vinner inte på detta.

Franke säger att Högskoleverket "tålmodigt" har besvarat de frågor som Rothstein ställt i brev och telefonsamtal under hösten. Hon får det att låta som om det vore en ynnest, inte en skyldighet, att en statlig myndighet besvarar frågor som ställs till den. Och nu, skriver Franke, skulle hon över huvud taget inte "bemöda" sig om att "kommentera Bo Rothsteins ovederhäftiga debattinlägg" om det inte vore för att det drabbar utredarna vid Högskoleverket. "Därför måste foten sättas ned!". Rothstein reduceras till ett olydigt barn som måste tuktas.

En helt annan bedömning har Sveriges universitetslärarförbund gjort. Nyligen gav de Bo Rothstein ett pris "för akademisk frihet". I prismotiveringen heter det att Rothstein "rakryggat och konsekvent försvarat universitetslärarens oberoende och integritet".

Att våga använda sin yttrandefrihet och föra en kritisk diskussion om intellektuella frågor är av mycket stort värde, inte minst ur forskningsetisk synvinkel. Detta borde Högskoleverket inse och uppskatta.

Birgitta Forsman
Docent i vetenskapsteori med inriktning mot forskningsetik

Artikeln publicerades 26 januari 2004 på www.dn.se

Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1422&a=227089&previousRenderType=6Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se

Läs mer på
* >>> Yvonne Hirdman och Maud Eduards könstrakasserar manliga studenter
* >>> Yvonne Hirdman till attack mot Bo Rothstein
* >>> Sigbrit Franke avslöjas
* >>> Sigbrit Franke svarar uppkäftigt
* >>> Sigbrit Franke fusk avslöjas