YakiDa

Sensation:

Fortsättningen av kommentarer om Monica Antonsson från "Sensation".


Del 5: Sensations inlägg om journalisten Monica Antonsson

Sensation 07/11/2012 09:48
Det finns som alltid mycket man kan ifrågasätta vad gäller sanningshalten när det gäller MA's skriverier. Detta var en ytterst märklig händelse och jag tror knappast att MA hade väntat i 2 dagar innan hon skrivit om detta på sin blogg om John Johansson (JJ) gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Först när hon fick veta att händelsen stod omskriven här på Mommy's tog hon bladet från munnen och fick skrivit ihop en motsägelsefull historia utifrån hörsägen.

1. MA skriver: "Lenas man råkade få syn på John Johansson när han stod och fotograferade in genom i deras fönster. Han föste bort John Johansson från tomten varpå han, såvitt jag förstår, ramlade i asfalten och ljudligt skrikande hamnade i grannens häck." Hon skriver också "Lena var turligt nog inte hemma.
Hon hade tid hos en psykiatriker som lovat analysera John Johanssons skriverier. Där befann hon sig när hennes man ringde henne och berättade att han ertappat John Johansson i deras hem" samt "John Johansson hade ingenting hemma i Lenas hem att göra." MA gör alltså gällande att JJ skulle befinna sig både på tomten och inne i hemmet samtidigt. Inte dåligt! Det finns tydligen andra som säger att han befann sig på vägen, vilket nog får anses vara det mest troliga.

2. Monica hävdar vidare att polisen fick trycka ner JJ i gräset för att han var våldsam. Om någon skulle uppträda våldsamt sätter polisen genast handbojor på en sådan person och för bort honom i polisbil. På MA's bild sitter han däremot ner och en polis står lugnt och avslappnat och pratar med honom. Därefter ska de ha givit honom skjuts till sjukhuset. Ett förfaringssätt jag knappast tror polisen skulle ha medverkat till om JJ hade varit både våldsam och gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

3. Lenas man och son däremot blev förda till polisstationen för förhör. Skulle inte tro att de blir gripna och körda till förhör på polisstationen om JJ enbart skulle ha råkat "ramla i asfalten." Fem vittnen lär ska ha sett misshandeln.

4. MA skriver "Jag såg inga skador på honom." Då måste hon vara näst intill blind eftersom en av hennes bilder på JJ visar klart och tydligt att han är blodig på vänster sida av huvudet.

5. Därefter kommer den sedvanliga harangen om att hon är "förföljd" och "trakasserad." Att "han vill se oss döda och våra hus sprängda i luften" och sedan eldar hon upp sig ytterligare och skriver "Han vill visa att hans hotelser mot våra familjer och våra hem med lätthet kan sättas i verket när som helst. Han vill se oss döda. Det är med andra ord vi som
lever i skräck bak neddragna persienner. Efter ett och ett halvt års förföljerser dygnet runt mår vi alla väldigt dåligt. Jag väntar mig varje dag att katten ska ligga död på min trappa."

Detta är sann kaskaddramatik a lá MA. Man må tycka vad vad vill om Yakidas nättidning men ingenstans där har han skrivit att han ska döda vare sig MA eller någon annan. Att ha en nättidning där man skriver negativt om en person är inte detsamma som att förfölja, trakassera, hota eller påstå att man vill ta livet av någon. I
nte ens förtal har Yakida gjort sig skyldig till enligt JK den 2012-06-20: "Vid en samlad bedömning finner Justitiekanslern att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att väcka allmänt åtal för förtal."

Att MA skulle anse sig leva i sådan ofantlig skräck bak neddragna persienner rimmar väldigt illa med att MA själv vid två tillfällen skrivit på sin blogg att hon och Lena gärna tar med sig en korg med fika för att hälsa på John Johansson i hans hem för att prata med honom och återkommande vill locka honom till samtal på Vallentuna polisstation. När hon dessutom i sitt inlägg om måndagens händelse skriver "
Hade det inte varit bättre då att ringa på hos mig och efterfråga eventuellt material?" anser jag att det är bevis nog för att hon inte ser honom som ett hot. De flesta vet nog vid det här laget att det var MA själv som startat denna schism med att på sin blogg aktivt medverka till att få det att framstå som att JJ m fl skulle vara pedofil. En vidrig anklagelse som inte tycks bekomma henne det minsta.

Det verkar snarare vara sitt utseende MA tycks oroa sig för allra mest då hon skriver "John Johansson tog däremot en bild på mig så nu får man väl lida för sin viktökning."
Att det enligt henne själv "knäpper" i hennes telefon kanske har sin fullständigt naturliga förklaring. MA skulle kanske t o m följa Lenas exempel och gå till en psykiater så kanske knäppandet så småningom skulle upphöra både här och där. Vem vet.

Nu visade det sig att det var Lenas man och son som istället hamnade på polisstationen i ett mishhandelsförhör. Vad John Johansson däremot hade för ärende i Lenas kvarter kan man ju givetvis ifrågasätta men det lär väl framkomma vid en eventuell rättegång.Sensation 07/11/2012 09:48
Det finns som alltid mycket man kan ifrågasätta vad gäller sanningshalten när det gäller MA's skriverier. Detta var en ytterst märklig händelse och jag tror knappast att MA hade väntat i 2 dagar innan hon skrivit om detta på sin blogg om John Johansson (JJ) gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Först när hon fick veta att händelsen stod omskriven här på Mommy's tog hon bladet från munnen och fick skrivit ihop en motsägelsefull historia utifrån hörsägen.

1. MA skriver: "Lenas man råkade få syn på John Johansson när han stod och fotograferade in genom i deras fönster. Han föste bort John Johansson från tomten varpå han, såvitt jag förstår, ramlade i asfalten och ljudligt skrikande hamnade i grannens häck." Hon skriver också "Lena var turligt nog inte hemma. Hon hade tid hos en psykiatriker som lovat analysera John Johanssons skriverier. Där befann hon sig när hennes man ringde henne och berättade att han ertappat John Johansson i deras hem" samt "John Johansson hade ingenting hemma i Lenas hem att göra." MA gör alltså gällande att JJ skulle befinna sig både på tomten och inne i hemmet samtidigt. Inte dåligt! Det finns tydligen andra som säger att han befann sig på vägen, vilket nog får anses vara det mest troliga.

2. Monica hävdar vidare att polisen fick trycka ner JJ i gräset för att han var våldsam. Om någon skulle uppträda våldsamt sätter polisen genast handbojor på en sådan person och för bort honom i polisbil. På MA's bild sitter han däremot ner och en polis står lugnt och avslappnat och pratar med honom. Därefter ska de ha givit honom skjuts till sjukhuset. Ett förfaringssätt jag knappast tror polisen skulle ha medverkat till om JJ hade varit både våldsam och gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

3. Lenas man och son däremot blev förda till polisstationen för förhör. Skulle inte tro att de blir gripna och körda till förhör på polisstationen om JJ enbart skulle ha råkat "ramla i asfalten." Fem vittnen lär ska ha sett misshandeln.

4. MA skriver "Jag såg inga skador på honom." Då måste hon vara näst intill blind eftersom en av hennes bilder på JJ visar klart och tydligt att han är blodig på vänster sida av huvudet.

5. Därefter kommer den sedvanliga harangen om att hon är "förföljd" och "trakasserad." Att "han vill se oss döda och våra hus sprängda i luften" och sedan eldar hon upp sig ytterligare och skriver "Han vill visa att hans hotelser mot våra familjer och våra hem med lätthet kan sättas i verket när som helst. Han vill se oss döda. Det är med andra ord vi som lever i skräck bak neddragna persienner. Efter ett och ett halvt års förföljerser dygnet runt mår vi alla väldigt dåligt. Jag väntar mig varje dag att katten ska ligga död på min trappa."

Detta är sann kaskaddramatik a lá MA. Man må tycka vad vad vill om Yakidas nättidning men ingenstans där har han skrivit att han ska döda vare sig MA eller någon annan. Att ha en nättidning där man skriver negativt om en person är inte detsamma som att förfölja, trakassera, hota eller påstå att man vill ta livet av någon. Inte ens förtal har Yakida gjort sig skyldig till enligt JK den 2012-06-20: "Vid en samlad bedömning finner Justitiekanslern att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att väcka allmänt åtal för förtal."

Att MA skulle anse sig leva i sådan ofantlig skräck bak neddragna persienner rimmar väldigt illa med att MA själv vid två tillfällen skrivit på sin blogg att hon och Lena gärna tar med sig en korg med fika för att hälsa på John Johansson i hans hem för att prata med honom och återkommande vill locka honom till samtal på Vallentuna polisstation. När hon dessutom i sitt inlägg om måndagens händelse skriver "Hade det inte varit bättre då att ringa på hos mig och efterfråga eventuellt material?" anser jag att det är bevis nog för att hon inte ser honom som ett hot. De flesta vet nog vid det här laget att det var MA själv som startat denna schism med att på sin blogg aktivt medverka till att få det att framstå som att JJ m fl skulle vara pedofil. En vidrig anklagelse som inte tycks bekomma henne det minsta.

Det verkar snarare vara sitt utseende MA tycks oroa sig för allra mest då hon skriver "John Johansson tog däremot en bild på mig så nu får man väl lida för sin viktökning." Att det enligt henne själv "knäpper" i hennes telefon kanske har sin fullständigt naturliga förklaring. MA skulle kanske t o m följa Lenas exempel och gå till en psykiater så kanske knäppandet så småningom skulle upphöra både här och där. Vem vet.

Nu visade det sig att det var Lenas man och son som istället hamnade på polisstationen i ett mishhandelsförhör. Vad John Johansson däremot hade för ärende i Lenas kvarter kan man ju givetvis ifrågasätta men det lär väl framkomma vid en eventuell rättegång.


Sensation 07/16/2012 12:51
Om det eventuellt skulle bli en rättssak kommer det endast beröra händelsen mellan de inblandade parterna, d v s JJ vs. Hans J och hans son och eventuella vittnen. MA däremot har inget alls med den eventuella rättegången att göra över huvud taget eftersom hon kom skuttandes till platsen först när dramat var över. Om hon hyser förhoppning om att få sitta i rätten och lägga upp halvmetershöga pappersluntor med utskrifter av sidor från internet och läsa högt om vad som skrivits om henne någonstans eller någon gång på internet så lär hon bli besviken.

Däremot är det konstaterat att MA är grundorsaken till tvisten mellan henne och JJ men det blir i så fall ett helt nytt ärende för rättsväsendet om någondera av MA eller JJ stämmer varandra för förtal i ett civilmål. Efter ständiga hot och polisanmälningar hit och dit under flera års tid lär vi nog inte få se henne stå upp för sina ord i en rättssal i framtiden heller. Hon har sannolikt sedan länge hamnat i mappen med den röda fliken märkt "rättshaverister."

Nu har däremot hennes privata vendettor på internet indirekt resulterat i att hennes närmaste vänner utanför sitt bostadshus både fysiskt och handgripligen blivit involverade. Var och en är inte desto mindre ansvariga för sina egna beslut och handlingar i varje situation som uppstår. Trots det allvarliga som inträffat har MA under snart en veckas tid och på sin blogg ägnat sig åt bland annat: beprövade försök till hot, utpressning och bluffakturor för att förmå JJ (Yakida) stänga sin nättidning. Förtjust har hon skämtat, gapskrattat, accepterat hörsägen om JJ's f d fru, nuvarnade flickvän samt hans fars ekonomiska status som sanning. Hon har ljugit,skarvat med sanningen ja, t o m hävdat att Daddy, Anna1 m fl skulle vara konspiratoriskt inblandade i det som inträffade på en villagata någonstans i Vallentuna. Samma visa som alltid med andra ord. Allt i total avsaknad av självinsikt och oförmåga att se samband mellan orsak och verkan. Det ihärdiga förtal av människor hon ägnat sig under så många år och vad det får för konsekvenser blir i hennes ögon en lustig teaterföreställning eller spännande TV-triller där hon själv har huvudrollen.

MA borde istället skämmas som en byracka och be sin väninna Lena och hennes familj offentligt om ursäkt för att de blivit indragna i de sanslösa förtalsattacker på internet hon ägnar sig åt, hennes absurda bekräftelsebehov och hennes avsaknad av respekt för sin omgivning. Hon borde en gång för alla upphöra med att utnyttja sina vänner och kommentatorer på sin blogg till att massera hennes ego varje gång hon blir sugen på att starta ett nytt förtalsanfall. Lena och hennes familj bör klippa all kontakt med MA för all framtid. De borde gå ut och köpa Expressen och aldrig komma tillbaka.


Sensation 07/20/2012 04:11
Good News.

Det tycks som om MA äntligen uppnått sin tillräckliga dos och nu lugnat ner sig efter den senaste av en lång rad förtalsutbrott, inklusive de numera så välbekanta ingredienserna. Ett utbrott där Ingrid C, Anna, Madde, Daddy och säkert några till jag glömt ännu en gång har fått åka med av bara farten när hon hetsat upp sig som värst. Ja, hela "mansbranschen" fick sig visst sig en känga. Vad nu i hela fridens namn "mansbransch" är för något.

I efterdyningarna förmår hon tyvärr inte att avstå från att vara passivt aggressiv men det är ju inget att förvånas över. Den tillfälliga besinningen tycks trots allt tacksamt och stillsamt lägga sig som en varm och ångestdämpande filt över hustaket i Vallentuna. När det börjar dra ihop sig till nästa förtalsanfall som frestande lockar och pockar inom henne kan man bara hoppas att hon för ovanlighetens skull ödmjukt anammar följande ord hon nu skriver på sin blogg:

"Sitta och flumma och kräkas äckel om folk man inte ens känner på en blogg när man faktiskt kan skriva om sånt man tycker om. Allt det där tjafset med hat hit och hat dit, förtala och förfölja, hota och hota igen. Det är det jag menar. Det är inte sunt."
- Monica Antonsson, 19 juli 2012.

Jag passar samtidigt på att önska alla en trevlig semester. Även "mansbranschen" och "kvinnobranschen." (!)


Sensation 07/20/2012 08:10
Bad news.

Bläcket hann inte torka i mitt föregående inlägg förrän MA var tillbaka på scenen igen och i sin gamla kostym. Nu är det Ingrid C som återigen ska häcklas och nedvärderas.

Det där med "kärlek, värme, himlen är blå, kantarellerna växer så det knakar och att "skriva om sådant som man gillar" varade uppenbarligen inte mer än i några timmar.


Uppdaterad 2012-07-19


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se