YakiDa

Varför anklaga oskyldiga för att vara pedofiler?

Undersökningar visar att Monica Antonsson, tillsammans med de två kvinnliga journalister som åtalades i samband med rättegången mot "Smiskmannen", Hans Scheike, är de enda svenska kvinnliga journalister som blivit polisanmälda eller åtalade för sexuellt ofredande mot barn.

I boken "Jordbävningen" beskrivs relationen mellan Scheike och hans kvinnor av advokaten "som en relation fylld av livsglädje, ömhet, respekt, närhet till naturen nakna kroppar - ja, säg vackra kvinnostjärtar och barnstjärtar och att risningen på rumpan kanske inte var annat än en metod för andlig rening". Precis som Monica Antonsson beskriver sig själv, beskrev sig kvinnorna runt smiskmannen som självständiga, produktiva med styrka och med ett mod med okonventionellt sinne, och något av en pionjäranda. Och likadant som Monica författade de texter med pornografiskt innehåll, fast på olika sätt och innebörd. Kvinnorna runt Scheike hade något som de kallade för "bakboken", medan Monica istället har sina olika bloggar där hon publicerade och vältrade sig i
allt mer perverst barnsex. Monica är dock den enda av de anklagade journalisterna som anklagar andra människor som pedofiler.

Monica mår inte bra, Monica plågar sig själv, det ser ju vem som helst. Normala människor rullar inte runt i sina bloggar som nästan bara handlar pedofili och barnsex eller liknande.
Men det kan finnas flera förklaringar till varför Monica inte ser ut att vara som alla andra. Bland annat drabbas många kvinnor av dessa problem:Sadomasochism - Det goda våldet
Eponym betyder "namngivare" på grekiska och är ett ord som har sin anknytning till den som ordet har uppkallats från. Ett exempel på det är ordet Sadomasochism som har att göra med den österikiske författaren Leopold von Sacher - Masoch var en av de verkliga snuskförfattarna på 1800-talet. Tillsammans med den franske författaren Markis de Sadé bildade de begreppet Sadomasochism.

Masochism handlar om den sexuella driften där man utsätter sig själv för fysisk och psykisk smärta medan sadism innebär att utsätta andra för förnedring eller smärta

Monica Antonsson anklagar gärna andra människor för att vara pedofiler eller för att ha ett barnpornografiskt intresse, medans hon själv gör sig till ett världssamvete och till den "Goda Modern". Samma anklagelser kan bli till en sadomasochistisk scen i en blogg, ifall det visar sig att författaren faktiskt njuter av anklagelserna mot andra människor.
Bakom dessa anklagelser kan kanske finnas ett eget intresse för barnpornografi som kan härledas till "S/M - Det goda våldet", alltså sadomasochism.

Monicas anklagelser mot andra människor går ut på att framställa dem som skadliga, omoraliska, hemska och ondskefulla och hon skriver bara om hennes offers dåliga sidor.
Det är menat att ge de inblandade som läser hennes blogg något gott - en njutning, en lycka. Och kommentarerna i hennes blogg svämmar över av glädje varje gång Monica ljuger eller förfalskar information om någon av hennes hatoffer.

Sadomasochistiskt sex är, möjligen vid sidan av boxning, det goda våldet i sin mest renodlade form. I sadomasochismen tänder den ena parten på att dominera och skada, och den andra på att domineras och skadas, på så sätt får båda ut något av det.
Litteraturen är perfekt för att beskriva sadomasochism där inte mer moral eller begränsningar finns än vad vi tillåter i våra fantasier. Där kan piskslagen falla hur hårt som helst, där kan fantasier drivas till sin spets. Men hos Monica Antonsson är det hon som spelar "Gud" och hennes hatoffer är hennes betjänter och slavar.

En författare som utnyttjade det skrivna ordets frihet var Leopld von Sacher-Masoch, bland annat i den nu klassiska romanen "Venus i päls" från 1870. Härskarinnan Wanda, den pälsklädda Venus, förnedrar sin slav både fysiskt och psykiskt. Till slut berättar hon till och med att hon inte längre älskar honom och låter sedan sin nya älskare binda och piska honom brutalt. "
Kan jag inte njuta kärlekslyckan helt och fullt, då vill jag tömma dess smärtor och kval i botten; då vill jag misshandlas, förrådas av kvinnan jag älskar, och ju grymmare desto bättre.", berättar den försmådda älskaren.

Författaren Pauline Réages skrev "Berättelsen om O" från 1954 är desto mer vågat skriven, med kropps- och sexskildringar vid sidan av de rena våldsscenerna. Romanen handlar om O, en sexuellt undergiven kvinna från Paris, som blir kedjad, piskad, brännmärkt, piercad, m.m.. Kvinnans älskare, René, tar henne till Château de Roissy där hon tränas att tjäna många olika män. Berättelsen beskriver hur huvudpersonen O låter hennes älskare René överlämna henne till en ny herre som fäster två tunga länkar i sina blygdläppar. I länkarna hänger en bricka, där det står ingraverat att hon tillhör sir Stephen.
I nästan 40 år lyckades den franska författaren Anne Desclos (mer känd som Dominique Aury) under pseudonymen Pauline Réage hålla sin identitet hemlig. Desclos avslöjade inte att hon var författaren till boken förrän fyra år före sin död. Desclos säger att hon skrivit romanen som en serie av kärleksbrev till sin älskare Jean Paulhan som var en stor beundrare av Marquis de Sade.

Bristämnen
Anledningen till Monica Antonssons fixering vid att anklaga andra för ett barnpornografiskt intresse kan helt klart ligga i vad som verkar vara hennes egen sexualitet, vilket kan ha att göra med brist på grundämnet zink. Ämnet zink har nämligen en läkande verkan och finns i sperma. Kvinnor som inte får normal sexuell aktivitet kan få brist på zink. Genom att använda andra avvikande sexuella njutningar, som sadomasochism, kan kvinnans kropps luras till att tro att behovet av sex till viss del tillgodoses.

Störning i bakteriehalten:
För att förstå hur en människa fungerar måste man även titta på kroppens egna bakterier. Faktum är att människan har cirka tio gånger fler bakterieceller än mänskliga celler. Det sägs att rent genetiskt är vi mindre än en procent mänskliga. Bakterierna påverkar matsmältningen och ser till att näringsämnena tillgodoses. Bakterierna påverkar också immunförsvaret.
Sven Pettersson vid Karolinska sjukhuset upptäckte nyligen att bakterier i tarmen påverkade personligheten hos möss i deras laboratorier. De fann att möss utan bakterier var mer aktiva och riskbenägna än möss med normal bakteriemängd. Möss utan bakterier kunde bryta ner ämnen som påverkar depression och ångest. Bakterier kan också påverka minnet hos en individ.

Värddjur
Monica kallar ofta människor för zombier i sina bloggar, men det kan faktiskt ha sin förklaring. Kanadensiska forskare har nämligen hittat en stekellarv som förvandlar nykelpigor till zombier, alltså levande döda. Larvern heter "Dinocampus coccinellae" kryper in under nykelpigans skal där den växer sig större, men larvern äter bara så mycket av nyckelpigan så att nyckelpigan kan överleva. När larvern vuxit färdigt lämnar den nyckelpigan, som överlever.
På likvärdigt sätt kan
parasiten, Toxoplasma gondii, fungera och som finns hos människor men inte behöver innebära sjukdomsproblem. Under 1990-talet hade 14% av kvinnorna i Stockholmsregionen denna parasit, enligt Wikipedia. Forskning pekar på att män som infekterats med Toxoplasma har en tendens att vara mera svartsjuka och beskyddande mot kvinnor och mer aggressiva mot hot utifrån. Infekterade kvinnor ljuger mer än andra kvinnor. Undersökningar visar nu att en toxoplasmainfektion kan spela en roll i schizofreni och paranoia. De flesta som drabbades var kvinnor som hade katter.

Fel på näsan eller immunsystemet
Sexlivet är grundläggande för hur en människa mår. När den moderna människan började vandra vidare över kontinenterna träffade de på ariska neandertalare. Homo sapiens fick på så sätt nya gener som gjorde att de fick bättre motstånd mot sjukdomar och kunde därför sprida sig över hela världen. I ny forskning har man jämfört nutida människors DNA med de tidigares DNA och kommit fram till at den moderna människan parade sig med neandertalare omkring 50 000 år sedan.
En Schweizisk forskare har funnit att genom att vi har olika immunsystem så attraheras vi just till personer med annorlunda system. Han lät kvinnliga försökspersoner lukta på olika T-shirts som sex män haft två nätter i sträck och därefter skulle kvinnorna välja vilken T-shirt vars lukt de attraherades mest utav. Kvinnorna drogs till lukter från män som vars lukter var som mest olika deras egna lukter.
Normala och friska celler hos en människa är ödmjuka och bra på att samarbeta med sina grannceller. De fungerar i det sociala beteendet med andra celler och i den kropp de befinner sig i. Cancer däremot är som kriminalitet där cancercellen glömmer alla spelregler struntar i omgivande celler. En cancercell tänker bara på sig själv och på att kunna växa sig så stor på andras bekostnad och försätter immunsystemet ur funktion.
En cancercell kan utvecklas utav att den friska cellen påverkats av tobaksrökning, solbränna eller av något virus. Alla celler i en kropp är förprogrammerade att förstöra sig själva så fort de mottar rätt order från de generna i kroppen. Cancerceller blir riktigt farliga när de utvidgar sitt territorium i form av metastaser i kroppen och då kan sällan immunsystemet reparera skadorna.

Psykopaten vill hämnas
Bakom förtal och anklagelser om pedofili finner man många gånger en person som uppvisar drag av psykopati, men vad som utlöst att personen har ett sådant personlighetsmönstert kan alltså bero på flera orsaker.
En psykopat är så fylld av hat och avundsjuka att det är nästintill ofattbart. För att "lätta på trycket" så måste han/hon ständigt ge sig på andra genom att bl.a. sprida illasinnade rykten, förnedra, förtala, förlöjliga eller på annat sätt kränka genom att ljuga och manipulera allt till sin fördel. Att kränka någon annan handlar om att göra ett val. En psykopat är så gravt störd att han/hon njuter av att skada andra, detta får honom/henne att må bra. Studier visar att dessa individer lever för att "smutskasta" och göra livet till ett helvete för andra.

Psykopater anklagar andra för vad de själv är, vad de håller på med, vad de har gjort och vad de tänker göra. (Exempel: Är psykopaten pedofil så kommer han/hon anklaga sitt/sina "offer" för att vara det) Psykopaten berättar om sig själv och sina egna aktiviteter. Detta är en "försvarsmekanism" som de mentalt störda använder sig av för att "rentvå" sig själv.

Två kärndrag hos dessa aggressiva individer är att de ljuger lika lätt som de andas och bryr sig inte om samhällets lagar och regler, dvs., de gör som de vill (här existerar ingen moral eller etik). Detta i sin tur gör att de begår grova övertramp, de förvränger verkligheten och hamnar i sin egen fantasivärld där saker och ting är så som de själv väljer att se dem. Med andra ord, de ljuger inför sig själv lika lätt som de ljuger inför andra. De förvränger situationer och därmed verkligheten så att den passar in i deras "verklighet". De är också fast beslutna att övertyga andra om att deras "version" är den är den som är sann och riktig vilket i sin tur leder till att de föraktar och inte bryr sig om var i sanningen ligger.

Psykopater har en farlig blandning av impulsivitet, storhetstänkande, kallsinthet gentemot andra och manipulativa förmågor. De uppvisar också neurologiskt sett, att vara moralisk okänsliga samt kan faktiskt njuta sexuellt för att begå moraliska övertramp
Källa:
http://user.tninet.se/csz433c/homepages/evah/index.htm

Psykopaten vet vad som är rätt eller fel, rent moraliskt sett. Men deras hjärna reagerar inte på det. Undersökningar där man skannat hjärnor hos friska människor och psykopater visar att psykopater inte kan förstå den rädsla som de själva utlöser hos andra, och heller inte kan förstå andras rädsla, eller normala sociala spelregler. I en undersökning från år 2010 vid Maastricht University i Holland fann man att psykopaten kan intellektuellt förstå vad som är fel, eller rätt, men psykopaten reagerar inte känslomässigt lika som normala. De påverkas helt enkelt inte av felaktigheter, eftersom de inte kan känna in och förstå dem.
Cirka en procent av befolkningen kan diagnostiseras som psykopater av läkarna. Ett typiskt kännetecken är att de lättvindigt ger offret skulden och frånkänner sig allt ansvar.

När psykiatriker diagnostiserar psykopater talar de om psykopaten med orädd dominans som har typiska karaktärsdrag som bristande inlevelseförmåga och skuldkänsla, lögnaktig med en förmåga att manipulera andra. Det andra karaktärsdraget kallas för "impulsiv och antisocial" och har ofta utåtriktade karaktärsdrag som bristande självkontroll, impulsiv, rastlös och oansvarigt uppträdande. I just denna grupp finns många kriminella.

Psykopater utsöndrar betydligt mer dopamin NAcc vilket får en psykopat att lättare genomföra ett brott, eller trakasserier på internet, än andra. Psykopaten kanske ser på internet att den gör den andra personen ledsen, men kan inte känna medkänsla, utan istället utlöser situationen en dopaminkicka NAcc, som frestar henne att upprepa trakasserierna.

Man kan däremot få indikation på om någon person man möter kan vara en äkta psykopat. Genom att studera hur en människa skrattar har forskare kunnat få fram vad som utlöser ett skratt. Vid Oxford University har evolutionspsykologen Robin Dunbar funnit att skrattet utlöser endorfinerna i kroppen, vilket främjar en känsla av samarbete och får en person att vara mer osjälvisk, vilket en psykopat vanligtvis inte är. Normalt sett så smittas vi också av att andra skrattar, vilket heller inte en psykopat brukar göra. Skratt är många gånger sociala reflexer och det är alltså här som psykopaten uppvisar brister.

Det finns idag ingen riktig behandlig av psykopater, tyvärr.


"Om du vill skada, göra andra illa, så är du sjukligt elak. Ledsen, men så är det bara.
Kathleen Krajco


SVAR: A kommer från Monicas blogg, B r från Falskas blogg, C kommer från Sannas blogg


Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se