YakiDa


Ondskan sitter i pannloben.

Lögn kan vara ondska.

Det har funnits många elaka kvinnor genom historien. Redan på romartiden kan man läsa om Neros mamma, Agrippina. Hon mördade sin man för att kunna gifta sig med kejsar Claudius. Hon förgiftade sen kejsaren så att hennes son den 16 årige Nero kunde ta kejsarens plats. Hon tvingade desssutom sin svärson till självmord.
Hon var dessutom medskyldig till den misslyckade komplotten mot sin egen bror, kejsar Caligula.
Agrippina begick sitt första mord år 47. Tolv år senare var dödandet slut och då dödades hon av sin egen son Nero, år 59 e.kr. Enligt historien lär Agrippina ha sagt "Förgör det sköte som gav liv åt Nero" .

Romaren Aulus Gellius ansåg att romarna kysste sina kvinnor för att kontrollera om deras damer ljög om de hade druckit vin eller inte. Senare under häxprocesserna under 1450-1700 avslöjade många kvinnor under tortyr att de kysst djävulen i baken. Troligen var det en lögn.

Enligt folktron så betydde svarta lamm ondska och ekonomisk förlust.
Föddes det ett svart lamm i en flock nyfödda lamm var det enligt folktron ett tecken på djävulen. Svarta getter, tuppar, katter och flera andra djur var fruktade av samma anledning. Men den mörka ullen kunde inte färgas och var därför mindre värd än ull från vita lammen.
När svarta får blev synonymt med familjens olycksbarn är osäkert, men uttrycket finns på flera europeiska språk men svart färg har kommit att stå för ondska och lögn, medan vit färg står för renhet och ärlighet.
Européer har traditionellt använt vita får i ullproduktionen. De vita lammen kännetecknas av en dominant gen, som hämmar fårens utveckling av pigment. Vissa har dock en genuppsättning, som gör dem benägna att få svarta avkommor. Om de parar sig, blir omkring 25 procent av lammen i deras kullar svarta.

Nu har USA:s värsta extrema lögnare, psykopater, impulsmördare och seriemördare har under 35 år fått sina hjärnor fotograferade med avancerad teknik och resultatet har sammanställts av forskaren Adrian Raine. Nu kan man testa om barn är i riskzonen och sedan kunna avslöja vilka som riskerar att begå brutala våldsbrott många år senare, menar han.
Om en 3-åring löper risk att bli en våldsbrottsling 20 år senare och går det att motverka, borde det ligga i samhällets tjänst att göra dessa tester.

De flesta mördare har en skadad eller dåligt utvecklad pannlob som gör det svårt att hejda aggressiva impulser och fatta moraliska beslut. Den främre pannloben är vår "skyddsängel". Utan den släpps det onda fram, säger Adrian Raine som är professor i kriminologi och psykiatri vid Pennsylvania-universitetet i en exklusiv intervju med SvD.
Skador i pannloben kan uppstå vid olyckor och misshandel, som att ruska ett skrikande barn.

Adrian Raine skrev boken Anatomy of violence. Han kommer fram till att resultatet av arv och miljö ger en en ytterst låg aktivitet i pannloben. Men han lär ha också funnit att Christer Pettersson som först dömdes och sedan friades för mordet på Olof Palme, hade en skada i främre pannloben som ska ha gjort honom mer utagerande. Några år före sin död klarade Christer Pettersson också en lögndetektortest i TV3.

Skadan i pannloben talar för att Christer Pettersson troligen talade sanning när han förnekade mordet. Att ljuga är extremt komplext och bra lögnare har snarast förstorade och mer aktiva pannlober, enligt Adrian Raine.
Den planering som tycks prägla Palmemordet är inte heller typisk för Petterssons skallskada. Tyvärr gjordes aldrig någon brainscan för att undersöka hjärnaktiviteten.

Inget är lättare än att "småljuga" – och inget är svårare att upptäcka än när någon ljuger för oss. Men de flesta av oss saknar verktygen så att vi kan avslöja de vita lögnerna .
Människor har försökt genomskåda lögnare ända sedan Kain ljög för Gud om att han dödade Abel. Medan Gud inte blev lurad så saknar resten av oss sådana gudomliga lögnedetektorgåvor.

Monica Antonsson
Annika Sundbaum Melin
Journalisterna Monica Antonsson och Annika Sundbaum-Melin är båda extrema lögnare som kallblodigt ljuger . Man vet också att de är mycket våldsbenägna och vill döda.
Annika Sundbaum-Melin
Vallentunaligans ledare
Monica Antonsson

Forskningen visar att människor bara kan identifiera lögner i femtio procent av fallen. De skulle alltså kunna singla slant om saken och lika ofta få rätt. Bara en liten majoritet, troligtvis färre än fem procent, tycks ha någon slags nedärvd förmåga att sniffa sig till bedrägligt beteende med exakthet.
Kanske är orsaken till vår lögnblindhet att triviala osanningar är en nödvändig del av vardagslivet? Dialogen "Hur mår du?"" Tack, bra" består till exempel av två lögner. Utfrågaren vill inte veta och personen som svarar vill nog inte riktigt berätta.
En studie visar att vuxna serverar två till tre lögner i ett tiominuters samtal.


Forskaren James Levine vid Mayo Clinic i Rochester i Minnesota, USA, har nyligen upptäckt att lögnare omedvetet avslöjar sig själva. Enligt Levine stiger blodet till huvudet, när de är nervösa, illa till mods eller överraskade. Detta kan man se med en värmekänslig kamera. I ett test kunde Levine avslöja 80 procent av lögnarna – i synnerhet området kring ögonen, där huden är tunn, gav stora utslag.

En hög aktivitet i den främre pannloben brukar leda till effektivt beslutsfattande vilket underlättar för en extrem lögnare, men speglar istället ett kraftigt förminskat känslocentrum - amygdala.

För planerande mördare är aktiviteten i pannloben ofta större än normalt, men när han studerade 41 psykopater hade alla förminskad amygdala, i genomsnitt med 18 procent, säger Adrian Raine till Svd.
Den norske massmördaren Breivik har en väl utvecklad pannlob men sannolikt en förminskad amygdala som gör det svårt för honom att känna empati och uppleva känslor, säger Adrian Raine.

Alla kvinnor är inte våldsverkare. För att bli det behöver anlagen förstärkas av negativa miljöfaktorer. De få kvinnor som begår våldsbrott har nästan alltid hjärnor som i dessa avseenden liknar männens - hjärnstrukturer som gynnar impulsivt våld, berättar Adrian Raine.

Den brutala läggningen kan gå i arv om fostret bär på genen MAOA. Men risken att bli en våldsverkare ökar om mamman, när hon bär på fostret, tar ett enda glas vin i veckan eller röker vilket tredubblar risken för att fostret växer upp och begår våldsbrott 20 år senare. En nikotinskadad bebis kan helt enkelt bli en psykopat.

En svensk professor frågasätterändå Adrian Raines slutsats att det går att testa små barn för att se om de befinner sig i riskzonen för att bli våldsbrottslingar.
För att något sådant skulle vara möjligt behövs studier där man skannar barns hjärnor och sedan följer dem upp i åren för att se vilka av dem som blir våldsbenägna. Men även sådan forskning kan vara problematisk.

Att många personer som har ett aggressivt beteende har förändringar i hjärnan är väl känt, påpekar han. Därmed inte sagt att det behöver vara medfött.
Många våldsbrottslingar har levt hårt och ofta drabbats av våld mot huvudet. De största riskfaktorerna för våldsbrott är manligt kön, missbruk, ålder och framför allt tidigare våldshistoria. Det finns absolut inga belägg för att en hjärnskanning är bättre på att predicera våld än de faktorerna.

Martin Ingvar, professor i integrativ medicin hänvisar till en studie av en kanadensisk forskare, Jean Decety som i sin forskning försökt "sortera diagnostiska begrepp". Martin Ingvar påpekar att Jean Decetys forskning visserligen pekar på vissa fenomen kring det som kallas antisocial personlighetsstörning, men att studien – trots att den anses relativt omfattande – bör ses som preliminär.

–Det går att läsa hans studie ungefär som att hjärnans funktion skulle kunna säga något om vem som blir våldsam. Men associationen med en viss hjärnstruktur och ett beteende blir alltid väldigt, väldigt svag. Våra modeller om vad som skapar psykopati och seriemördare är inte särskilt bra.

Adrian Raine om:

1. Psykopater: Ofta helt orädda individer som är charmiga och verbala och kan orsaka väldigt mycket skada. De upplever inte känslor på samma sätt som oss andra. De saknar samvete och den delen av hjärnan – amygdala – som är särskilt inblandad i att skapa känslor är strukturellt underutvecklad. I en studie gjordes brainscan på 27 psykopater dömda för mord, våldtäkter och andra våldsbrott och man fann att amygdalas volym var i snitt förminskad med 18 procent.

2. Impulsmördare: Har påtagligt sämre utvecklad funktion i främre pannloben. Mönstret går igen även hos mindre utpräglade våldsverkare med så kallat antisocialt beteende med i snitt 11 procent mindre grå massa i hjärnans främre pannlob. Den främre pannloben är vår skyddsängel, det är den som säger till oss att hålla tillbaka aggressioner. Män har generellt mindre pannlob än kvinnor och begår nio gånger mer våldsbrott. Kvinnliga förövare har dessutom nästan alltid en mer "manlig" pannlob.

3. Seriemördare: Ofta okänsliga psykopater med förkrympt empaticentrum: amygdala. Samtidigt är andra delar av deras hjärnor, som pannloben, ofta större än normalt. De är inte bara känslokalla utan har effektiva beslutsfunktioner och en förmåga att ändra sitt beteende på ett sätt som gör att de kan undgå att åka fast.


Källor:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bild-av-hjarnan-avslojar-risk-att-bli-mordare_8143636.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykopater-impulsmordare-seriemordare_8143812.svd
IV nr. 5, 2002
Uppdaterad 2019-09-15
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se