LÖGNENS PSYKOLOGI
- MED TILLÄMPNINGAR INOM AFFÄRSLIVET

av
Max Scharnberg