Innehållsförteckning:

Kapitel 1.
Lögnens psykologi som problemområde

Kapitel 2.
Tvillinglögner

Kapitel 3.
Falstaffprincipen

Kapitel 4.
Företeelser som kan misstas för lögner

Kapitel 5.
Otillförlitliga lögnindikatorer

Kapitel 6.
Lögnarens bristfälliga verklighetskänsla

Kapitel 7.
Specifika indikatorer på lögn

Kapitel 8.
Trovärdighetsbedömningar och människobedömningar

Kapitel 9.
Övertalningsbenägenhet och passiv anpassning

Sammanfattning: av några principer och huvudteser


Referenser

Ansvarig utgivare och
redaktör för www.yakida.se:

John Johansson

yakida@telia.com