Kampanjer


Poliskampanj 2011.

Temat kommer vara "Stoppa mobbingen på internet"

Exempel av möjliga reklamförslag på bilar
Uppsala Kvinnojour tystade barnens film. Lyssna på barnen,
Läs mera, >>>.Yakida undersöker möjligheten med bilkampanjen. Förarbetena med poliskampanjen har därför påbörjats med eventueuell tillståndsprövning. Förutom bilcourtege planeras framtagning av reklam på T-shirts, handdukar, pennor och käcka solhattar.


Mera information om kampanjen kommer på denna sida.
Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se