YakiDa

Faderskapet och relationer med män

Monica Antonssons är journalisten som sedan många år lever singel och hennes syn på män ger ett och annat att fundera över. Helt klart ser hon inte på föräldraskapet eller relationer med män och fäders roll som de flesta andra i samhället och tillsammans med sin vän Lena så delar de istället gemensamt på sina män, berättar de i Monicas blogg den 10 februari 2012.

Av någon anledning irriterar Monica sig också på pappor och själv har hon förtalat och angripit sina barns egen pappa många gånger. Att därför dela på män som man istället kan acceptera har mer och mer vuxit fram som ett alternativ till den traditionella mamma-pappa-barn relationen.

Män tycker ofta att kvinnor är svåra att förstå, och det är ju inte konstigt eftersom hon en gång i månaden vill att mannen ska vara på ett särskilt sätt, och sen resten av månaden på ett annat sätt.

Ny forskning visar att kvinnor en gång i månaden attraheras till asociala och psykopatiska män i samband med kvinnans ägglossning. I grunden är det generna som spelar ett spratt och som får kvinnan att söka efter en bra beskyddare och jägare. Kvinnor har ett större behov av trygghet än män, just för att hon ska kunna ta hand om sina barn.
Maskulinitet tyder på goda gener, uppfattar kvinnan det som, ifall man ska tro forskaren och psykologen Heather Rupp vid Indiana University i USA. En hög testostronnivå som gör att en man ser manlik ut är ett uttryck för bättre genkvalitet eftersom män med starka gener har råd med en försvagning av immunförsvaret som testosteron medför.

Man har forskat en del om kvinnors sexlust men funnit att kvinnors sexlust är omöjlig att lokalisera i hjärnan, medans hos män kan man med scanning hitta de områden som berörs vid upphetsning. Det blev nämligen ökad aktivitet vid Amygdala och Hypotalamus. Däremot har man funnit vad kvinnor värderar män utifrån:

- Hur bra hans gener är
- Hur god potential han har till bra inkomst
- Hur villig han är att bli far
- Om han är en kärleksfull partner

Män däremot värderar ungdom och skönhet.

Att det finns ovanliga relationer hos kvinnor och män, som i Monicas och Lenas fall, är kanske inte förvånande ifall man tittar på hur det kan se ut i djurlivet. Hos en del djurarter är det papporna som skyddar, uppfostrar och matar sina barn. Det finns till och med pappor som blir gravida. Sjöhästen är en av de pappor som blir gravid och där barnen får syre och näring från ett livmoderliknande organ inne i pappan.

Darwins groda vaktar sina ägg i strupsäcken och när de har blivit till små grodyngel hostar han sen ut dem. Den afrikanska oxgrodan som lever nedgrävd i flera år under marken vaktar sina grodägg genom att bygga en vattenkanal till äggen så att de inte torkar ut. Barnmorskegrodan bär på grodäggen på sin rygg och äggen skyddas genom att pappans rygg är full med vårtor som utsöndrar ett farligt gift.
Den vita silkesapan bär på ungarna hela uppväxten. Det är bara när ungarna ska dia som mamman får ta hand om ungarna. Det är samma med springaporna.
Fågeln Emu både bygger boet, ruvar på äggen och kommer mamman för nära äggen så jagar han bort henne. Kejsarpingvinen ruvar också på sina ägg tills de kläckts, och då kan mamman ta över ruvningen.
En art där honorna sätter hanarna på plats är skedmasken "Bonellia viridis" som finns i medelhavets varma vatten. När larven har lagt sig på havsbotten börjar den utvecklas. Om en larv sätter sig på en hona så avsöndrar honan ett ämne så att larven förvandlas till en liten hanne. Hannen kryper sen in i honans mun och sen vidare ner till hennes livmoder. Upp till 20 hanar kan rymmas inuti skedhonans kropp som också befruktar hennes ägg.

Vanligtvis brukar fågelarter para sig genom att hanar och honor gnider sina ändtarmsöppningar mot varandra, eftersom där sitter utgången för tarmen, urinorgan och könsorgan. Könskampen gav istället änderna enorma könsorgan. Den argentinska kopparanden är känd för sina stora könsorgan på vilken man har mätt upp en penis med längden över 42 cm.
Hos många andra andarter sker parningen genom gruppvåldtäkter som många gånger medför att honan avlider. Kopparandshonor har därför utvecklat en vagina som kan ändra form som omöjliggör ett oönskat inträde. Vaginan blir helt enkelt som spiralformad.

Det är ganska sällsynt att två kvinnor i Sverige delar på sina män, som Monica och Lena, men i det gamla romarriket var faktiskt s
exorgier en god sed.
Överallt kunde man i det gamla Rom finna erotiska motiv och sex var en gåva från gudarna och om båda njöt av kärleksakten skulle man få friska barn, ansåg man. Penisen var något som gav tur i livet och symboliserade fruktbarhet och välstånd. Väggmålningar av penisar sägs ha förmågan att jaga bort onda andar och skydda mot otur. Ordet penis betyder på latin "Svans". Mer vanligt var att man kallade penisen för mentula.
Andra populära slanuttryck var: Verpa (ormen), Caulis (Stängeln), Hasta (Lansen) Palus (Pålen) Columna (pelaren), Vomer (Plogen), Rutabulum (Eldgaffeln)
Romarna experimenterade också mycket med sex och man har funnit bilder med över 90 olika samlagsställningar.

I sängkammaren var romarna mycket jämlika med sina partners. Det var också tillåtet för både män och kvinnor att ha sex med sina slavar och man kunde dessutom köpa sex i nästan vartenda gathörn.
I Pompeji hette den största bordellen "Lupanare Grande". De flesta prostituerade lär ha varit slavar. En gång om året bytte även herrefolket och slavar roller och det var den 17 december varje år när man firade skördens och lantbrukets gud. Vid denna högtid skulle man inte arbeta utan det festades ordentligt. Den kvinnliga frigörelsen i Rom höll i sig till mitten av 200 talet e.Kr. och när kristendomen blev statsreligion blev sex istället en synd som skulle bekämpas.


Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se