YakiDa

Darkmore på Flashback

I samband med de hot som riktats från journalisten Monica Antonsson i hennes bloggar mot YakiDa så fanns det anledning att följa upp och kartlägga hotbilden som eventuellt hade sitt ursprung från Flashback.

Yakida har aldrig varit någon anhängare av Flashback, och har heller aldrig någonsin skrivit något där, men har nu tagit del av information i olika diskussionsgrupper.

Utan att ha någon som helst kännedom om eller vilka som låg bakom olika nicknames fann man snabbt att det fanns olika samband mellan olika signaturer på Flashback och de uttalade hoten. För att få grepp om hur situationen såg ut genomfördes därför både textanalyser och sambandsanalyser av bland annat de olika nicknamnen. Även fullständiga bloggar tankades ner och sattes in analyserna.

Till hjälp användes beräkningsprogrammet Excell och även ett avancerat analysverktyg som polisen använder i sitt spaningsarbete, se bilden nedan.


Det verktyget finns att hämta gratis på nätet i en "Private version", men är fullt tillräckligt för att använda till avancerade analyser. Verktyget kräver specialistkunskap.

Yakida fann efter utvärdering av ett antal modelleringar, att det fanns vissa samband mellan kända bloggande personer och olika nicknames, och som var knutna till hotbilden.

Resultatet visade att "Darkmore" fanns i Monica Antonssons omedelbara närhet och med stor sannolikt var Monica Antonsson själv, men text- och sambandanalyserna visade även, att både Lena Dahlström Johansson, ägaren till bloggen "
Lenas viktigheter och oviktigheter" fungerade nästan lika bra i modellerna, med samma förutsättningar.

Modellerna visade sig fungera lika bra, om man dessutom använde både Monica och Lena och Annika Sundbaum-Melin och Annika Tiger som gemensamma brukare av nicknamnet "Darkmore".

Klicka på bilderna så kommer sidorna fram som bilder.

I sammanhanget kan nämnas att det var särskilt intressant att se att "Darkmore" i ett av sina inlägg den 30 november 2010, skrev att hon hade skickat information till olika myndigheter och ett samfund. Yakida kan bekräfta att det stämmer och de myndigheter som kontaktades var Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan och Svenska Kyrkan. Denna händelse ingick värderingen och hade punkt nr 7.

I meddelandet från "Darkmore" ombads myndigheterna dessutom att googla på "
Monica Antonssons trivsamma", för att hamna och kunna läsa på rätt blogg. Av en händelse så var det samtidigt som Monica Antonsson skrev i sin blogg om Osama och den så kallade okända journalisten. Det ska tilläggas att i Stockholmsområdet finns det en annan Monica Antonsson som är präst.

Några andra samband som framkom vid analysarbetet var:

Rätt eller fel? Det är upp till betraktaren.I de analyser som YakiDa tidigare i olika sammanhang genomfört eller varit delaktig i, har tydligare samband sällan framkommit. Mot bakgrund av dessa text- och sambandsanalyser identifierade och fastställde Yakida hotbilden.


Tillägg:
Det är känt att journalisten Monica Antonsson tidigare använt sig av hennes bloggvänner för textanalyser för att spåra olika privatpersoner som sedan trakasserats och hotats på olika sätt. Dessa bloggvänner har då kallats för "Grävlingar". I det här sammanhanget vill Yakida klargöra att Yakida inte har varit någon grävling åt Monica Antonsson och vet inte heller vem grävlingen är som utförde Monica Antonssons tidigare textanalyser.
Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se