Näthat pensionär - Björn drygt 70 år

Personporträtt: I Monica Antonssons blogg deltog en person som anonymt kallade sig för "Björn". Denna "Björn" var deltagande i trakasserier av människor, bl.a. annat gällande falska anklagelser om barnpornografi och trakasserier av en kvinna som till slut försökte begå självmord.

"Björn" är intressant att skriva om därför att han är så pass gammal som Monica, vilket visar att näthatet inte är åldersrelaterat, vilket är något som jag vill visa. Dels är han intressant för att han utgör sig vara en anständig person och har haft anställningar inom FN i olika delar av världen och borde därmed uppvisa ett uppfostrat beteende som man kan förvänta sig.

Men "Björn" är även intressant för att han aktivt visar att han är ett äkta nättroll som ljuger om och förminskar andra människor på Internet. Han var mycket aktiv i Monicas blogg med att hjälpa Monica med trakasserierna.
Eftersom han dessutom har meddelat att han i "akt och mening" skall delta och lämna vittnesmål kan han därför ses som en medlem i Vallentunaligan. Och det kanske han redan har gjort? I den stund han aktivt deltar blir han därför en intressant medlem av Vallentunaligan.

Han har även ställt arroganta frågor som han vill ha svar på. Och rätt att svara, s.k. genmäle, anser t.o.m. "Björn" att man har. Någon balans måste det ju ändå vara.

"Björn" är tydligen en känd och offentlig person som tidigare debatterat arbetsmarknadsfrågor. I media skall han tydligen ha pekats ut med rubriken "NN har flytt ur landet" efter att hans sekreterare sagt att han åkt till landet.

Sedan "Björn" blev pensionär år 2008 så har han börjat dagen med te, morgontidning och därefter läst i Monica Antonssons blogg, skriver han. Björn är alltså drygt 70 år, om jag räknar rätt.

En mycket trovärdig källa har visat vem som är mannen bakom signaturen "Björn". Jag har ingen anledning att misstro källan då källan är mycket tillförlitlig och jag har fått underlaget skriftligt. Källan pekar ut att signaturen "Björn" är den drygt 70-årige ingenjören Björn Bennarp (f. 1943) boende på Upplandsgatan i Stockholm. Jag har fått fram att uppgifterna om "Björn" stämmer med vad en annan källa anger och vidare analyser. Han är också gift med en Monica och har en syster som heter Monica. I Monicas blogg kallar sig Björn också för "Björn med Monicorna". Han har också bott på Tynningö utanför Stockholm.

Jag har därför sänt Björn Bennarp både epost och brev med frågor för bekräftelse och begäran om genmäle till hans utspel mot Yakida. Han svarar inte och jag vet inte hur jag ska tolka hans tystnad. Är det som ett erkännande? Men det behöver för all del inte vara samma Björn, är viktigt att komma ihåg så länge Björn inte offentligt bekräftar vem han är. Om Björn Bennarp är den rätte "Björn" vet han bäst själv.

Vi andra får därför hålla oss till gissningar om det är rätt "Björn" och därför håller jag mig endast till ett genmäle och beskrivning utifrån vad nicknamnet "Björn" har skrivit i olika bloggar. Att svara den anonyma "Björn" känns ändå ganska meningslöst eftersom "Björn" kan vara vem som helst. Genmälet får därför vänta och jag kommenterar än så länge bara vad den anonyme "Björn" skrivit:

Jag får en känsla av att "Björn" delar Monicas främlingsfientliga attityd. När det gäller invandringen är "Björn" tydlig med sin åsikt. Han skriver år 2010 - "Vi har generöst inbjudit till "vårt dignande bord" men bara dukat för ett fåtal av de bjudna" och vidare att "man kan tycka vad man vill om SD men de lyfter i alla fall upp frågan till en länge saknad debattnivå".

Men när det gäller journalistik och journalister har "Björn" intressanta tankar. Han är nämligen inne på spåret att det kanske behövs kvalitetscertifiering av journalister och frågar sig - Hur ska jag som konsument bedöma sanningshalten i journalistiska alster?
"Björn" vill ha en varudeklaration skriven av journalisten själv där läsaren får lyssna av vederbörandes klangbotten, Cv helt enkelt.

Märkligt nog uppger han att han vill se den han talar med så att han kan läsa av också kroppsspråket. Ändå gömmer han sig fegt bakom ett förnamn. Han skriver om hur bra han själv är, att han minsann har lärt sig lyssna först och prata sedan och att han fått en god uppfostran och lärt sig ren artighet.

Han ljuger dock och trakasserar människor och är en av dem som aktivt hjälper Monica Antonsson och uppmuntrar henne i hennes trakasserier. Han instruerar hur Monica skall kunna göra förfalskningar och göra människors tillvaro osäkra och skapa panik. Han är också Monica behjälplig i falska anklagelser om barnpornografi. Hans medhjälp av trakasserier av en ung kvinna ledde till att hon försökte begå självmord.

Han visar upp en sadistisk sida och förtrycker gärna andra människor när han sarkastiskt utmålar andra människor för obegåvade och pubertala skolungdomar som pladdrar en massa trams. Andra får veta att de endast har en hjärncell eller pekas ut som intellektuella härdsmältor. Andra män får veta att de är en skam för manligheten eller pajasar.

Kvinnor kränker han med lätthet och tuffhet. T.ex. skriver han i mars 2012
- "det man inte har i huvudet måste man ha i benen". I ditt fall gäller nog i mellan dem. Sluta tänk med det du sitter på".

Myndigt tillrättavisar han andra utifrån sin egen höghet han anser sig besitta,
"Hur kan Du då understå dig att kommentera", uttalar han myndigt.

Hans goda uppfostran och hans år som FN-anställd i olika länder har medfört att han myndigt kan tillåta sig att peka ut att folk att de ska "Veta hut" eller "suga på tummen", och att folk ska hålla sig undan honom och Monica för att slippa bli trakasserade på Internet.

Själv anser han att han kan ge en korrekt beskrivning av bibeln, trots att han känner sig lika religös som en ostsmörgås.

Mitt intryck av denna "Björn" är att han är en liten och klent utbildad ingenjör, alltid avundsjuk på mer utbildade, och att han inte har kunnat frigöra sig från sitt lillerors-komplex, utan ständigt behöver hävda att han är den stora ingenjören som han ändå ville bli, men inte blev. Kanske i brist på empati, mognad eller analytisk förmåga?

Jag ser en liten kaxig stridsbar obehaglig tupp som tror han är en manlig man, och som går och bröstar upp sig och är allmänt otrevlig mot dem han möter. En riktigt liten stridis, en pajas som tycker om när folk står på barrikaderna och som uppmanar till bråk på internet.

"Björn" är för mig en skam för mänskligheten. Namnet "Björn" ska vi inte glömma.

Hans bevingade orde - "Vi som ser det här borde gå samman utan anonymitet till försvar för Monica och Lena och bilda front mot galenskapen som utövas av Fucken och hans anhang."..

Det hoppas vi att han gör eftersom Monicas rykte som journalist numera är tämligen solkigt för att inte säga totalförstört. Monica Antonsson har ju faktiskt avslöjats med att försöka med utpressning med en egentillverkad falsk pedofillista .

Av nämnda händelser lär vi oss att tills dess "Björn" kliver fram ur sin anonyma grotta av förtal och trakasserier kan den anonyma "Björn" få sitta och drömma om sin egen storhet.

Tills dess väntar vi med genmälet.


Uppdaterad 2015-02-17


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se