Skärmdumpsbilder

Bilden nedan visar delar av en tidsstudie över journalisten Monica Antonssons aktiviteter på internet.
Uppdaterad 2023-01-21


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se