Virusföretaget Trendmicro kunde år 2001 bekräfta att ett program som fanns på domänen www.tiger.se innehöll ett riktigt datavirus, se bild.

Januari år 2003 meddelade företaget Trendmicro samma resultat.

Företaget Symantec kallade samma virus för "Bloodhound" enligt uppgift från föreagets hemsida.

Antivirusprogram reagerar olika på datorvirus och vissa företag har utvecklat program som upptäcker sådant som andra program inte klarar.

Men till och med Telias moderna anitvirusprogram reagerade så sent som år 2008 direkt på samma virus >>>Läs mer på
>>> Falska polisanmälningar
>>> Abuse
>>> Nodaddy
>>> Annica Tiger ljög även för Justitiekanslern ...
>>> Annica Tiger ljög även för Länsrätten och Unionens akassa ...
>>> Annica Tiger ljög för polisen ...
>>> Annica Tiger ljög för datainspektionen ...


Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se