YakiDa


Tävling på Yakida

Yakida utlyser en tävling om "Barnpornografihärvan i Vallentuna". 1:a pris är tre böcker i serien "Djävulen i Vallentuna", 2:a pris är två böcker och 3:e pris en bok.

1:a pris går till den som först kan hitta 10 sakfel på Yakida.

2:a pris går till den som först kan hitta 7 sakfel på Yakida

3:e pris går till den som först kan hitta 5 sakfel på Yakida


Bidrag lämnas in skriftligen per epost till yakida@telia.com senast 30 maj 2013

Information:
Med sakfel menas ett på Yakida angivet påstående som inte stämmer överens med verkligheten. Alltså ett felaktigt påstående.

Bristande länkar eller stavfel räknas inte in. Glöm heller inte att ange namn och postadress dit böckerna kan postas.

Uppdaterad 2013-03-27
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se