Skapelsen....

Gud skapade åsnan och sade
Du ska vara åsna och arbeta från soluppgång till solnedgång. Du skall bära
stora lass och vara ointelligent. Och leva i 60 år.
Åsnan svarade
Herre, att leva i 60 år är allt för länge, var snäll och låt mig bara leva i 30 år.
Och så blev det

Gud skapade hunden och sade
Du skall vara hund, vakta huset, äta rester och vara människans bästa vän.
Och du ska leva i 30 år.
Hunden sade
Herre, att leva i 30 år som hund är allt för länge, var snäll och ge mig bara 15 år.
Och så blev det

Gud skapade apan och sade
Du skall vara apa. Du skall svinga dig från träd till träd, vara rolig och
verka som en clown. Och du skall leva i 20 år.
Apan sade
Herre, att leva som apa och clown i 20 år är allt för länge, var snäll och låt mig bara leva i 10 år
Och så blev det

Gud skapade människan och sade
Du skall vara människa, du är det enda förnuftiga intelligenta varelsen som
vandrar på jorden.
Du skall använda ditt förstånd till att härska över skapelsen. Och du skall
leva i 20 år.

Människan sade
Men Herre, att leva som människa i 20 år är allt för lite, var snäll och ge
mig de 30 år som åsnan inte vill ha och de 15 år som hunden inte ville ha och de 10 år som apan slapp.
Och så blev det

Och så föds människan och lever som människa i 20 år.
Sedan gifter han sig och lever som åsna i 30 år, arbetar från morgon till kväll och får bära tunga bördor.
När han får barn kommer ett liv som hund i 15 år, vakta huset och äta rester som barnen lämnat efter sig i kylskåpet.
Och på ålderns höst lever människan som apa i 10 år, agerar som en idiot, liknar en clown och roar barnbarnen.
Uppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se