Jag hade tolv flaskor whisky i min källare. Emellertid tyckte ej min
hustru om detta mitt spritinnehav, varför hon bad mig hälla ut
alltsammans i vasken. Eftersom jag inte vågade säga emot henne,
började jag mitt vanskliga arbete sålunda.

Jag drog upp korken ur den första flaskan och hällde ut innehållet i
vasken med undantag av ett glas som jag drack ur.

Så drog jag korken ur den andra flaskan, hällde ut innehållet i vasken
med undantag av ett glas, som jag drack ur.

Jag drog sedan korken ur den tredje flaskan, hällde ut ett glas, med
undantag av det innehåll, som jag drack ur.

Så drog jag korken ur den fjärde vasken, hällde flaskan i glaset, som
jag sedan drack ur. Sedan drog jag upp korken ur det nästa glaset,
hällde korken i flaskan och drog ur glaset. Därefter drog jag korken
ur flaskan, hällde vasken i flaskan och satte korken i flaskan med
glaset och hällde whiskyn på flaskan.

Då alla flaskorna voro tomma, stödde jag huset med ena handen medan
jag räknade flaskor, korkar och glas med den andra. Det blev 29
precis.

För att vara säker på min sak räknade jag en gång till. Den gången
blev det 74 igen.

Då huset passerade förbi räknade jag det hela om igen och till sist
alla husen, flaskorna samt vaskarna med undantag av en kork som jag
hällde i huset och drack ur....Uppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se