Det var en husbonde som nyss anställt en ny vacker piga. Han var lite
orolig för hennes välgång, för han hade ju ganska många obetalda
drängar och nu till helgen skulle han resa bort. På nå´t sätt (fråga
inte hur) så lyckades han ordna en fälla för drängarna. Han monterade
in en giljotinliknande apparat mellan benen på pigan, så när nå´t kom
i närheten så skulle objektet kapas. Visserligen hade han sagt till
drängarna att låta bli flickan, men när han kom hem efter helgen så
radade han upp alla drängarna för inspektion. Alla fick dra ned
brallorna. En efter en var kapad, en vid toppen, en mitt på och en
ända in vid roten. Husbonden var förtvivlad, alla hade varit där. Men
så kom han till den sista.

- Se en som har lyssnat till mig, sa han.
Dasen var orörd.

- Bra gjort grabben. Vad är det du heter?
Varpå drängen svarade:
- Hmbhmgfh.Uppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se