Den unge kungen Artur var ute och jagade i grannrikets skogar när han
överraskades och togs tillfånga av grannrikets kung. Kungen kunde ha dödat
Artur på en gång, ty det var straffet för den som överskred lagen och
inkräktade på egendomen.

Dock veknade kungen eftersom Artur var så ung och kungen kände istället
sympati för honom. Han erbjöd Artur istället att ett år senare bli
frisläppt på villkoret att han då funnit svar på en svår
fråga. Frågan löd: Vad vill egentligen kvinnan?

Denna fråga fick t.o.m. de mest lärda av män att ställa sig frågande och
den unge Artur fann den som omöjlig att besvara. Men hur som helst,
alternativet var ju bättre än att bli hängd så han återvände till sitt rike och började fråga folket; prinsessan, drottningen, hororna, munkarna, de vise och hovnarren. Alltså allihop, men ingen kunde ge honom ett övertygande svar. Men alla som han frågade föreslog att han skulle fråga den gamla häxan, hon skulle säkert vet svaret. Priset skulle dock bli högt eftersom häxan var känd i hela riket för att ta hutlösa priser för sina tjänster.

Sista dagen på året kom och Artur hade inget annat val än att fråga häxan
om svaret på frågan. Häxan gick med på att ge honom ett tillfredställande
svar, på villkor att han först accepterade priset han måste betala! Häxan
ville gifta sig med Gawain, den mest ädle riddaren av Runda Bordet och
likaledes Arturs bäste vän.

Den unge Artur tittade skräckslaget på häxan. Hon var puckelryggig,
ohyggligt ful, hade bara en tand, luktade skunk och hade konstiga läten
för sig. Aldrig någonsin hade han stött på en så motbjudande varelse. Det
kändes inte speciellt bra att be sin allra bäste vän att ta på sig denna
fruktansvärda börda.

Trots det, när Gawain fick höra det hela ansåg han att det inte var en så
stor uppoffring med tanke på alternativet Artur hade att välja på. Så det
ställdes till med bröllop och den gamla häxan sa med sin vishet:
"Det som kvinnan egentligen vill, är att vara härskare över sitt eget liv"
Alla insåg att häxans uttalande var helt sant och att detta skulle innebära
att den unge kungen Artur skulle bli fri. Och så blev det.
När kungen i grannriket fick höra svaret försatte han Artur i frihet.
Och vilket bröllop det blev...

Hela hovet var närvarande. Men Artur slets mellan lättnad för att vara fri
och ångest för vad han fått sin bäste vän att göra. Gawain uppträdde
artigt, vänligt och respektfullt. Den gamla häxan visade upp sin mest
oattraktiva sida, smaskade i sig maten direkt från tallriken utan att
använda bestick, åt högljutt, rapade ljudligt och stank fruktansvärt illa.

Så kom bröllopsnatten.
När Gawain lagt sig i bröllopsbädden för att vänta på att hans nyblivna fru
skulle ansluta sig till honom dök hon upp i skepnad av den vackraste
varelse en man någonsin kan önska. Gawain tappade hakan och frågade vad
som hänt. Den unga flickan svarade att eftersom han varit så
artig mot henne så skulle hon halva tiden av deras tid tillsammans visa sig med sitt fruktansvärda utseende, och den andra halvan av tiden med sitt attraktiva utseende.
Vilket föredrog han nattetid och vilket föredrog han dagtid?
Vilken grym fråga!

Gawain skyndade sig att tänka. Ville han hellre ha en vacker fru att visa
upp för sina vänner på dagen för att sedan på natten dela säng med en
anskrämlig häxa? Eller föredrog han att ha en häxa till fru under dagen
och en vacker ung flicka i sängen om natten?

Vad hade du valt?
Vad Gawain valde framgår längre ner i texten, men innan du läser det så
tänk efter vad du hade valt...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Den ädle Gawain svarade att hon själv fick välja. När häxan fick höra
detta sa hon att hon skulle vara en vacker kvinna på dagen, men även
på natten eftersom han respekterat henne och låtit henne vara härskarinna
över sitt eget liv.

Men alla historier har en sensmoral.
Vilken är sensmoralen i denna sagan?
Sensmoralen står att läsa längre ner, men dessförinnan, tänk ut något själv.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
SENSMORALEN ÄR ATT DET SPELAR INGEN ROLL OM KVINNAN
ÄR VACKER ELLER FUL...INNERST INNE ÄR HON ÄNDÅ ALLTID EN HÄXA...
Uppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se